Benedykt Owczarek

ur. 17 kwietnia 1949
zm.
Zespół Szkół w Iwanowicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego

Zdjęć: 20
Filmów: 1
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

kalisz.naszemiasto.pl/tag/benedykt-owczarek-iwanowice.html

www.powiat.kalisz.pl/index.php?…benedykta-owczarka…

www.faktykaliskie.pl/medal-od-papieza-franciszka

m.rc.fm/polityczne/medal-od-papieza.html

mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/451169

www.radiorodzina.kalisz.pl/…/spotkanie-noworoczne-w-szczytnikach

szczytniki.ug.gov.pl ›

zzz.wielkopolska.psl.pl/index.php?option=com..

www.mozdzanowska.pl › Aktualności

www.szczytnikigok.pl/index.php/pl/Z-Zycia-Gminy/kobiety2013

tlt24.pl/artykuly/wyswietl/10/181

www.gsszczytniki.pl/

www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=7956

www.krzysztofgrabowski.eu/…/1…/408-zjazd-powiatowy-psl-w-kaliszu

www.spiwanowice.republika.pl/index/20052006.html

www.stawiszyn.pl/serwis/?dzial=Aktualnosci&id=102

www.zyciekalisza.pl/?str=157&id=100614

www.calisia.pl/articles/15322-jubileusz-godny-pozazdroszczenia

iwanowiceparafia.pl/g

zsiwanowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=,1&id…

www.opatowek.pl/download.php?ID=110

www.brzeziny-gmina.pl/pl/informator/inwestycje-innowacje.html?pid…

Pochodzenie

Benedykt Owczarek pochodzi z Wielkopolski, a dokładnie z Iwanowic (okolice Kalisza, gmina Szczytniki). Jest żonaty – żona Marianna jest lekarzem pediatrą. Ma dwie córki: Agatę (mgr filologii angielskiej) i Justynę (mgr farmacji) oraz wnuczki Marysię i Zosię oraz wnuka Leosia.

Hobby:

– myślistwo

– muzyka ludowa i obyczajowa

Edukacja

1955 r. – Szkoła Podstawowa w Iwanowicach

1965-1970 r. – Technikum Mechaniczne w Sieradzu

Praca zawodowa

od 1990 r. – działalność społeczna (PSL)

1992 r. – OSP RP do dziś

1996 r. – praca w komisji rewizyjnej OSP Iwanowice,

Prezes Zarządu Gminnego PSL

lata 2000-2007 – Prezes OSP Iwanowice

– właściciel Piekarni Staropolskiej i sklepu spożywczego w Iwanowicach

Pełnione funkcje:

– Członek Zarządu Gminnego OSP i Zarządu Powiatowego OSP

– Prezes OSP Iwanowice

– Członek komisji rewizyjnej OSP Iwanowice

– Radny Powiatu Kaliskiego 4 kadencję (od 1998r.) – piastując funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego przez wszystkie kadencje

– wieloletni Prezes Orkiestry Dętej OSP Iwanowice

– członek kapeli „Dysonans” pod kierownictwem Krzysztofa Wójtowicza z Murowańca

Działalność społeczna

– organizator przedsięwzięć o charakterze społeczno – kulturalnym dla społeczności: lokalnej, gminnej, powiatowej i wojewódzkiej

– delegat na zjazdy kongresowe PSL

Współpraca:

– z samorządami wszystkich szczebli społecznych

– z organizacjami charytatywnymi: Bank Chleba w Kaliszu – akcja charytatywna polegająca na dożywianiu bezrobotnych, Studnia Jakubowa w Kaliszu – dożywianie ubogich rodzin i dzieci, Caritas Polska – co potwierdza długoletnia współpraca i uznanie pierwszego Biskupa diecezji kaliskiej – Stanisława Napierały, wyrażona przez liczne podziękowania i wyrazy życzliwości

– z organizacjami działającymi na rzecz poszkodowanych w czasie II wojny światowej

– z Księdzem Proboszczem na rzecz parafii oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach

– inicjator reaktywacji Orkiestry Dętej OSP Iwanowice przy jednostce macierzystej – OSP Iwanowice

– sponsor wielu przedsięwzięć kulturalno-społecznych

– fundator tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Iwanowicach

– inicjator zmiany imienia Szkole Podstawowej w Iwanowicach

– inicjator sprowadzenia do Kościoła Parafialnego w Iwanowicach relikwii

Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II

– pielgrzym Diecezjalnej Pielgrzymki Samolotowej do Rzymu w roku wiary

– pielgrzym do Ziemi Świętej,

– pielgrzym na Beatyfikację Jana Pawła II

– inicjator szeregu działań na rzecz gminy i powiatu kaliskiego

– inicjator wprowadzenia programu informatycznego w szkołach na terenie gminy Szczytniki i szkołach prowadzonych przez powiat kaliski

– inicjator i fundator budowy pomnika Jana Pawła II przy Kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach

– fundator sztandaru OSP w Sobiesękach Drugich

– fundator tablicy poległych w czasie II wojny światowej w Kościele

pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach

– Honorowy Przyjaciel Szkoły – odznaczony za pomoc, wsparcie i współpracę

z placówkami oświatowymi na terenie gminy Szczytniki

Znaczenie postaci

Benedykt Owczarek to postać ciesząca się wielkim uznaniem społecznym. Ceniony przez lokalną społeczność przede wszystkim za pomoc, ofiarność i wsparcie oraz zaangażowanie w pracy na rzecz gminy Szczytniki, powiatu kaliskiego i województwa wielkopolskiego. Z wielkim zaangażowaniem pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Powiatu Kaliskiego, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy Szczytniki i powiatu kaliskiego, prężnie działa w Polskim Stronnictwie Ludowym, należy do wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych, działa czynnie w OSP Iwanowice, współpracuje ze szkołami w celu poprawy warunków nauczania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Za działalność samorządową został uhonorowany wpisem w 2006 roku do Złotej Księgi Polskiego Samorządu wydanej przez Polski Instytut Biograficzny. Pomoc drugiemu człowiekowi jest dla niego źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. To postać szlachetna, na pierwszym miejscu stawiająca dobro drugiego człowieka. Jego działalność to przede wszystkim praca na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, o czym świadczą liczne podziękowania, odznaczenia i medale otrzymane za służbę ludziom i krajowi oraz aktywną działalność na polu społeczno – kulturalnym. O wielkim zaangażowaniu w sprawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi świadczy przyznany Benedyktowi Owczarkowi pamiątkowy Medal Papieża Franciszka za zasługi na rzecz lokalnej społeczności.

Źródła:

1. Materiały zebrane od postaci, której dotyczy biogram

Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • >
  • > Straż