Andrzej Operacz

ur. 23 listopada 1981
zm.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku

Zdjęć: 11

Pochodzenie

Andrzej Operacz urodził się 23 listopada 1981 roku w Koninie. Syn Jana Operacza (pochodzi z gminy Stare Miasto) i Genowefy Operacz (pochodzi ze Skulska). Od urodzenia jest mieszkańcem Skulska.

Wykształcenie

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Skulsku. Dalsze kształcenie kontynuował poza Skulskiem. W latach 1996–2000 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. W 2005 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2008 roku złożył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz w Koninie, zdał egzamin sędziowski i przynależy do Izby Radców Prawnych. W latach 2006–2007 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim na kierunku BHP z elementami ergonomii. Jest też absolwentem Akademii Liderów Samorządowych przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2013–2014). Zdobywając wykształcenie odwiedzał różne części Polski, ale na stałe wrócił do swojej rodzimej miejscowości, do Skulska i z gminą Skulsk związał swoją działalność zawodową i społeczną.

Działalność

Od 2006 do 2010 roku był radnym powiatu konińskiego. W roku 2007 został sekretarzem gminy i pełnił tę funkcję do 2010 roku. W 2010 roku został Wójtem Gminy Skulsk (I kadencja 2010–2014). W 2014 roku ponownie kandydował na to stanowisko, mieszkańcy gminy kolejny raz mu zaufali i od 2014 kontynuuje swoje urzędowanie na stanowisku Wójta Gminy Skulsk.
Od kilku lat jest aktywnym działaczem Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Samorządowego.

„Gmina Skulsk coraz piękniejsza”

Głównym celem działań, jakie podejmuje Andrzej Operacz jest poprawa jakości życia mieszkańców przez rozwój turystyki, przedsiębiorczości, rolnictwa, sportu i edukacji przy wykorzystaniu naturalnych walorów terenów gminy Skulsk.

Od 2011 roku korzystając z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” czy dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Koninie pozyskuje finanse na inwestycje w każdym sołectwie gminy. Zagospodarowane zostały linie brzegowe przy jeziorach – infrastruktura turystyczno–rekreacyjna w postaci ogólnodostępnych kąpielisk, pomostów wodnych, wiat rekreacyjnych, tarasów widokowych, wypożyczalni sprzętu wodnego. Powstała mini przystań dla małych jednostek pływających nad kanałem Warta – Gopło w Warzymowie, promenada w Skulsku i Łuszczewie. Powstały ścieżki rowerowe, place zabaw, minipark dinozaurów. Wyremontowano bądź doposażono świetlice wiejskie. Projekt o nazwie „Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego – zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Skulska Wieś” zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej całego województwa wielkopolskiego.
Promując aktywne formy spędzania czasu wolnego pozyskał również fundusze na modernizację istniejących boisk sportowych oraz budowę nowych (m.in. w Łuszczewie, Buszkowie, Kobylankach, Popielewie). W 2012 roku powstał kompleks sportowy „Moje boisko – ORLIK” w Skulsku i duży kompleks sportowo–rekreacyjny na Mniszkach.
Dużą uwagę poświęca również organizacji imprez kulturalno–sportowych. Corocznie organizowane są uroczystości takie jak np. dożynki gminno-parafialne, festyny letnie, festyny z okazji Dnia Dziecka czy majówki. Organizuje również turnieje sportowe: turniej piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki plażowej, tenisa ziemnego. Jest inicjatorem organizacji zawodów motorowodnych w Skulsku. Po raz pierwszy w 2011 roku w Skulsku zorganizowane zostały Motorowodne Mistrzostwa Polski, w 2012 roku Mistrzostwa Świata klasy F4S, Mistrzostwa Europy klasy T400 i Zawody międzynarodowe, w 2013 roku Puchar Świata klasy JT 250, Mistrzostwa Europy klasy 0175 oraz Finał Mistrzostw Polski, w 2014 roku Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie T 550, Finał Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Takie imprezy to doskonała forma promocji gminy Skulsk nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W 2013 roku w miejscowości Mielnica Duża zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski w slalomie na nartach wodnych, w 2014 roku Amatorskie Regaty Windsurfingowe o Puchar Wójta Gminy Skulsk. Tradycją stał się również, organizowany od 2013 roku przez wójta, Dzień Kobiet dla wszystkich mieszkanek gminy.
Dzięki umiejętności korzystania z pieniędzy unijnych i środków zewnętrznych powstało w gminie wiele kilometrów nowych dróg i chodników. Rozbudowa Przedszkola Gminnego i inwestycje przy obiektach szkolnych poprawiły jakość edukacji dzieci i młodzieży na terenie gminy. W 2014 roku otwarty został Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Fundacji Mielnica w Zygmuntowie, który daje nowe możliwości niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami działającymi na terenie gminy (OSP, Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej, Koła Gospodyń, TPD …).

Odznaczenia / Nagrody

Odznaczony przez Związek Kombatantów RP w 2014 roku.

19 marca 2014 r., na Powiatowej Konferencji Sprawozdawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, otrzymał z rąk Prezes Krystyny Chowańskiej, odznaczenie „Przyjaciel Dziecka”.

W 2012 roku podczas Gali Sportów Motorowodnych, która odbywała się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odebrał nagrodę za organizację Motorowodnych Mistrzostw Świata F4S, Mistrzostw Europy w klasach T-400, oraz Mistrzostwa Polski w klasach O-125, OSY-400, T-550, S-550, JT250 w 2012 r. Skulsk odwiedziło w tych dniach 46 zawodników ze swoimi ekipami z Austrii, Szwecji, Niemiec, Litwy, Węgier, Łotwy, Polski.

W 2012 Prezes Zarządu Okręgu Konińskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Zygmunt Nowak wręczył koledze Andrzejowi Operaczowi odznakę „Za zasługi dla wędkarstwa konińskiego”, natomiast, jako Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 15 w Skulsku wręczył Wójtowi Gminy Skulsk pamiątkową tabliczkę w uznaniu zasług i współpracy z Kołem Wędkarskim.

Znaczenie postaci

Piastując stanowisko włodarza gminy swoje działania kieruje na pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, dzięki którym rozwija się w gminie Skulsk rekreacja, turystyka i sport. W latach 2011–2014 gmina pozyskała dotacje dla 41 różnych projektów. Dzięki temu powstała w gminie nowoczesna infrastruktura sportowo – rekreacyjna pozwalająca mieszkańcom cieszyć się walorami gminy Skulsk, jak również wzbogacona została oferta turystyczna gminy. Wypoczynek na łonie natury stał się bardziej atrakcyjny i dostępny zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Źródła:

1. Materiały uzyskane z rozmowy z p. Andrzejem Operaczem
2. Strona internetowa: gmina-skulsk.pl
3. Gazetka “GMINA SKULSK”, wydanie – czerwiec 2013

Kalendarium:

 • 1996 ― Szkoła średnia
 • 2000 ― Studia prawnicze
 • 2006 ― RADNY POWIATU KONIŃSK...
 • 2007 ― SEKRETARZ GMINY SKULSK
 • 2010 ― WÓJT GMINY SKULSK
 • 1981 ― Narodziny bohatera
 • 2006 ― Studia podyplomowe
 • 2008 ― Aplikacja sądowa i eg...
 • 2013 ― AKADEMIA LIDERÓW SAM...

Źródła:

 • “Przyjaciel Dzie...
 • Motorowodne Mistrzostw...
 • Motorowodne Mistrzostw...
 • Nagroda – organi...
 • Zawody motorowodne 2013
 • Zawody motorowodne 2014

Zobacz też: