Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nie jest bogatym ten kto dużo ma, lecz kto dużo daje” (Erich Fromm).”

Tomasz Adaszak

ur. 30 kwietnia 1979
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie

Plac zabaw.
Wywiad
Zdjęć: 5
Filmów: 2

Dzieciństwo/rodzina:

Tomasz Adaszak urodził się 30 kwietnia 1979 roku w Środzie Wielkopolskiej, jako starszy z dwójki synów. Od urodzenia po dzień dzisiejszy zamieszkuje rodzinną miejscowość Chłapowo.

W 2013 roku urodził się syn pana Tomasza- Ksawery.

Ojciec – Wiesław Adaszak (ur. 1943 r.; zm. 1997 r.), społecznik, sołtys wsi Chłapowo od 1970 do 1997 roku. Matka- Zofia Adaszak z domu Bednarek (ur.1950 r.).

Oboje rodzice byli rolnikami. Prowadzili rodzinne gospodarstwo ogólno- rolne. Produkcja roślinna i zwierzęca: trzoda chlewna i bydło mleczne.Z czasem, od 1980 roku specjalizujące się w hodowli kur niosek i produkcji jaj spożywczych.

Edukacja – młodość:

Tomasz ukończył przedszkole i zerówkę w Zespole Szkół Podstawowych Dominowo – Giecz im. Henryka Sucharskiego.

Etap nauki na szczeblu podstawowym kontynuował w tej samej placówce. Jednak ukończenie nauki nastąpiło w Szkole Podstawowej w Dominowie ( w wyniku rozdziału zespołu na dwie podstawówki ).

Następnie kontynuował naukę w szkole średniej – Technikum Rolniczym w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Tam też zdał maturę.

Następnie ukończył 2- letnie studium rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

Etapy działalności:

Sfera zawodowa:

W związku ze śmiercią ojca w 1997 roku, przyszło mu w bardzo młodym wieku przejąć prowadzone przez rodziców gospodarstwo rolne (miał zaledwie 18 lat). Od tamtego czasu stopniowo unowocześniał je i rozbudowywał. Zwiększył produkcję z 12 do 72 milionów jaj spożywczych rocznie. Obecna nazwa firmy to “Ferma Drobiu Adaszak” .

Za pracę zawodową pan Tomasz otrzymał wiele nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to :

– W latach 2008-2015 otrzymywał Certyfikat Primus Nominantus oraz Certyfikat Wielkopolska Jakość,

– W 2009 r. – Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik z Wielkopolski – konkurs organizowany przez Związek Młodzieży wiejskiej pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa,

– W 2013 r. – Wielkopolski Rolnik Roku 2012 – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Na niwie zawodowej nasz bohater jest także:

– Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników w Środzie Wielkopolskiej,

– Członkiem Zarządu Wojewódzkiego i Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników – jest to związek zawodowy skupiający młodych rolników do 40 roku życia,

– Członkiem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu – skupiającą w głównej mierze producentów jaj spożywczych.

Sfera społeczna, charytatywna:

Poza pracą zawodową pan Tomasz działa na wielu płaszczyznach społecznych. Jest założycielem i Vice Prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Obszarów Wiejskich (od 2005 roku) – stowarzyszenie zajmuje się organizacją kolonii dla młodzieży z obszarów wiejskich, różnego spektrum szkoleń oraz przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, udzielaniem dotacji na nową własną działalność przy pomocy środków UE.

Od 2006 roku nieprzerwanie jest Radnym Rady Gminy Dominowo. Cieszy się dużym zaufaniem społeczności lokalnej.

W 2007 roku został Prezesem Gminnego Klubu Sportowego „Mikołaj” Dominowo. Klub koncentruje się w swoim działaniu na pracy z młodzieżą uprawiającą piłkę nożną.

Sukcesy zawodowe i świetnie prosperujące przedsiębiorstwo daje panu Tomaszowi niezależność finansową. W dzisiejszych czasach materialnego podejścia do życia jest osobą wyjątkową, która chce i potrafi podzielić się z innymi owocami swojej ciężkiej pracy. Otwarty na drugiego człowieka, gotowy do niesienia pomocy potrzebującym, wspierania różnych inicjatyw, różnych organizacji, szkół – taki oto jest na co dzień nasz bohater.

Działalność charytatywna naszego bohatera stała się z czasem czymś tak normalnym, że dziś nikt nie wyobraża sobie, aby przy jakiejkolwiek inicjatywie wymagającej wsparcia zabrakło mecenatu pana Tomasza Adaszaka.

Nie sposób wymienić wszystkich podmiotów, które otrzymywały i nadal otrzymują wsparcie naszego bohatera. Są to między innymi :

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie;

– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym;

– Gimnazjum im. Majora Henryka Sucharskiego w Gieczu;

– Ochotnicza Straż Pożarna w Dominowie;

– Stowarzyszenie “Złoty Wiek” w Dominowie;

– Stowarzyszenie “Bona Fides”;

– Gminny Ośrodek Kultury;

– Muzeum Pierwszych Piastów na Legnicy oddział Giecz;

– Dom Dziecka w Bninie;

– Stowarzyszenie MONAR Poznań – Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu;

– Stowarzyszenie MONAR – MARKOT w Gościejewie – dom dla osób bezdomnych i najuboższych.

Znaczenie postaci:

Liczba podziękowań od instytucji wspomaganych przez pana Tomasza pokazuje jak wielki jest jego wkład w działalność dobroczynną.
Nie będzie słowa przesady w stwierdzeniu, że pan Adaszak jest kontynuatorem dzieła innego bohatera CDEW z naszego środowiska, pana Andrzeja Zatona.
Przy tym wszystkim pan Tomasz jest osobą skromną. Nie szuka poklasku.

Tak wychowali go rodzice. Jest po prostu sobą.Kalendarium:

 • 1979 ― Narodziny bohatera
 • 1997 ― Śmierć ojca.
 • 2005 ― Vice- Prezes Wielkopo...
 • 2006 ― Powierzenie mandatu R...
 • 2007 ― Wybór na funkcję Prez...
 • 2008 ― Certyfikat jakości.
 • 2008 ― Przyznanie Certyfikat...
 • 2009 ― Najbardziej Innowacyj...
 • 2013 ― Narodziny syna Ksawer...
 • 2013 ― Wielkopolski Rolnik R...

Cytaty:

 • „Nie jest bogatym ten k...”

Źródła:

 • “Ferma Drobiu Ad...
 • Chłapowo
 • Najbardziej Innowacyjn...
 • Szkoła w Łęknie
 • Vice-prezes Wielkopols...
 • Wielkopolski Rolnik Ro...

Zobacz też: