Antoni Taciak

ur. 12 stycznia 0911
zm. 04 sierpnia 1994
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Antoni Taciak urodził się 12 stycznia 1911 r. w Zbrudzewie. Był synem Ignacego i Agnieszki z domu Kasprzyk. Miał czterech braci i trzy siostry. Stan rodzinny żoną Antoniego Taciaka była Czesława z domu Jędrzejczak. Ślub odbył się 27.10.1945 roku. Miał trzy córki: Hannę (ur. 1945r.) z zawodu nauczycielka,Bogusławę (ur. 1950r.) pracownik biurowy, Iwonę (ur. 1957r.) technik budowy dróg i miast, zm. 22.05.2004r. Antoni Taciak zmarł 4 sierpnia 1994 r. w Śremie.

Edukacja

Rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Śremie w 1919 roku. Ukończył 6 klas – w 1925 roku. Następnie został uczniem rzemieślnika i wyuczył się zawodu blacharza. Nauka trwała kilka lat. Pracował w swoim zawodzie u właścicieli prywatnych warsztatów.

Etapy działalności

Praca zawodowa

W 1939 roku w poszukiwaniu pracy udał się do Brześcia. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Pieszo i „okazją” powraca do Śremu. Podróż ta trwała kilka tygodni. W lutym 1940 roku został zatrudniony przez Niemca – Fritza Gasta. Podjął pracę w swoim zawodzie. W roku 1944 został z wieloma mieszkańcami Śremu odesłany do Lubsina na Kujawach w celu przygotowywania dla Niemców okopów przeciwko Rosjanom. Wiosną 1945 roku powrócił do Śremu. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął pracę w prywatnym warsztacie blacharskim. W latach 50-tych podjął pracę w powiatowym Związku Gminnym Spółdzielni w Śremie jako konwojent. Tam pracował do momentu przejścia na rentę z powodu silnej astmy oskrzelowej.

Praca społeczna

Antoni Taciak nie angażował się w sprawy polityczne. Jego żywiołem i ogromną pasją od wczesnych lat życia był sport. Najpierw był czynnym sportowcem – uprawiał lekkoatletykę (bieganie, pływanie). Następnie został piłkarzem – był napastnikiem, potem bramkarzem. W końcu zaczął uprawiać boks. Walczył w wadze piórkowej. Następnie został trenerem sekcji bokserskiej. Wychował kilku bokserów znanych w Polsce: Oktawiana Misiurewicza, Jerzego Walczaka, Witolda Kaźmierczaka. Za pracę trenera nie pobierał żadnego wynagrodzenia – była to praca typowo społeczna. Postępująca choroba nie pozwoliła na dalszą pracę trenerską. Po ojcu trenerem boksu został jego wychowanek – Florian Łuszczewski. Od 1995 roku klub „Warta” organizuje turniej bokserski im. A. Taciaka i F. Łuszczewskiego. Za swoją pracę społeczną został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i sportowymi.

Nagrody i wyróżenia

1. Jubileuszowa Odznaka Poznańskiego OZPN (1947 r.)

2. „Złoty Dysk” WKKFiT w Poznaniu (1967 r.)

3. Złota Odznaka Honorowa Poznańskiego OZPN (1971 r.)

4. Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1971 r.)

5. Medal: Za Zasługi dla powiatu śremskiego (1975 r.)

6. Odznaka: Za Zasługi dla Miasta i Gminy Śrem (1980 r.)

7. Złota Odznaka PZB (1981 r.)

8. Medal 60-lecia PZB (1985 r.)

9. Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1985 r.)

Znaczenie dla potomnych

Od 1995 roku ŚKS „Warta” organizuje w Śremie Turniej Bokserski im. Antoniego Taciaka. W turtnieju mogą brać udział zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych.

Bibliografia

1. Wywiad z p. Hanną Pieprzyk – córką Antoniego Taciaka.

2. „70 lat sportu śremskiego” – Józef Ratajczak, rok wydania 1991.

3. „Dzieje Śremu” – praca zbiorowa, rok wydania 2003.

4. Słownik biograficzny Śremu – Danuta Płygawko, Adam Podsiadły, rok wydania 2008.

Kalendarium:

  • 0911 ― Narodziny bohatera
  • 1945 ― Ślub bohatera
  • 1994 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: