Włodzimierz Pinczak

ur. 29 maja 1961
zm.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach

Zdjęć: 2

Pochodzenie
Włodzimierz Pinczak urodził się 29 maja 1961 roku w Poznaniu. Mieszka na Ziemi Stęszewskiej w Zamysłowie.


Edukacja
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Stęszewie, następnie uczył się w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie. Dyplom studiów wyższych zdobył w Akademii Rolniczej w Poznaniu.


Praca
Pierwszą pracą pana Włodzimierza Pinczaka była praca w gospodarstwie swojego ojca w Zamysłowie. Później pracował w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Był również prezesem Spółki Rol-Pol w Jeziorkach. Na początku lat dziewięćdziesiątych objął funkcję członka Komisji Finansów, Prawa i Administracji. Radnym Gminy został w 1994 roku. Burmistrzem Gminy Stęszew został w 1994 roku i tą funkcję pełni do dzisiaj. Również reprezentuje gminę w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.


Działalność społeczna
Społecznie Włodzimierz Pinczak pełni funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jest członkiem Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zarządu Rady Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, Rady Aglomeracji Poznańskiej, Zarządu Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Kieruje również Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie Stęszew.


Zainteresowania
Pasją pana Włodzimierza Pinczaka jest motoryzacja, przyroda, jazda na rowerze, piłka nożna oraz żużel.


Znaczenie postaci
Włodzimierz Pinczak w swojej pracy dąży do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Stęszew. Przywiązuje dużą wagę do rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej. Jest realizatorem szeregu inwestycji: budowy dróg i chodników, budowy i remontów świetlic wiejskich, inwestycji oświatowych. Dużo uwagi poświęca ochronie środowiska: wybudowano dwie oczyszczalnie ścieków oraz zakład segregacji odpadów. Zawsze realizuje zadania wynikające z potrzeb i woli środowiska.


Zobacz też: