Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Rób to co kochasz, w czym jesteś dobry, co jest zgodne z Tobą, z Twoimi warto...”

Barbara Tomala

ur. 27 października 1968
zm.
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych

Zdjęć: 18

Barbara Tomala urodziła się 27 października 1968 roku w Ostrzeszowie, jako pierwsza z pięciorga dzieci Stanisława i Marianny Wronka. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Od urodzenia mieszka w Biskupicach Zabarycznych gm. Mikstat.
W Biskupicach Zabarycznych chodziła do przedszkola, potem do Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej. Dalszą naukę kontynuowała w Ostrzeszowie w Szkole Rolniczej. Tam przez 3 lat uczyła się w Zasadniczej Szkole Rolniczej, a potem ukończyła 3-letnie Technikum Rolnicze.
3 września 1988 roku zawarła związek małżeński z Andrzejem Tomalą. Urodziła pięcioro dzieci, które wychowuje wraz z mężem.
Pierwszą pracę Pani Barbara rozpoczęła jako stażystka, a potem referent ds. rozliczeń w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Mikstacie.
Po urodzeniu pierwszego dziecka przerwała pracę zawodową i całkowicie oddała się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu.
W 2007 roku założyła własną działalność gospodarczą, którą prowadzi wspólnie z mężem. Zamiłowanie do udzielania się społecznie odziedziczyła po swoim ojcu Stanisławie, który był także aktywnym społecznikiem. Od lat szkolnych Pani Barbara udzielała się społecznie.
Już jako uczennica była w samorządzie uczniowskim sprawując funkcję skarbnika przez cały okres edukacji.
Jako rodzic była przez 6 lat Przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych.
W 2006 roku została członkiem Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Mikstacie.
W 2007 roku została członkiem zespołu Caritas przy parafii NNMP w Kotłowie.
W latach 2007 – 2011 była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sołectwa Biskupice Zabaryczne.
W latach 2010 – 2014 została Radną Rady Miejskiej w Mikstacie. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty i była członkiem Komisji Rolnictwa.

W czerwcu 2012 została Wiceprzewodniczącą, a pół roku później w grudniu 2012 roku – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mikstacie. Udziela się społecznie w mniejszym lub większym stopniu, zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym. Dopiero zdobycie mandatu radnej pozwoliło jej rozwinąć skrzydła. Jako radna podjęła się realizacji zadań i inwestycji dotyczących jej rodzinnej wsi, które przyczyniły się do polepszenia życia mieszkańców, a w szczególności Szkoły Podstawowej. Działalność Pani Barbary nie ograniczała się tylko do działań dla swojej wsi, ale wychodziła poza granice Biskupic. Była ona inicjatorką budowy ścieżki pieszo – rowerowej w sąsiedniej wsi – w Kotłowie. Oprócz tego jest zwolenniczką m.in. budowania baz sportowo – rekreacyjnych na terenie swojej gminy oraz polepszania infrastruktur drogowych, poprzez budowę nowych dróg i modernizację istniejących oraz jest otwarta na wszelkie nowe wyzwania mając na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców.
Społeczność Biskupic Zabarycznych doceniła jej zaangażowanie i bezinteresowność działań powierzając jej po raz drugi mandat radnej w kadencji na lata 2014 – 2018.
Pani Barbara Tomala przez lata swojej działalności potrafiła zawsze wytworzyć atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia. To co ją cechuje to nieustanna chęć niesienia pomocy, altruizm, ambicje, by sprostać wielu zadaniom i oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym. Dobro dzieci i rodziny stawia na pierwszym miejscu. Jest bardzo szczera, otwarta i gotowa do pomocy.

Źródła:
wywiad z bohaterem,
wywiady z członkami rodziny,
albumy rodzinne.


Kalendarium:

  • 1968 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Rób to co kochasz, w c...”
  • „Tylko życie poświęcone...”
  • „Największy błąd jaki m...”

Zobacz też: