Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Róbcie co robicie, a dojdziecie do celu"”

Adam Woropaj

ur. 09 grudnia 1957
zm.
Zespół Szkół w Grzebienisku

wywiad
c.d. świadectwa pana Adama
Świadectwo maturalne
Zdjęć: 6
Filmów: 1
Dokumentów: 2

POCHODZENIE

Adam Woropaj urodził się 9 grudnia 1957 r. Od dnia narodzin do dnia dzisiejszego mieszka w Pniewach.

Pan Adam ma o 4 lata starszego brata , który z zawodu jest prawnikiem.

EDUKACJA

Adam Woropaj uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pniewach. Był bardzo dobrym uczniem . Najbardziej lubił przedmioty ścisłe takie jak : matematyka czy też fizyka.Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół Emilii Szczanieckiej w Pniewach. W czasie czasie nauki szkolnej należał do Związku Harcerstwa Polskiego.W kolejnym etapie edukacji ukończył 2-letnie Studium Ochrony Roślin w Szamotułach. W roku 1979 r. rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie.W trakcie studiów działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich jako wiceprzewodniczący, starosta roku , delegat Wydziału Rolniczego do Senatu. W 1982 r, odbył półroczna praktykę zawodową w gospodarstwie ogrodniczym w Szwecji. Studia wyższe skończył na Akademii Rolniczej w Szczecinie.Pan Adam odbył również studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska wiejskiego.

RODZINA

Adam Woropaj jest żonaty od przeszło 30 lat.Jego żona Jolanta jest nauczycielka geografii w Gimnazjum w Pniewach.Córka pana Adama ma 28 lat ukończyła studia wyższe na kierunku informatyka.Pracuje w zawodzie i mieszka w Poznaniu.

PRACA

Po ukończeniu studiów w 1984 r. Adam Woropaj zamieszkał wraz z małżonką w Chojnie , prowadząc indywidualne gospodarstwo rolne oraz pracując jako doradca rolny w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego Barzkowicach w rejonie Cedyni i Chojny.W 1985 r, wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.Rok później przeniósł się z rodzinną do Pniew, gdzie podjął pracę jako sekretarz Zarządu Miejsko -Gminnego.W roku 1988 został wybrany radnym miejskim w Pniewach, oraz radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.Dnia 22 lipca 1989 r. został wybrany Naczelnikiem Gminy Duszniki, rozpoczynając pracę z dniem 1 września. Po zmianie ustrojowej w 1990 r. został wybrany Wójtem Gminy Duszniki , służąc mieszkańcom nieprzerwanie do dnia 1 grudnia 2014r .W okresie rządów Adama Woropaja gmina rozwijała się bardzo prężnie.Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć możemy m.i.n -zakończenie wodociągowania wsi wraz z wybudowaniem dwóch stacji wodociągowych i modernizacją dwóch istniejących,wybudowanie 3 oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 10 wioskach, gospodarstwa oddalone od zwartej zabudowy zostały wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 186 szt.W roku 1996 podłączono ponad 1000 gospodarstw do sieci telefonicznej.Korzystając z lokalnych kopalni gazu ziemnego gmina wybudowała ponad 1000 km sieci gazowej przyłączając ponad 70 % mieszkańców. W zakresie gospodarki odpadami w Grzebienisku powstało pierwsze w województwie składowisko odpadów komunalnych spełniające normy ochrony środowiska. We wsiach wprowadzone zostały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.W latach 1996-2006 pełnił funkcję prezesa Zarządu Gminnego ZOSP w Dusznikach, członka Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu. Od 1992 r należy do Bractwa Kurkowego w Pniewach. W 2006 r. założył Stowarzyszenie KOLD , działającego w ramach unijnego programu LEADER + skupiające siedem gmin i dwa powiaty.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Kadencja Adama Woropaja to pasmo wielu wyróżnień i nagród:

– „Wielkopolski Wójt Roku 2003”

– Superwójt Roku 2005.

– Mecenas Polskiej Ekologii

– 1 miejsce w rankingu 'Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” w kategorii – gminy do 15 tys.mieszkańców.

– Certyfikat Najwyższej Jakości w ochronie środowiska -2006 r.

– Gmina „Fair Play”.

– Hit Wielkopolski 2006.

– Kryształowy Puchar Polski”

– ISO 9001-2002.

Pan Adam Woropaj za swoje działania został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Złotym Krzyżem Zasługi.W uznaniu za swoją pracę odznaczono go wieloma medalami , odznakami i wyróżnieniami , między innymi: Złotym Znakiem Związku OSP , Medalem Honorowym im.Bolesława Chomicza , Złotą Koniczyną , Srebrnym Medalem Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”, Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju , Platynową Odznaką Spółdzielczej Grupy Bankowej.

ZNACZENIE POSTACI

Adam Woropaj przyczynił się do tego , że gmina Duszniki to bardzo atrakcyjny fragment Wielkopolski.Był znakomicie zorganizowanym wójtem , zawsze służący dobrą radą swoim mieszkańcom , zawsze dostępny , uśmiechnięty i uczynny.Edukacja i kultura były przez Adama Woropaja traktowane priorytetowo.Wybudowane zostały trzy nowe szkoły , dwie sale gimnastyczne , przedszkole , dom kultury, dwie biblioteki warsztaty terapii zajęciowej. Zmodernizowane zostały wszystkie świetlice wiejskie.Wybudowanie kompleksu sportowego w Dusznikach wraz z boiskiem typu Orlik , siłownią zewnętrzna , 9 boiskami do gry w piłkę nożną stworzyło doskonałe warunki do uprawiania sportu.Adam Woropaj sprawując urząd Wójta gminy Duszniki był blisko ludzi i ich spraw. Był człowiekiem pełnym optymizmu oraz wiary , w to , że ważne i konieczne przedsięwzięcia uda się zrealizować.Zasłynął jako partner dialogu dla wszystkich , również dzieci. W roku 2014 r. pan Adam nie startował na wójta gminy Duszniki, został jednak radnym powiatu.


BIBLIOGRAFIA:
-Wywiad z panem Adamem Woropajem.
-Archiwum rodzinne.
– Zasoby biblioteki publicznej w Dusznikach.
Kalendarium:

  • 1957 ― Narodziny bohatera
  • 1978 ― Rozpoczęcie Studiów n...
  • 1990 ― Adam Woropaj zostaje ...

Zobacz też:

  • > Pniewy
  • > Straż