Antoni Bolesław Dobersztyn

ur. 22 listopada 1930
zm. 26 marca 2012
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Antoni Bolesław Dobersztyn „Jaworzniak” – młodociany więzień polityczny
Wspomnienia członka Konspiracyjnego Wojska Polskiego Antoniego Dobersztyna
Zdjęć: 28
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Antoni Bolesław Dobersztyn urodził się 22.11.1930 r. w Słupcy z ojca Józefa i matki Marianny z domu Wiśniewska.

Dzieciństwo

Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać w 1937 r. Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. spowodował 5-letnią przerwę w nauce małego Antka. Jako kilkuletni chłopiec musiał pracować przymusowo w niemieckim warsztacie naprawy pojazdów mechanicznych. Trwało to od maja 1941 r. do wyzwolenia. Czas okupacji spędził w Słupcy. Gdy zakończyła się wojna ukończył szkołę podstawową w 1947 r. Praktyka zawodowa zdobyta w czasie wojny spowodowała, że nastoletni Antoni postanowił kształcić się w kierunku mechanicznym. Wybrał 3-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Kłodzku, z którego przeniósł się do szkoły zawodowej o tym samym profilu. Nie było mu dane ukończyć tej szkoły – jego edukację przerwało aresztowanie.

Przeszłość polityczna

Aresztowanie Antoniego Bolesława Dobersztyna miało miejsce 02.02.1950 r. Najpierw osadzono go w areszcie, a później w więzieniu. W dniu 27.06.1950 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu za przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego na 9 lat więzienia, utratę na 4 lata praw publicznych, obywatelskich i honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Karę odbywał w Kłodzku, Wrocławiu i Jaworznie. W dniu 18.05.1954 r. po odsiedzeniu 4 lat i 4 miesięcy został zwolniony warunkowo z reszty kary więzienia, przy pozostawieniu kar dodatkowych. Po odzyskaniu wolności wrócił do Słupcy.

Praca zawodowa

W 1954 roku podjął pracę w GS Słupca na stanowisku robotniczym. Następnie przeniósł się do PZGS do działu kontraktacji skupu. Tu pracował do 1975 r. awansując stopniowo do stanowiska kierowniczego. W trakcie pracy zdobywał nowe kwalifikacje i uzupełniał wykształcenie przerwane w młodości aresztowaniem. Najpierw uzupełnił wykształcenie średnie a następnie ukończył studium ekonomiczne przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Rok 1975 przyniósł kolejną zmianę w życiu zawodowym Antoniego Dobersztyna – jego nowym miejscem pracy stał się koniński oddział Banku Gospodarki Żywnościowej. Praca ta dawała mu wiele satysfakcji, ale lata spędzone w stalinowskich więzieniach odbiły się na jego zdrowiu i dawały o sobie znać. Dlatego w 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Znaczenie postaci

Antoni Dobersztyn był kombatantem, prezesem Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych w latach 1944-1956 ,,Jaworzniacy” – Oddział Słupca, przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim. Był oficerem Wojska Polskiego w stopniu kapitana. Prezydent Polski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu zaszczytny tytuł „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. Antoni Dobersztyn posiadał też szereg innych odznaczeń potwierdzających jego pracę społeczną dla Słupcy, powiatu słupeckiego i Polski. Tacy ludzie jak Antoni Dobersztyn są chlubą dla społeczności, w której żyli i wzorem dla młodych pokoleń pokazującym, że warto żyć godnie i uczciwie.

Strony związane tematycznie lub mówiące o Antonim Bolesławie Dobersztynie

Informacja o Jaworzniakach na Wikipedii

Strona internetowa związku Jaworzniacy

Centralny Obóz Pracy Przymusowej w Jaworznie

SP3 Słupca – CDEW – śladem naszych bohaterów – Antoni Bolesław Dobersztyn

SP3 Słupca – CDEW – fotograficzna relacja ze spotkania z synem Dariuszem Dobersztynem

Kalendarium:

 • 1941 ― Przymusowa praca w za...
 • 1930 ― Narodziny bohatera
 • 1937 ― Rozpoczęcie nauki w s...
 • 1947 ― Ukończenie nauki w sz...
 • 1950 ― Aresztowanie przez UB
 • 1950 ― Skazanie na 9 lat wię...
 • 1954 ― Podjęcie pracy w GS S...
 • 1954 ― Warunkowe zwolnienie ...
 • 1975 ― Rozpoczęcie pracy w B...
 • 1982 ― Przejście na wcześnie...
 • 2012 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: