Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Naturalne zdolności, podobnie jak naturalne rośliny, wymagają pielęgnowania"...”

Zdzisław Gotfryd

ur. 11 września 1953
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Wywiad z panem Zdzisławem Gotfrydem cz. 1.
Wywiad z panem Zdzisławem Gotfrydem cz. 2
Zdjęć: 33
Filmów: 2

Pochodzenie

Zdzisław Gotfryd urodził się 11.09.1953 roku w Mącznikach (województwo wielkopolskie, powiat ostrzeszowski, gmina Grabów, parafia Giżyce), jako pierwsze z czworga dzieci Feliksa i Marii (z domu Jankowskiej) Gotfrydów. Aby utrzymać rodzinę ojciec wyjechał na Śląsk do pracy – był górnikiem i pracował w kopalni „Miechowice” w Bytomiu. Matka mieszkała z rodzicami i pomagała im w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Dzieciństwo

Dzieciństwo upływało mu między Śląskiem, gdzie mieszkał i pracował ojciec, a Wielkopolską, gdzie została matka z dziećmi. Rozdzielona rodzina, jedynie zimą, gdy obowiązków w gospodarstwie było mniej, miała szanse na wspólne chwile, kiedy to matka z dziećmi wyjeżdżała na Śląsk do męża.
W latach sześćdziesiątych ojciec zrezygnował z pracy na Śląsku i wrócił na stałe do rodziny w Mącznikach. Tutaj rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, a w wolnym czasie pomagał teściom w gospodarstwie.
Dzieciństwo, pan Zdzisław, spędził, jak większość dzieci w tamtych czasach, dzieląc obowiązki uczniowskie z pomocą w gospodarstwie rolnym. Niektóre z prac sprzyjały spotkaniom z kolegami, co miało wpływ na rozwój sprawności sportowej małego chłopca. W wakacje, kiedy na wieś, do swoich rodzin, przyjeżdżali rówieśnicy z miast grono znacznie się poszerzało. Jednym z ulubionych zajęć małego Zdzisława w tym okresie jego rozwoju było rysowanie, malowanie i rzeźba. Wyobraźnia i ukryty talent chłopca pozwalały mu na dostrzeganie w napotykanych kawałkach drewna różnych postaci. Talent jednak musiał poczekać na odkrycie.

Edukacja i życie zawodowe

Edukację rozpoczął w sąsiedniej miejscowości, w Szkole Podstawowej w Ostrowie Kaliskim. Po jej ukończeniu pragnął kształcić się w kierunku artystycznym, jednak marzenia nie zrealizował ze względów ekonomicznych. W efekcie, w 1968 r. złożył dokumenty do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Po ukończeniu liceum, jesienią 1972 r., został powołany do wojska. Po odbyciu dwuletniej obowiązkowej służby wojskowej podjął kroki w celu realizacji swych życiowych planów – wyjazdu za granice kraju. W pierwszej kolejności rozpoczął działania mające na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych – operatora sprzętu ciężkiego (koparki). Planował wyjechać do pracy do Iraku, jednak na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie zamiary nie powiodły się. Zamieszkał w Kaliszu i rozpoczął pracę w Kombinacie Budowlanym.
Następnie podjął pracę w milicji. Był pracownikiem Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Kaliszu. Przepracował tam do momentu przejścia na emeryturę w 2002 r.


Życie prywatne

W 1979 roku pan Zdzisław ożenił się z Grażyną Jasińską, pochodzącą z miejscowości Przystajnia (gm. Brzeziny). Owocem związku jest syn Tomasz. Rodzina przez wiele lat mieszkała w Kaliszu. W 1997 r. swe losy związali z Brzezinami (wieś gminna oddalona o 23 km od Kalisza), dokąd przeprowadzili się i aktualnie mieszkają.

Działalność artystyczna

Do realizacji marzeń z dzieciństwa przyczynił się splot wydarzeń. W 1997 r. pan Zdzisław uległ wypadkowi. Podczas rekonwalescencji ponownie zainteresował się rzeźbą. Początkowo były to prace wykonane nożykiem w drewnie. Na nowo odkrył w sobie talent, który (po przejściu na emeryturę w 2002 r.) postanowił obudować również wiedzą z tego zakresu. Uczył się sam, wykorzystując internet. Tutaj poznał wiele osób o podobnych zainteresowaniach. W 2008 r. wraz z kolegą przejął administrowanie Forum Rzeźbiarzy, które umożliwiło mu kontakty z ludźmi o podobnych zainteresowaniach – w tym także – wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych, konserwatorami zabytków, amatorami rzeźbiarzami z dużym doświadczeniem. Na forum dowiedział się o narzędziach rzeźbiarskich i sposobach łączenia drewna. Forum prowadzi do dziś i zrzesza w nim ponad 1000 użytkowników. Jest to skarbnica wiedzy, której nie posiada żadna książka.
Z czasem zaczął interesować się większymi formami rzeźbiarskimi. Wzorem artystycznym dla niego stał się Auguste Rodin, francuski rzeźbiarz – impresjonista, prekursor nowoczesnego rzeźbiarstwa. Choć pan Zdzisław pracuje w innym materiale, to usiłuje przekazać w swych pracach symbolizm świata. Odwołując się do impresjonizmu, pragnie oddać zmysłowe, ulotne momenty – „złapać przemijające chwile”.
Pan Zdzisław nieustannie pogłębia swój warsztat artystyczny. Kluczową rolę przypisuje plenerom rzeźbiarskim, podczas których, spotykając się z innymi artystami, rozwija swój talent. Od kilku lat przez cały sezon bierze udział w zajęciach plenerowych, organizowanych w kraju i za granicą. Chętnie też uczestniczy w zajęciach, w których organizatorzy dbają o właściwą atmosferę, osadzoną w kulturze lub warunkach geograficznych. Do najmilej wspominanych przez niego plenerów należą:
Plener rzeźbiarski w Lututowie w 2008 roku ( woj. łódzkie, pow. wieruszowski) – pierwszy z udziałem artysty,
– Plener rzeźbiarski w Niedźwiedziu (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Łagów),
– Plener rzeźbiarski w „Grodzie Foluszek” (10 km na północ od Brodnicy, na Mazurach),
– Plener Rzeźbiarski W Szydłowie (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski),
– Plener Rzeźbiarski W Starym Gostyniu (woj. wielkopolskie, pow. gostyński),
– Plener rzeźbiarski w Głazie (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Galewice),
– Plener rzeźbiarski w Kołakach Kościelnych (woj. podlaskie, pow. zambrowski),
– Plener rzeźbiarski w Rzucewie (woj. pomorskie, pow. pucki).
Artysta dba o dokładność przekazu, rzetelność i autentyczność wizerunku rzeźbionych postaci. Dużą wagę przywiązuje do wcześniejszego poznania bohatera historycznego, dlatego przed rozpoczęciem prac zapoznaje się z życiorysem bohatera, zdobywa informacje na temat ubioru, wyglądu, zachowania czy uczynków danej osoby. Ułatwia mu to wyobrażenie sobie postaci. Szczególną rolę przywiązuje do wyglądu twarzy bohatera, gdyż jest to część ciała najbardziej rozpoznawalna przez innych. Aby lepiej zapamiętać rysy twarzy, w pierwszej kolejności, wykonuje model z masy plastycznej. Następnie zapamiętany kształt przenosi na drewno.
Podczas plenerów rozwija swój warsztat i rozszerza techniki rzeźbiarskie. Niekiedy uczestniczy w swego rodzaju zawodach rzeźbiarskich – Speed Wood Carving. To technika szybkiego rzeźbienia w drewnie, w której artysta odnosi sukcesy.
W swej pracy używa różnorodnych narzędzi snycerskich i rzeźbiarskich – dłut o różnych ostrzach i profilach oraz elektrodłut, siekier, pił spalinowych.
W 2011 roku podjął działania mające na celu zdobycie kwalifikacji artystycznych, w wyniku czego włączono go w rejestr artystów. Od tego też roku jest członkiem zwyczajnym Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł ten umożliwił mu tworzenie prac artystycznych dla muzeów, kościołów oraz katedr. W jego dorobku są m.in.:
– postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki – rzeźba wysokości 2,20 m wykonana do kaplicy w miejscowości Łękawa w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim,
– „Chrystus Frasobliwy” – rzeźba wykonana dla Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem na Podkarpaciu,
„Św. Florian” wykonany dla kościoła w Kołakach Kościelnych (woj. podlaskie, pow. zambrowski),
– rzeźby 16 postaci historycznych (Elżbiety Łokietkówny, królowej Bony, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Wacława II Czeskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Stefana Czarnieckiego, Jana Klemensa Branickiego oraz założyciela Chęcin – Mikołaja Sieciesławowicza) wykonane dla Zamku Królewskiego w Chęcinach (wspólnie z kolegą rzeźbiarzem),
ule figuralne w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.
Artysta wykonuje również prace zlecone dla odbiorców indywidualnych. Otrzymuje zamówienia z całej Polski. Do najciekawszych należy 2,5 m wysokości „Anioł”, przeznaczony dla nowożeńców. Wykonuje też wiele rzeźb z przeznaczeniem na upominek.

Tematy podejmowane w rzeźbach

Pasją pana Zdzisława Gotfryda są rzeźby monumentalne, ogrodowe, plenerowe, sakralne oraz płaskorzeźby o różnej tematyce. Wśród rzeźb monumentalnych w dorobku artysty znajdują się wizerunki postaci historycznych. O wyborze postaci decydują często organizatorzy plenerów rzeźbiarskich. Prace wykonywane podczas plenerów są pracami tematycznymi, podyktowanymi warunkami narzuconymi przez organizatorów. Dlatego właśnie prace z plenerów zdobią różne miejsca w Polsce, a zakres tematyczny jest urozmaicony, od figur postaci historycznych, przez religijne, po baśniowe.
Na zamku w Szydłowie znajdują się rzeźby królów Polski z dynastii Piastów, wykonane także podczas jednego z plenerów. Nasz bohater jest autorem rzeźby Kazimierza Sprawiedliwego oraz dziewczyny słowiańskiej. W 2014 r. na zajęciach plenerowych w Szydłowie, poświęconych polskim noblistom artysta wykonał rzeźby Marii Curie- Skłodowskiej oraz Władysława Reymonta.
W „Grodzie Foluszek” stoją rzeźby „Kołodzieja”, „Drwala”, „Dziewanny”, rycerzy średniowiecznych, a w Janikowie (woj. kujawsko – pomorskie, pow. inowrocławski) – postacie z baśni i bajek (Czerwony Kapturek, Koziołek Matołek oraz wilk). We Władysławowie (woj. pomorskie, pow. pucki) wykonał postaci Kaszubów i rybaków.

Surowiec

Materiałem, w którym artysta wykonuje swoje prace jest przede wszystkim topola i dąb, rzadko jesion oraz lipa. Prace konserwuje impregnatami dostępnymi na rynku. Rzeźby przeznaczone do wnętrz zabezpiecza miksturą naturalnego wosku, terpentyny i spirytusu.

Nagrody

Twórczość Zdzisława Gotfryda zdobyła uznanie władz lokalnych. W 2014 r. otrzymał podziękowanie za aktywność i twórczość rzeźbiarską oraz prowadzenie z pasją i zaangażowaniem pracowni rzeźbiarskiej, organizowanie plenerów rzeźbiarskich, które promują gminę Brzeziny.
Talent Zdzisława Gotfryda został dostrzeżony i nagrodzony w europejskich zawodach Speed Wood Carvingu w 2012 r. w Niedźwiedziu, gdzie zajął 1. miejsce, pokonując swymi umiejętnościami rzeźbiarzy z Niemiec, Białorusi, Czech, Litwy i Francji.

Zainteresowania

Inną pasją pana Zdzisława jest wędkowanie.Od momentu uzyskania pełnoletności jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, a od 2012 roku należy do Zarządu Zrzeszenia Dzierżawców Stawów Potorfowych w Świerczynie (woj. wielkopolskie. pow. kaliski, gm. Brzeziny) i prowadzi sekcję wędkarską. Zrzeszenie wydzierżawia od Skarbu Państwa teren (przeznaczony na zalew), na którym znajduje się akwen o powierzchni 10 ha lustra wody. Jednym z celów organizacji jest ochrona dziewiczych terenów, czystości wód zbiornika wodnego i regularne zarybianie go. Poza tym ważnym zadaniem zrzeszenia jest ochrona lęgowisk ptaków i żeremi bobrów, zabezpieczających utrzymanie właściwego poziomu wody. Teren ten jest doskonałym miejscem wypoczynku.

W związku z tą pasją, raz w roku, pan Zdzisław wyjeżdża na wędkowanie za koło podbiegunowe w okolice Nordkapp, Tromso, dalej na wyspy Archipelagu Lofoty i Vikna na Morzu Norweskim. Podróże te, obok doznań związanych z wędkarstwem dalekomorskim, dzięki pięknym widokom, dostarczają artyście niezapomnianych wrażeń estetycznych. Umożliwiają również zwiedzanie atrakcyjnych miejsc znajdujących się na trasie, np. Rovaniemi – miasto św. Mikołaja, czy słynne skocznie narciarskie.

Znaczenie postaci

Pan Zdzisław Gotfryd swą działalnością wywarł niebagatelny wpływ na wygląd Brzezin. Uwzględniając dorobek artystyczny mieszkańców gminy, pogłębia tożsamość narodową i regionalną, ucząc estetyki, kultury, twórczego myślenia, inspirując postawy twórcze wśród mieszkańców.
Swą wiedzą i umiejętnościami dzieli się z innymi. Od 2011 r. prowadzi w Brzezinach Dom Pracy Twórczej, w którym na warsztatach rzeźbiarskich uczy dzieci, młodzież, a także dorosłych rzeźbienia w drewnie. Od tegoż roku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury corocznie organizuje warsztaty plenerowe pn. „Brzeziny dłutem malowane”. Wykonane przez artystów prace zgodnie z zasadami pozostają na terenie organizatora. Efektem tych zajęć są rzeźby ozdabiające Brzeziny: „Kapela Ludowa Brzeziny”, śpiewaczki „Brzezinianki”, „Myśliwy”, „Darz Bór”, „Dziewanna” i „Siewca” oraz rzeźby jego autorstwa: legendarny diabeł „Olbin”, miejsce postoju na ścieżce rowerowej „Szlakiem dębów i paproci” w Brzezinach. Rzeźby pana Zdzisława Gotfryda można zobaczyć na placu zabaw dla przedszkolaków oraz na skwerze rekreacyjno – integracyjnym wybudowanym dla mieszkańców Brzezin. W swej działalności nie zapomina o najsłabszych, organizując podczas zajęć plenerowych warsztaty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Swoje działania artystyczne dostosowuje do potrzeb środowiska lokalnego, co udowodnił, m.in., wykonując charytatywnie „Szopkę Betlejemską” dla kościoła parafialnego w Brzezinach oraz przekazując swoje prace na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Niewątpliwie udowodnił, że sztuka, wzbogacając człowieka, może być sposobem na życie.

Źródła

1. Wywiad z panem Zdzisławem Gotfrydem: część I, część II .

Źródła prasowe:

1. (ab), Warsztaty rzeźbiarskie w Brzezinach. „Życie Kalisza” nr 45 z 2012 r.

2. (ab), Rzeźbiarze w Brzezinach. „Życie Kalisza” nr 10 z 2013 r.

3. (eb), Brzeziny dłutem malowane. „Życie Kalisza” z 12 października 2013 r.

4. (ab), Plener rzeźbiarski w Brzezinach. „Życie Kalisza” nr 42, 20014 r.


Źródła internetowe:

1. http://atlaswsi.pl/index.php?option=com_town&task=view&id=834&tab=0&Itemid=6

2. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Al%C4%85sk&action=history

3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska

4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Kaliski

5. http://www.kopernik.kalisz.pl/

6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przystajnia

7. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brzeziny_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim%29&action=history

8. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk

9. http://www.obliczakultury.pl/component/content/article/183-rzezba/2866-august-rodin-biografia

10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba

11. http://www.gotfryd.cba.pl/pliki/plener%20lututow%202008.html

12. http://bractwobrodnica.cba.pl/

13. http://swietokrzyskie.fotopolska.eu/WszystkieZdjecia/Szydlow_Plener_rzezbiarski

14. http://videos2be.com/wV8vzbOsiqM/plener+rze%C5%BAbiarski++Ko%C5%82aki+Ko%C5%9Bcielne.avi/

15. http://pl.wikipedia.org/wiki/Plener

16. http://sjp.pl/monumentalny

17. http://papaclip.com/NHljaEE2dS1tRGdi

18. brzeziny-gmina.pl/pl/oswiata-kultura-sport/kultura/Tworczosc-ludowa.html?pid=3066

19. http://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_%C5%81okietk%C3%B3wna

20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_II

21. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk

22. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bona_Sforza

23. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski

24. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Klemens_Branicki_%28hetman%29

25. http://hitra-wedkarstwo.cba.pl/vannoy.php

26. http://www.norwegofil.pl/atrakcje/niezwykle-miejsca/nordkapp-mekka-podroznikow.html

27. http://hitra-wedkarstwo.cba.pl/vannoy.php

28. http://www.garnek.pl/norvay/a/?p=2

Kalendarium:

 • 1953 ― Narodziny bohatera
 • 1960 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1968 ― Edukacja w III Liceum...
 • 1972 ― Służba wojskowa.
 • 1974 ― Praca zawodowa.
 • 1979 ― Zawarcie związku małż...
 • 1997 ― Przeprowadzka do Brze...
 • 1997 ― Wypadek w pracy.
 • 2002 ― Przejście na emerytur...
 • 2008 ― Udział w licznych ple...
 • 2008 ― Przejęcie administrow...
 • 2008 ― Udział w Plenerze Rze...
 • 2011 ― Opieka nad Domem Prac...
 • 2011 ― Włączenie w rejestr Z...
 • 2012 ― I miejsce w zawodach ...
 • 2012 ― Organizacja Plenerów ...
 • 2013 ― Wykonanie rzeźb dla Z...
 • 2014 ― Otrzymanie podziękowa...

Cytaty:

 • „Naturalne zdolności, p...”
 • „...wewnątrz każdego ka...”

Źródła:

 • “Brzeziny (gmina...
 • “Foluszek –...
 • “Nordkapp. Mekka...
 • “Plener”
 • “Poczet królów P...
 • ” Prezes ZPARP W...
 • “Rzeźba”
 • “Wielkopolska...
 • “Wyspa Vannoy...
 • “Śląsk”
 • August Rodin- prekurso...
 • Giżyce
 • Kluczbork Muzeum im. J...
 • Kopalnia Węgla Kamienn...
 • Lofoty – kraina ...
 • Monumentalny
 • Norvay – zdjęcia
 • Przystajnia

Zobacz też: