płk Andrzej Gmerek

ur. 23 listopada 1900
zm. 04 kwietnia 2004
Szkoła Podstawowa w Stęszewie

Zdjęć: 13

Pochodzenie

Andrzej Gmerek urodził się 23 listopada 1900 roku w miejscowości Łódź koło Stęszewa, a zmarł 4 kwietnia 2004r. Był synem Jana i Agnieszki z Kaczmarków.

Dzieciństwo

27 listopada 1905 roku, mającemu pięć lat Andrzejowi Gmerkowi umarła matka.

Edukacja

W 1914 roku ukończył szkołę powszechną, do której uczęszczał osiem lat. Podjął pracę u bogatego gospodarza w pobliskim Dębienku. W wolnych chwilach uczestniczył w zajęciach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które przysposabiało młodych chłopców do przyszłej służby w wojsku polskim.

Etapy działalności

Walka o obronę ojczyzny podczas I wojny światowej.

Etap pierwszy

W 1914-1918 roku niepełnoletni Andrzej Gmerek został powołany do służby w wojsku pruskim i przydzielony do 14 pułku artylerii polowej. Na początku maja 1920 roku powołano go do służby wojskowej w wojsku polskim i wcielono do 15 pułku artylerii w Bydgoszczy. Walczył pod Grodnem i Berezyną. Po zwycięstwie okryty chwałą 15 pułk został odesłany na odpoczynek do Mińska Mazowieckiego a następnie do Bydgoszczy.

http://poznan.naszemiasto.pl/archiwum/przezyl-ponad-wiek,447096,t,id.html

Etap drugi

22 listopada 1922 roku Andrzej Gmerek został zwolniony z wojska i powrócił do rodzinnej miejscowości – Łodzi. W 1926 roku zawarł związek małżeński z Marią Wojnowską ze Stęszewa. Z tego związku urodziło się dwoje dzieci: Agnieszka i Stanisław. Andrzej Gmerek doczekał się sześciu wnuków, jedenastu prawnuków i jednego praprawnuka.

Kolejne etapy

W 1924 roku podjął pracę w Zakładach Roszarniczych „Płótno” w Stęszewie, które produkowały tkaniny głównie na potrzeby wojska i pracował w nich przez całą II wojnę światową. Pracował zawodowo do 1965 roku. Za swoje zasługi Andrzej Gmerek został doceniony dopiero w 1990 roku. Otrzymał krzyż za udział w wojnie 1918-21 oraz awans na stopień podporucznika. W 1997 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w stulecie urodzin otrzymał awans na stopień porucznika i Honorową Szablę Oficerską od prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Znaczenie postaci

Pan Andrzej Gmerek swoją postawą i walecznością zasłużył się dla Ojczyzny i rozsławił nasz region. Możemy być dumni z takich ludzi jak on.

Kalendarium:

  • 1900 ― Narodziny bohatera
  • 2004 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > I wojna światowa ...