Barbara Włodarczyk

ur. 02 grudnia 1937
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa

Wypowiedź Wójta Gminy Granowo
Wywiad z Barbarą Włodarczyk
„Piękno utkane w Obrazach”
Artykuł o Pracowni Gobelinu w Granowie
Informacja na temat kursu tkania gobelinów w Sierakowie
Niesamowite gobeliny Pani Barbary
Plener-Kotowo2010
Plener-Niemierzyce 2014
Wystawa gobelinów w Granowie
Wystawa gobelinów w ogrodzie
Zdjęć: 16
Filmów: 2
Dokumentów: 8

Pochodzenie

Barbara Włodarczyk urodziła się 2 grudnia 1937 roku w Pruchniku, w rodzinie Jana Szlagi i Stanisławy z.d. Osada.
B.Włodarczyk miała siostrę Krystynę i brata Stanisława. Rodzice pracowali w własnym majątku. Od 1946 roku mieszkała i wychowywała się u wujostwa. Wuj był urzędnikiem, ciotka nauczycielką.

Edukacja

Zanim osiedliła się w Granowie, mieszkała kolejno w Pruchniku, w Gorzowie, w Poznaniu.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu, podjęła naukę w Technikum Handlowym w Poznaniu, które ukończyła w 1955 roku.
W 1979 roku w Radzyminiu uzyskała tytuł mistrza w zawodzie ogrodnik kwiaciarz.

Rodzina

22 sierpnia 1959 roku w Poznaniu zawarła związek małżeński z Romanem Włodarczykiem. Po ślubie, wspólnie z mężem zamieszkała na stałe w Granowie. Ma troje dzieci: Krzysztofa, Marcina i Justynę.

Etapy działalności

Do czasu usamodzielnienia się dzieci, Barbara Włodarczyk zajmowała się ich wychowaniem i prowadzeniem domu. Kiedy najmłodsze z dzieci – córka Justyna była w klasie maturalnej, w 1979 roku, Barbara Włodarczyk wzięła udział w Kursie Tkania Gobelinu organizowanym przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, tak zaczęła się, trwająca do dziś, przygoda z gobelinami. Obecnie Pani Barbara ma uprawnienia instruktora tkactwa, który uzyskała w 1992 roku, w związku z czym ma prawo do samodzielnego prowadzenia kursów i pracowni.
Barbara Włodarczyk od roku 2005 jest członkiem Związku Artystów Plastyków (legitymacja nr 38/05),od 2010 roku członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich, oraz członkiem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu.
Oprócz działalności artystycznej, Barbara Włodarczyk działała także jako radna Gminy Granowo w latach 2002-2006.

Pracownia Gobelinu Artystycznego w Granowie

Dzięki przychylności władz Gminy w 1992 roku, z inicjatywy Genowefy Chojnackiej (wówczas Dyrektora Biblioteki Publicznej w Granowie) oraz Barbary Włodarczyk powstała przy Bibliotece Publicznej w Granowie, Pracownia Gobelinu Artystycznego. Przewinęła się przez nią grupa dorosłych kobiet i dzieci, które pod kierunkiem instruktorki, zdobywały wiedzę i umiejętności na temat trudnej sztuki tkania gobelinu, a zarazem rozwijały swoje twórcze zainteresowania.
Oprócz prac indywidualnych, członkinie Pracowni wykonały kilka prac zbiorowych, które zdobią ściany różnych instytucji. Pierwszy wspólny gobelin zdobi ścianę Biblioteki w Granowie. Następne dwa zostały wykonane z okazji 700. lecia Granowa. Jeden z herbem gminy został podarowany Wójtowi Gminy Granowo i zdobi ścianę jego gabinetu w Urzędzie Gminy. Drugi gobelin, tym razem z herbem Granowa i Sint Anthonis z Holandii (gminy zaprzyjaźnionej z Granowem) zawisł w holu Urzędu Gminy w St.Anthonis. Z okazji 700-lecia miasta Grodziska Wlkp., Burmistrz tego miasta otrzymał gobelin przedstawiający przedwojenną uliczkę grodziską. Następna praca zbiorowa, przedstawiająca kościół w Granowie, została podarowana stowarzyszeniu „Kirche in Not” w Niemczech w podzięce za darowiznę na remont tegoż kościoła.
Jeden z gobelinów autorstwa B.Włodarczyk, przedstawiający zabytki gminy Granowo, został przekazany w 2009 na ręce Kierownika Rejonu w Niemirowie (Ukraina), z przeznaczeniem do odremontowanego kościoła.
Gobelin autorstwa Barbary Włodarczyk, przedstawiający kościół w Granowie, podarowany został Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, w czasie Jego wizyty w Grodzisku Wlkp. w listopadzie 2011r.
Ścianę holu Biblioteki zdobi wspólnie utkany gobelin, przedstawiający Pałac w Granowie, gdzie spotykają się w każdy czwartek granowskie gobeliniarki.
Prace powstałe w ramach Pracowni Gobelinu Artystycznego można było podziwiać na wielu wystawach, m.in. w Nowym Tomyślu (kwiecień 2013) (sprawozdanie z wystawy), w Urzędzie Gminy w Granowie (sierpień 2011) (relacja z wystawy)
Działalność Pracowni Gobelinu Artystycznego w Granowie jest systematycznie urozmaicana. Wszyscy chętni mogą się nauczyć np. sztuki malowania na jedwabiu.
W 2011 roku, Barbara Włodarczyk prowadziła w trzech gminach Powiatu Grodziskiego – Granowo, Kamieniec i Grodzisk Wlkp, cykl warsztatów „Nitką malowane”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którego nabór był prowadzony i zatwierdzony przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, zakończeniem tych warsztatów była wspólna wystawa.
Wypowiedź Wójta Gminy Granowo Zbigniewa Kaczmarka na temat działalności Pracowni Gobelinu Artystycznego (Nagranie wykonali uczniowie ZSP w Granowie dnia 18 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Granowie)
Barbara Włodarczyk przeprowadziła cykl podobnych warsztatów w Pniewach, Sierakowie (w 2002 roku) i Szamotułach.

Barbara Włodarczyk od kilku lat jest organizatorem plenerów malarskich, gobeliniarskich, malarsko-fotograficznych. Dzięki jej staraniom odbyły się m.in.:
• Plener Malarsko – Fotograficzny – Kotowo 2010 (artykuł)
• Plener Malarsko – Fotograficzny – Niemierzyce 2013
Plener Malarstwa i Tkaniny Artystycznej – Niemierzyce 2014 (relacja z wystawy poplenerowej)
Każdy z tych plenerów zakończony był wystawą poplenerową.
Skrót wywiadu z Barbarą Włodarczyk, przeprowadzony dnia 16 marca 2015 roku w Granowie.

Cały wywiad można zobaczyć na stronie https://youtu.be/vVrZ8xfT-fo

Udział w wystawach

• Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej, Poznań 1981, 1992
• Wystawa Poplenerowa, Zaniemyśl 1985
• Ogólnopolski Konkurs Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej, Turek 1987 1996
• Miejski Ośrodek Kultury, Gniezno 1987
• Wystawa Gobelinów, Pałac Kultury, Poznań 1987, 1992
• Klub Pracowników Łączności, Poznań 1987
• Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Bydgoszcz 1990, 1997, 2001
• Galeria KMPiK, Poznań 1991
• Ogólnopolski Konkurs Tkacki dla Twórców Nieprofesjonalnych, Kętrzyn 1992
• Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna Twórczości Tkackiej, Gdynia 1993
• Wystawa Poplenerowa, Międzyrzecz 1992, 1993
• Wystawa Pracowni Gobelinu Artystycznego CK „Zamek”, Jamna, Zakliczyn 1993
• Wystawa Pracowni Gobelinu Artystycznego CK „Zamek”, Nowy Tomyśl 1993
• Wystawa Pracowni Gobelinu Artystycznego CK „Zamek” w Domu Bretanii, Poznań 1997
• Wystawa Poplenerowa, Chobrzany 1997
• Wystawa Wielkopolski Wójt Burmistrz roku, Granowo 1998
• Wystawa „Wieś Wielkopolska – Tradycja i Nowoczesność”, Sielinko 2000, 2001
• POLAGRA, Poznan 2001
• Wystawa Poplenerowa CK ZAMEK, Hotel Solny Kołobrzeg 2000
• Wystawa „Dzień Dobry Wielkopolsko”, Grodzisk Wlkp. 2001
• Wystawa z okazji Dni Szamotuł 2001
• Wystawa Pracowni Gobelinu Artystycznego CK Zamek, Kołobrzeg – Ratusz 2001
Gobeliny nie są jedyna pasją Barbary Włodarczyk. Swój czas poświęca z równym zapałem malowaniu obrazów i pielęgnacji swojego ogrodu. Od dwóch lat uczy się w Akademii Sztuk Pięknych trudnej sztuki pisania ikon.

Nagrody i wyróżnienia

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, otrzymała:
III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej – Turek 1987,
III nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Marynistycznej – Gdynia 1993,
Zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Tkackim – Kętrzyn 1993,
a także na Ogólnopolskim Przeglądzie Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy w 1992 r.; w 2001 r. obdarowana nagrodą główną, w 2003 – I nagrodą; w 2009 roku ponownie wyróżniona.
I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Nieprofesjonalnej im. Vincenta Van Gogha w 2003 roku, ponownie w 2004.

Źródła

Rozmowa z Barbarą Włodarczyk przeprowadzona dnia 8 stycznia 2015r., oraz16 marca 2015r.
Pamiątki, zdjęcia i dyplomy udostępnione przez Barbarę Włodarczyk

Strony internetowe:

Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie http://smprzeszow.wix.com/oddzial#!__wlodarczyk [dostęp 17.03.2015r.]
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej http://www.swig-granowo.pl/pracownia-gobelinu,10.html [dostęp 14.03.2015r.]
Granowo – Gminny Serwis Oświatowy http://www.granowo.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=14&menu=48&strona=1 [dostęp18.12.2014r.]
Biblioteka Publiczna Gminy Granowo http://www.biblioteka.granowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36:wystawa-poplenerowa&catid=8&Itemid=101 [dostęp 18.03.2015r.]

Kalendarium:

 • 1937 ― Narodziny bohatera
 • 1955 ― Ukończenie Technikum ...
 • 1959 ― Zawarcie związku małż...
 • 1979 ― Kurs Tkania Gobelinu
 • 1979 ― Uzyskanie tytułu mist...
 • 1987 ― III nagroda na Ogólno...
 • 1992 ― Instruktor Tkactwa
 • 1992 ― Pracownia Gobelinu Ar...
 • 1992 ― Wyróżnienie na Ogólno...
 • 1993 ― III nagroda na Ogólno...
 • 1993 ― Wyróżnienie na Ogólno...
 • 2001 ― Nagroda Główna na Ogó...
 • 2003 ― I Nagroda na Ogólnop...
 • 2003 ― I miejsce na Ogólnopo...
 • 2004 ― I miejsce na Ogólnopo...
 • 2009 ― Wyróżnienie na Ogólno...
 • 2010 ― Plener Malarsko ̵...
 • 2013 ― Plener Malarsko ̵...
 • 2014 ― Plener Malarstwa i Tk...

Źródła:

 • Biblioteka w Granowie
 • Centrum Kultury Zamek ...
 • Pracownia Gobelinu Art...
 • Stowarzyszenie Marynis...
 • Stowarzyszenie Wspiera...
 • Stowarzyszenie Ziemi G...
 • Wystawa Gobelinów w Ur...
 • Wystawa gobelinów R...
 • Wystawa poplenerowa &#...
 • Wywiad z Barbarą Włoda...

Zobacz też: