Benedykt Wieloch

ur. 20 marca 1935
6 czerwca 2009zm.
Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

Zdjęć: 7

Dzieciństwo i edukacja:

Benedykt Wieloch urodził się 20 marca 1935 r. w Głuchowie w gminie Komorniki w rodzinie chłopskiej. Mieszkał tam wraz z rodzicami – ojcem Wincentym i matką Heleną – do ukończenia szkoły podstawowej.

Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Chomęcicach, ukończył ją w 1949 r. Następnie podjął naukę w Technikum Rolniczym w Witkowie, które ukończył w 1953 roku, zdobywając zawód – zootechnika.

 

Praca:

Pierwszą pracę podjął jeszcze w trakcie trwania nauki – w latach 1951-1954 pracował w Gospodarstwie Rolnym w Głuchowie. Następnie został zatrudniony w PPRN – wydział Rolnictwa w Poznaniu – na stanowisku zootechnika rejonowego. Pracę przerwał na czas odbycia służby wojskowej w Podoficerskiej Szkole KBW w Legnicy, po zakończeniu której, w roku 1957, powrócił do pracy na stanowisku Starszy Zootechnik Oceny w wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. W 970 roku został przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komornikach, a 3 lata później wybrano go na kierownika Spółdzielczego Banku Ludowego w Komornikach. Od 1977 związany był z Gminną Spółdzielnią Dopiewo, pełniąc funkcję kierownika Pawilonu Handlowego. Na emeryturę przeszedł w 1992, wtedy też został wybrany na sołtysa wsi Komorniki.

 

Z obowiązków sołtysa wywiązywał się bardzo dobrze, wykazując się przy tym ogromnym osobistym wkładem i zaangażowaniem. Był inicjatorem wielu akcji społecznych: zorganizował m.in.: ponad 60 wycieczek i pielgrzymek po całej Polsce, rajdy rowerowe po gminie i obozy letnie dla młodzieży szkolnej (współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komornikach). Duży nacisk kładł na szerzenie kultury – współorganizował wieczory autorskie i wystawy twórczości ludowej jak również Dożynki Gminne, Dni Gmin, Wigilie dla samotnych, Dzień Seniora, Dzień Kobiet.

Do jednych z jego największych przedsięwzięć należy współorganizowanie ,,Ogólnokrajowego Festiwalu Organowego”. Z Kołem Gospodyń Wiejskich wielokrotnie organizował degustacje potraw regionalnych. Dbając o porządek wsi kontrolował oznakowanie ulic i numerację posesji, miejsc zabaw dla dzieci, miejsca Pamięci Narodowej. Często sam potrafił posprzątać przystanki autobusowe. Dbał także o upiększanie wsi, sadząc drzewa i krzewy.

W trakcie trwania jego kadencji w sołectwie Komorniki zrealizowano;

– zwodociągowanie, kanalizację, gazyfikację i telefonizację wsi,

– przebudowę i modernizację drogi krajowej nr 5,

– budowę chodników, nowych dróg i ulic dojazdowych do posesji,

– przebudowę kotłowni węglowych na gazowe w budynkach gminnych,

– ogrodzenie na stadionie sportowym,

– zakup oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych, pojemników na śmieci,

– wykonanie kładek dla pieszych na rzece Wirynka.

Benedykt Wieloch aktywnie działał w Gminnym Kole Stowarzyszenia Sołtysów, pełniąc funkcję prezesa. Był też członkiem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, pełniąc przez 7 lat funkcję skarbnika. Był jednym z założycieli oraz wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej (T.P.Z.K), gdzie był skarbnikiem oraz kierownikiem sekcji turystycznej. Brał czynny udział przy utworzeniu Tablicy Pamiątkowej ku Czci Poległych, Straconych oraz Zaginionych Mieszkańców Ziemi Komornickiej. Przez 7 lat był także ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

 

Odznaczenia :

Odznaka 10 – lat w Służbie Narodu

Złota Honorowa Odznaka ZMW

Brązowy Krzyż Zasługi Rada Państwowa

Odznaka Honorowa Za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego

Srebrna Odznaka w Służbie Narodu

Złota Honorowa Odznaka Młodzieży dla Postępu

Odznaka Wzorowy Sprzedawca III stopnia

Odznaczenie za Zasługi Wielkopolskiej Organizacji ZSMW

Złoty medal LOK

Złota Odznaka w Służbie Narodu

Nagroda Wójta Gminy Komorniki „Bene Meritus”

Sołtys Roku 2006

 

 

 

Prywatnie:

Pan Benedykt lubił pracę w ogrodzie – uprawiał warzywa i hodował zwierzęta domowe: kury, kaczki. Bardzo lubił czytać książki historyczne. Z wielką pasją zajmował się drzewem genealogicznym rodziny Wieloch, zbierał pamiątki rodzinne – zdjęcia, dokumenty, odznaczenia itp.

W młodości, jako dobry strzelec, startował w Powiatowych i Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich (dla amatorów), w których odnosił liczne sukcesy.

Jego ulubioną potrawą była czernina i sałata ze śmietaną.

Był człowiekiem bardzo pracowitym, każdą wolną chwilę poświęcał na nowe zadanie na rzecz domu, rodziny czy swojej małej ojczyzny.

Uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2013 roku jednej z nowo powstałych ulic nadano imię Benedykta Wielocha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też: