Antoni Jandy

ur. 08 czerwca 1954
zm. 20 października 2008
Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Grabionnej

Zdjęć: 9

Biogram Antoniego Jandy

Pochodzenie

Antoni Jandy urodził się 8 czerwca 1954 r. w Miasteczku Krajeńskim – malowniczej wsi położonej w Dolinie Noteckiej w powiecie pilskim (województwo wielkopolskie). Jego rodzicami byli Adam i Anna z domu Radke. Ojciec pracował na kolei, natomiast matka zajmowała się domem i wychowywaniem pięciorga dzieci.

Edukacja i służba wojskowa

Antoni Jandy przez całe swoje życie związany był z Miasteczkiem Krajeńskim. To właśnie w tej miejscowości ukończył szkołę podstawową. W 1970 roku podjął naukę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. 29 kwietnia 1974 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podoficerskiej Wojsk Kolejowych i Drogowych w Grudziądzu, którą ukończył 9 października 1974 r. z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując awans do stopnia kaprala. W roku 1976 od Dowódcy Jednostki Wojskowej w Grudziądzu otrzymał podziękowanie za trud i rzetelne wykonywaniu obowiązków żołnierskich.

Życie rodzinne

16 lipca 1977 r. ożenił się z Haliną Wekwert, z którą miał czworo dzieci: trzy córki i syna.

Praca zawodowa i działalność polityczno – społeczna

Przez dwanaście lat pracował w szkodliwych warunkach jako kotlarz w ZNTK w Pile. W 1985 r. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zrezygnował z pracy w zawodzie. Już wtedy zaczął interesować się sprawami rodzinnej miejscowości i angażować się społecznie. W roku 1988 Miasteczko Krajeńskie dotknęła powódź i wiele rodzin utraciło dobytek życia. Antoni Jandy wspomagał mieszkańców i poszukiwał wsparcia materialnego dla poszkodowanych. Swoim bezinteresownym działaniem zyskał sympatię nie tylko mieszkańców gminy.


W ten sposób rozpoczęła się jego działalność polityczno – społeczna. Początkowo był członkiem Gminnej Rady w Białośliwiu, następnie sołtysem Miasteczka Krajeńskiego. Śledząc historię tej miejscowości, z dniem 1 stycznia 1973 roku Miasteczko Krajeńskie utraciło prawa miejskie i zostało wcielone już jako wieś, wraz z okolicznymi miejscowościami do Gminy Białośliwie. Stało się to rok przed przypadającym jubileuszem 500 – lecia uzyskania praw. Od tamtej pory nie ustały wysiłki mieszkańców, mające na celu przywrócenie struktur samorządowych. Pięć lat później powstał Komitet ds. Przywrócenia Praw Miejskich, na czele którego stanęła Jadwiga Górska (działaczka społeczna, osoba szanowana i mocno związana z Miasteczkiem Krajeńskim). 2 grudnia 1991 roku Miasteczko Krajeńskie ponownie stało się stolicą gminy. Fakt ten z satysfakcją został przyjęty przez społeczeństwo.


29 lutego 1992 roku Antoni Jandy wszedł do Zarządu Gminy. Po śmierci Jadwigi Górskiej przejął funkcję przewodniczącego Komitetu i z pełnym zaangażowaniem włączył się w działania, mające na celu odbudowę struktur samorządowych. Niestety, mimo podjętych starań w tym kierunku, miejscowości praw nie przywrócono. Antoni Jandy uważał, że należy walczyć do skutku i podejmować wszelkie starania, aby zabrane prawa odzyskać.


4 lipca 1994 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Natomiast 27 lutego 1997 r. objął stanowisko zastępcy wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie, które piastował do listopada 2002 r. Zawsze powierzone zadania wypełniał rzetelnie, nie lubił niepowodzeń czy opóźnień w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Po 2002 roku, do ostatnich dni swojego życia, angażował się społecznie i nadal pracował w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Choroba i śmierć

Antoni Jandy zmarł nagle na zawał serca 20 października 2008 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Miasteczku Krajeńskim.

Pośmiertne wyróżnienie

27 października 2010 r. podczas obrad sesji Rady Gminy ówczesny wójt Karol Jagodziński wręczył rodzinie śp. Antoniego Jandy akt nadania Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie. Dla bliskich była to niezwykle wzruszająca chwila.

Znaczenie postaci

Antoni Jandy to człowiek, który znaczną część swojego życia poświęcił Gminie Miasteczko Krajeńskie. Był osobą powszechnie znaną, lubianą i cenioną. Człowiekiem o wielkim poczuciu obowiązkowości. Nie przechodził obojętnie obok tych, którzy potrzebowali wsparcia i pomocy. Rozumiał ludzi i ich problemy. Jego poświęcenie służbie społecznej było wzorowe. Mieszkańcy nadal często wspominają tego wyjątkowego człowieka.


Źródła
Kronika Gminy Miasteczko Krajeńskie;

Strona internetowa gminy http://www.miasteczkokrajenskie.pl;

Wywiad z Haliną Jandy – żoną p. Antoniego;

Rozmowy z Stanisławem Klesa – sołtysem Miasteczka Krajeńskiego;

Informacje z czasopisma Tygodnik Nowy nr 44 z dnia 02.11.2010 r.Kalendarium:

  • 1954 ― Narodziny bohatera
  • 2008 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: