Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Życie dla siebie jest egoistyczne i nie przynosi satysfakcji”

Barbara Kopczyńska

ur. 31 października 1949
zm.
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Barbara Kopczyńska urodziła się 31.10.1949 r w Kosztowie w gminie Wyrzysk jako córka Anny oraz Jana. Pani Barbara nie ma rodzeństwa. Za mąż wyszła w 1973 r., urodziła dwóch synów: Roberta i Dariusza.

Dzieciństwo

Kiedy miała 8 lat zmarł jej ojciec. Był w AK, mama natomiast była pracownikiem fizycznym, początkowo pracowała w w Nieżychowie a następnie w WSBW (Wojewódzka Spółdzielnie Budownictwa Wiejskiego) w Kosztowie. Nie miała rodzeństwa , dlatego też związana była z koleżankami i kolegami. Ze swojego dzieciństwa Pani Barbara wspomina naukę przy lampach naftowych, gry i zabawy głownie w piłkę.

Edukacja

Edukację rozpoczęła w roku 1956 w 7 letniej szkole podstawowej w Kosztowie. Następnie w latach 1963-1968 uczęszczała do 5 letniego liceum pedagogicznego w Nakle nad Notecią. Po maturze w latach 1968 – 1971 studiowała w Gdańsku fizykę ale zmieniła kierunek na matematykę. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy ukończyła w roku 1974, natomiast stopień magistra zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1979.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczęła w 1971 roku w Sadkach, a od 1975 do 2005 roku była nauczycielem matematyki w Łobżenicy, zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego (1982 –nauczyciel mianowany, 2002 – nauczyciel dyplomowany). Dodatkowo, w latach 1985-1988 pełniła funkcję Zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Łobżenicy. Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała nagrody Dyrektora Szkoły oraz Burmistrza Łobżenicy, a także w 2002 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Rozwój kariery zawodowej

Pani Barbara Kopczyńska to osoba aktywna, kreatywna, z dużymi zdolnościami interpersonalnymi. Od wielu lat działa społecznie, gdyż potrzeba niesienia pomocy, a nawet i ochrony praw jednostek jest dla niej priorytetowa. Ze względu na pracę zawodową nie dziwi fakt, iż to właśnie problemy i potrzeby dzieci i młodzieży są jej najbliższe. Wystarczy wymienić, iż od 1966 roku była Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Dodatkowo, pełniła funkcję Komendanta Szczepu przy Szkole Podstawowej w Łobżenicy, była członkiem Komendy Hufca w Łobżenicy, członkiem Komendy Chorągwi Pilskiej oraz członkiem Centralnej Komisji Instruktorskiej. Za swoją wieloletnią działalność w ZHP została odznaczona Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju Pilskiej Chorągwi ZHP” (1981 r.), Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju Województwa Pilskiego” (1981 r.), Krzyżem za zasługi dla ZHP (1984 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986 r.). Od 1981 roku Pani Barbara Kopczyńska jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy, a od 1984 roku nieprzerwanie do chwili obecnej Prezesem Zarządu Oddziału TPD w Łobżenicy. Należy nadmienić również, że od kilku kadencji także i członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego w Pile oraz od 2006 roku Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka TPD w Okręgu Pilskim. Pani Barbara Kopczyńska przez lata swojej działalności potrafiła zawsze wytworzyć atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia.

Pani Barbara utworzyła Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych (obecnie 38 członków), które zajmuje się między innymi organizacją wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych po Polsce (Biskupin, Myślęcinek, Ciechocinek, Poznań, Ustka, Rogowo). Pani Prezes jest inicjatorką zbiórki odzieży, żywności, zabawek, przyborów i artykułów szkolnych dla dzieci, które tej pomocy potrzebują. Poza tym, organizuje spotkania okolicznościowe np. Wigilii, Dnia Dziecka, Dnia Sportu, pozyskuje sponsorów na pomoc dzieciom i ich rodzinom, bierze czynny udział w dystrybucji artykułów żywnościowych z Pilskiego Bank Żywności. Pani Kopczyńska za swoją pracę na rzecz TPD otrzymała wyróżnienia takie jak Odznakę „Przyjaciel Dziecka” (1984 r.), Odznakę Zasłużonego Działacza TPD (1988 r.), Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD (1991 r.), Medal im. Dr Henryka Jordana (1995 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2009 r.).

Społeczność łobżenicka doceniła jej zaangażowanie i bezinteresowność działania powierzając jej mandat radnej w kadencji w latach 2002 – 2006. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty.

Pani Barbara w swoim życiu przeżyła również ciężki chwile, w młodym wieku pochowała męża, w wieku 28 lat zmarł jej starszy syn. Miała również wypadek samochodowy, z którego ledwo uszła żywa. Dlatego też sama mówi: „Staram się planować wszystko na krótki okres, ponieważ los pewne rzeczy weryfikuje”.

Znaczenie postaci

Pani Barbara Kopczyńska przez lata swojej działalności potrafiła zawsze wytworzyć atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia. To co ją cechuje to nieustanna chęć niesienia pomocy, altruizm, ambicje, by sprostać wielu zadaniom i oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających. Dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu. Obecnie stara się o utworzenie na terenie gminy Łobżenicy szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera
  • 1995 ― Medal im. dr Henryka ...
  • 2009 ― Wręczenie Złotego Krz...

Cytaty:

  • „Życie dla siebie jest ...”

Zobacz też: