Bartłomiej Patrzykąt

ur. 1844
zm. 02 kwietnia 1933
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Bartłomiej Patrzykąt urodził się w 1844 roku i pochodził z Tuliszkowa, miasta położonego w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim. Zmarł 2 kwietnia 1933 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tuliszkowie. Na jego grobie szkolne koło historyczno-krajoznawcze postawiło pamiątkowy kamień. Obecnie na kamieniu znajduje się również pamiątkowa płyta.

Praca zawodowa

Bartłomiej Patrzykąt był z zawodu stolarzem.

Znaczenie postaci

Bartłomiej Patrzykąt na kartach historii miasta Tuliszkowa zapisał się przede wszystkim jako bohater, który w styczniu 1863 roku pragnął przywrócić Polsce wolność. Za swoją patriotyczną postawę 28 kwietnia 1919 roku został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. W tym również dniu zasłużony weteran, chcąc upamiętnić wydarzenia z roku 1863, posadził w centrum Tuliszkowa „Dąb Wolności”. Drzewo to stanowi symbol narodowej tożsamości, a także siły, długowieczności i pamięci. Jest również uznane za pomnik przyrody. Jego obwód mierzy 225 cm.

O sile patriotycznych przekonań opisywanego bohatera świadczy również fakt, że wraz z ocalałymi powstańcami, którzy doczekali się niepodległości Polski, na wszystkich narodowych uroczystościach występował ze sztandarem. Ów sztandar został później przekazany przez Józefa Patrzykąta (syna Bartłomieja Patrzykąta) drużynie harcerskiej. Sztandar zawsze znajdował się w szkole, jednak nie zachował się do dnia dzisiejszego. Został zniszczony przez hitlerowców podczas okupacji.

Lista zasług opisywanego bohatera na rzecz miasta jest zdecydowanie dłuższa. Klęska powstania styczniowego i nasilające się represje ze strony cara (Tuliszków utracił prawa miejskie) spowodowały, że mieszkańcy miasta swoją narodową integrację oraz wolę walki z zaborcą wyrażali poprzez tworzenie organizacji społeczno-patriotycznych. Jedną z takich inicjatyw było powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zanim jednak do tego doszło, jesienią 1905 roku w Tuliszkowie utworzono komitet założycielski straży. Jednym z członków komitetu był Bartłomiej Patrzykąt. Komitet sporządził dokument do władz rosyjskich, w którym wystosował prośbę o zgodę na założenie jednostki strażackiej. Uzasadnieniem powstania straży były częste pożary i zubożenie przez nie ludności wiejskiej i miejskiej. Dokument wysłano do władz guberni w Kaliszu za pośrednictwem władz gminnych Tuliszkowa.

Mimo niechęci zaborcy do jakichkolwiek form działalności społeczno–politycznej, Komitet Straży otrzymał zgodę na organizację w mieście straży pożarnej. Jednostka Strażacka została zarejestrowana 19 lipca 1906 roku. Komitet założycielski powołał walne zebranie wskład którego weszło 56 członków straży. O tym jak potrzebna była mieszkańcom ta forma dzielności przekonuje fakt, iż już w 1907 r. przy straży zawiązała się orkiestra. Niedługo potem, w roku 1910, powstał w mieście murowany budynek remizy strażackiej. Do jego powstania również przyczynił się Bartłomiej Patrzykąt.

W dowód pamięci i wdzięczności za zasługi Bartłomieja Patrzykąta na rzecz miasta, jedna z ulic Tuliszkowa nazwana została jego imieniem.

Źródło:

1. Kowalczykiewicz W. Korzenie, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Konina, 2009 nr 9 (78).

2. Łojko J., Stępień J., Dzieje Tuliszkowa, Urząd Wojewódzki w Koninie, Urząd Miasta i Gminy Tuliszków, Poznań- Konin 1995.

3. „Miasto, które warto kochać”. Jubileusz Tuliszkowa 1458-2008, Wydawca Gmina i Miasto Tuliszków 2008.

4. Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, http://tuliszkow.osp.org.pl/?pid=5.

5. http://www.prezydent.pl/rocznica-powstania-styczniowego/miejsca-pamieci/wielkopolskie/

Kalendarium:

  • 1844 ― Narodziny bohatera
  • 1919 ― Odznaczony Krzyżem Ni...
  • 1933 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: