Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Żeby praca stwarzała człowiekowi jakąś satysfakcję, trzeba robić to, co się l...”

Aleksander Świgoń

ur. 26 maja 1948
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie

Aleksander Świgoń – życie…
Aleksander Świgoń o Lesznie
Zdjęć: 4
Filmów: 2

Pochodzenie

Aleksander Świgoń urodził się 26 maja 1948 roku w leśniczówce w Sokołowicach jako drugi syn Janiny i Franciszka Świgoniów. Ma dwóch braci – starszego o dwa lata Jerzego i młodszego o osiem lat Krzysztofa. Całe życie związany był i jest z lasem, bez którego nie wyobraża sobie życia. Pochodzi z rodziny o bogatej tradycji leśnej. Jego ojciec Franciszek, dziadek Wiktor, pradziadek Grzegorz oraz prapradziadek Adam byli leśnikami. Posiada drzewo genealogiczne swojej rodziny, na którym umieszczono wyłącznie leśników. Jest na nim około trzydziestu osób.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Aleksandra Świgonia upłynęło na zabawach ze starszym bratem. Wspólnie wyruszali na piesze wędrówki po sąsiedzkich lasach i odkrywali nowe miejsca. W wieku pięciu lat Aleksander Świgoń nauczył się czytać, dlatego też szybko „zaprzyjaźnił się” z książkami.

Edukacja

Aleksander Świgoń rozpoczął swoją naukę w Szkole Podstawowej w Sokołowicach. Od czwartej klasy, po tym jak rodzina przeniosła się do leśniczówki w Drzewcach, kontynuował naukę w Poniecu. Maturę zdawał w jedynym wówczas w Lesznie Liceum Ogólnokształcącym. Obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcące. Po szkole średniej studiował w Poznaniu, gdzie ukończył Akademię Rolniczą na kierunku leśnictwo. W roku 1984 ukończył studia podyplomowe w warszawskiej SGGW–AR na kierunku technicyzacja leśnictwa, a w 2003 studia podyplomowe na Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku organizacja i zarządzanie w gospodarstwie leśnym.

Działalność

Przez 15 lat był Nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa (1998-2013). Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego nr 18 Diana w Poniecu, Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie, wiceprezesem Okręgowej Rady Łowieckiej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla nowo wstępujących z ramienia Lasów Państwowych oraz członkiem Komisji Wyceny Trofeów z ramienia Lasów Państwowych. Jest także prezesem Leszczyńskiego Klubu Myśli Obywatelskiej, członkiem Zarządu i skarbnikiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Hufca ZHP w Lesznie, członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie, członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, członkiem Zarządu Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto, w ramach zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzi zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej.

Praca

Po zakończeniu studiów, 1 listopada 1974 roku, rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Karczma Borowa jako adiunkt. Następnie pełnił funkcję nadleśniczego terenowego, zastępcy nadleśniczego, a od 23 kwietnia 1998 roku został powołany na nadleśniczego Nadleśnictwa Karczma Borowa.

Odznaczenia

Przez lata działalności zawodowej Aleksander Świgoń otrzymał m.in. Honorowe Obywatelstwo Miasta Leszna, Kordelas Leśnika Polskiego (uwieńczenie pracy leśnika), odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego”, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, medal „Za Zasługi dla Rozwoju Łowiectwa Wielkopolskiego”.

Znaczenie postaci

Aleksander Świgoń jest pomysłodawcą i autorem pierwszej w okolicy Leszna ścieżki dydaktycznej, która każdego roku gości kilka tysięcy osób. Wraz ze współpracownikami stworzył przy Nadleśnictwie Karczma Borowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej. Był organizatorem licznych konkursów plastycznych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży oraz Festynu „Lasom Przyjazny” w Lesznie. W trakcie swojej kariery zawodowej przyczynił się również do: wybudowania stanicy myśliwskiej „Uroczysko Nadolnik”, wybudowania wigwamu nad Jeziorem Górznickim, utworzenia pierwszej w okolicy ścieżki do nordic walkingu.

Cytaty:

  • „Żeby praca stwarzała c...”

Zobacz też: