Alfons Giese

ur. 08 sierpnia 1939
zm. 15 maja 1993
Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Grabionnej

Zdjęć: 16


Pochodzenie

Alfons Giese urodził się 8 sierpnia 1939 r. w Białośliwiu, wsi położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. Dzieciństwo spędził w rodzinnym Białośliwiu, później zamieszkał w Miasteczku Krajeńskim.

Życie rodzinne

Mama Alfonsa Giese, Marianna z domu Skrzypczyńska, pracowała jako księgowa w Mleczarni Spółdzielczej w Białośliwiu. Krótko po ślubie zrezygnowała z pracy i zajęła się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem dzieci. Ojciec Alfonsa – Stanisław – prowadził prywatny zakład stolarski. A. Giese miał dwóch braci i dwie siostry.
Dnia 26 lipca 1969 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białośliwiu zawarł związek małżeński z Grażyną Konwińską. Ślub kościelny odbył się w pięknym, drewnianym kościółku w Wylatowie niedaleko Mogilna, w województwie kujawsko – pomorskim, w którym posługę kapłańską sprawował wówczas ks . Edmund Ruta, kuzyn pana Alfonsa. Z ich związku na świat przyszła córka Ewa i syn Adam. Córka jest nauczycielką matematyki i pracuje w Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim. Syn ukończył Politechnikę Koszalińską i w tym mieście podjął pracę w banku.

Edukacja

W latach 1946–1953 A. Giese uczęszczał do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Białośliwiu. W 1953 roku kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, którą ukończył w 1957 r. W 1959 roku został absolwentem dwuletniego Studium Nauczycielskiego w Bydgoszczy, kierunek historia. Następnie w 1966 podjął pięcioletnie zaoczne studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale humanistycznym w zakresie historii, otrzymując w 1971 tytuł magistra. W 1988 r. uzyskał II Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Praca zawodowa

Od 16 sierpnia 1959 roku do 31 sierpnia 1969 r. pracował w Szkole Podstawowej w Wyrzysku jako nauczyciel historii. W tym czasie w zaangażowany i aktywny sposób dla rejonu Wyrzyska nadzorował pracą zespołu samokształceniowego. Prowadził pokazowe lekcje historii, opiekował się również praktykantami, udzielając im fachowego instruktażu.

1 września 1969 r. podjął pracę w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim, uczył historii i pełnił funkcję kierownika, potem dyrektora tej placówki.
Wielokrotnie za wybitne osiągnięcia, wzorową i owocną pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymywał wyróżnienia, dyplomy, nagrody specjalne oraz odznaczenia. W 1987 roku odebrał Dyplom Pedagoga – Nowatora za opracowanie Odczytu Pedagogicznego. Natomiast w roku 1988 otrzymał podziękowanie Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile za czynny udział i wspaniałą lekcję historii przekazaną młodzieży – uczestnikom VI Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży Kół PTSM. W 1991 roku odszedł na zasłużoną emeryturę.


Alfons Giese był wspaniałym, wyrozumiałym i wymagającym nauczycielem. Po wielu latach jego wychowankowie wspominają go jako konkretnego, sprawiedliwego oraz otwartego na uczniów pedagoga.

Działalność polityczno – społeczna

Działalność w OSP w Miasteczku Krajeńskim

Alfons Giese czynnie udzielał się w straży pożarnej. W latach 1977 – 1985 był Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP w Białośliwiu, w latach 1983 – 1987 członkiem Zarządu Wojewódzkiego OSP. Od 1992 r. Sekretarzem Zarządu Gminnego Związku OSP w Miasteczku Krajeńskim. Jako strażak służył wiedzą i zaangażowaniem druhom nie tylko ze swojej jednostki.

Za działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Miasteczku Krajeńskim otrzymał wiele odznaczeń.

Starania o przywrócenie praw miejskich

W XIV wieku Miasteczko Krajeńskie uzyskało prawa miejskie, jednak utraciło je w roku 1973 i zostało wcielone wraz z okolicznymi wsiami do Gminy Białośliwie. Stało się to przed jubileuszem 500 – lecia uzyskania praw miejskich. Mieszkańcy nie pogodzili się z tym faktem i pięć lat później powstał Komitet ds. Przywrócenia Praw Miejskich, na czele którego stanęła Jadwiga Górska. Po jej śmierci w 1993 roku funkcję tę pełnił Antoni Jandy. Alfons Giese, jako członek komisji, z wielkim zaangażowaniem włączył się w działania mające na celu przywrócenie praw miejskich Miasteczku Krajeńskiemu. Niestety, mimo ogromnego zaangażowania działaczy Komitetu, miejscowości praw nie przywrócono, ale 2 grudnia 1991 roku Miasteczko Krajeńskie ponownie stało się siedzibą gminy.

Redaktor czasopisma lokalnego „ Wokół Miasteczka”

Przez wiele lat w Miasteczku Krajeńskim ukazywał się lokalny miesięcznik „ Wokół Miasteczka”, który na tamte czasy cieszył się popularnością wśród mieszkańców gminy. Funkcję redaktora naczelnego sprawował Ludwik Nowak (leśnik, poeta, żołnierz AK, działacz społeczny, osoba zasłużona dla Gminy Miasteczko Kr.), natomiast współredaktorami byli: Alfons Giese, Ewa Stachowska, Janina Pazderska, Małgorzata Włodarczyk. W biuletynie odnaleźć można wiele artykułów wyjętych spod pióra pana Giese. Notatki głównie dotyczyły sportu, którym pasjonował się pan Alfons oraz aktualnych wydarzeń gminy. Obecnie miesięcznik nie jest już wydawany, a zgromadzone czasopisma należą do księgozbioru Gminnej Biblioteki w Miasteczku Krajeńskim.

Członek Banku Spółdzielczego w Miasteczku Krajeńskim

Alfons Giese był zaangażowany w działalność Banku Spółdzielczego w Miasteczku Krajeńskim. Należał do Rady Nadzorczej.
Z okazji obchodów 50 – lecia tej placówki, z inicjatywy Rady, Zarządu i członków banku, opracowana została monografia, której autorem był Alfons Giese. Jak pisał pan Giese „…jej celem jest przedstawienie pięćdziesięcioletniej działalności tej zasłużonej placówki, a potrzeba takiego opracowania została podyktowana wieloma względami…”

Dzięki wielu ludziom, a szczególnie Teodorowi Gregulcowi i Czesławowi Mikołajewskiemu p. Giese udało się odtworzyć historię Banku Ludowego w Miasteczku Krajeńskim oraz jego rolę w życiu miejscowego społeczeństwa. Monografia wydana została w 1976 r.

Aktywność w Ludowym Zespole Sportowym Stella Białośliwie

Pasją A. Giese była historia, straż pożarna, ale także sport, a w szczególności piłka nożna. Już od najmłodszych lat uwielbiał grać w piłkę i każdą wolną chwilę spędzał na boisku.
Na przełomie lat 60/70 według wspomnień p. Antoniego Nowaka ówczesnego trenera Stelli, m.in. Alfons Giese należał do składu drużyny. W roku 1967 drużyna Stelli otrzymała wyróżnienie fair play Bydgoskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy. Było to jedyne takie wyróżnienie w historii klubu. W 1973 r. A. Giese otrzymał dyplom uznania za aktywny udział w rozwoju LZS Stella w okresie 50 – letniej działalności sportowej na terenie Białośliwia.


Jako dyrektor szkoły i nauczyciel organizował mecze towarzyskie pomiędzy gronem pedagogicznym szkoły a uczniami, natomiast w towarzystwie swoich przyjaciół śledził losy polskiej reprezentacji podczas meczów międzynarodowych.
Przez wiele lat należał do Zarządu TKKF NOTEĆ w Miasteczku Krajeńskim.

Choroba i śmierć

Alfons Giese zmarł po ciężkiej chorobie 15 maja 1993 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Białośliwiu.

Wyróżnienia i odznaczenia

Za swoją wzorową pracę i działalność społeczną został odznaczony:
Złotym Krzyżem Zasługi
Złotą Odznaką ZNP
• Złotym, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Medalem 40 –lecia Polski Ludowej
Złotą Odznaką Honorową LZS
Honorową Brązową Odznaką TKKF
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego
• Odznaką za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację


Dnia 1 maja 1987 roku za wzorową pracę oraz osobiste zaangażowanie w działalność polityczno – społeczną i zawodową dla gminy i kraju Alfons Giese został wpisany do Złotej Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rozwoju Gminy Białośliwie, a w 2002 r. pośmiertnie otrzymał tytuł ” Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”.

Znaczenie postaci

Alfons Giese przez całe życie zawodowe wykazał się uczciwą i sumienną pracą. Był wspaniałym nauczycielem cenionym przez uczniów, który z pasją i zamiłowaniem wykonywał swój zawód, a także dyrektorem szkoły, działaczem społecznym i postacią wielce zasłużoną dla środowiska i Gminy Miasteczko Krajeńskie. Bez wątpienia jego działalność zasługuje na wyróżnienie, a współcześni i potomni nie powinni nigdy zapomnieć o tym niezwykłym człowieku.


Źródła
Rozmowy z p. Grażyną Giese – żoną p. Alfonsa;
Rozmowy z p. Czesławem Ochyrą – nauczycielem historii w ZS w Miasteczku Krajeńskim;
Kronika Gminy Miasteczko Krajeńskie;
Strona internetowa Klubu Sportowego Stella.Kalendarium:

  • 1939 ― Narodziny bohatera
  • 1993 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: