Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Zawsze z ludźmi i dla ludzi”

Bożena Dominiak

ur. 14 lutego 1961
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"

Zdjęć: 3

Bożena Dominiak ( z domu Bucikiewicz) urodziła się 14 lutego 1961 roku w Przybyłowie (w drodze do kolskiego szpitala).

Mężatka, wspólnie z mężem Tomaszem wychowali dwie córki – Karolinę i Joannę oraz syna Adama.

Pochodzenie oraz dzieciństwo

Ojciec Stanisław, który pochodził z terenów wschodnich był bardzo uczynnym człowiekiem, wszechstronnie uzdolnionym, udzielał się społecznie. Matka Jadwiga, pochodzi z Ladorudzka. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne.

Jej rodzice wspólnie wychowali dziewięcioro dzieci: Wandę, Jana, Mariana, Adama, Mirosława, Henryka, Bożenę, Małgorzatę, Jadwigę.

Została wychowana skromnie, ale w poszanowaniu drugiego człowieka. Jej motto życiowe brzmi: „Zawsze z ludźmi i dla ludzi” oraz „Ludzie są dla mnie najważniejsi”.

Tak oto wspomina dzieciństwo: „Wychowałam się na wsi, w dużej rodzinie. Życie było harmonijne, opiekowałam się młodszym rodzeństwem. Nasz dom był zawsze otwarty, pełen gości. Rodzice ciężko pracowali w gospodarstwie. Wakacje spędzaliśmy w domu pomagającym im podczas sianokosów, żniw czy porządkując obejście. Moimi rozrywkami były spotkania z koleżankami, przejażdżki rowerowe, zimowe kuligi oraz organizowane w domu zabawy przy dźwiękach muzyki z płyt winylowych. Moją pasją były konie”.

Angażowała się w życie szkolne: była przewodniczącą szkoły, należała do harcerstwa, przygotowywała gazetki, prowadziła poniedziałkowe apele.

Praca zawodowa

Od początku swojej ścieżki zawodowej nieprzerwanie pracuje w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie. Pracę rozpoczęła 10 marca 1982 roku jako referent ds zaopatrzenia emerytalnego rolników. 1 marca 1987 roku została mianowana na stanowisko inspektora.30 sierpnia 1991 roku zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Gminy. 29 października 1998 roku została wybrana przez Radę Gminy Grzegorzew na.stanowisko Wójta Gminy Grzegorzew. 27 października 2002 roku została wybrana w wyborach bezpośrednich na Wójta Gminy Grzegorzew i funkcje tę pełni nieprzerwanie do tej pory. W latach 1998 – 2002 była również radną powiatu kolskiego.

Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie, działa w różnych organizacjach, m. in. Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Stowarzyszeniu Wielkopolska Wschodnia, wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich, oraz grup 50+.

Pozyskuje środki finansowe z Europejskiego Funduszu, realizując tym samym projektu w zakresie poprawy infrastruktury Grzegorzewa oraz miejscowości tworzących gminę Grzegorzew, aktywizacji społeczeństwa poprzez udział w projektach m.in. „Uwierz w siebie”, „Witaj lato – pora na aktywnych” czy „Aktywni 50+”. Wspiera działalność ekologiczną, kulturalną, oświatową i sportową na terenie gminy.

Za swą działalność została odznaczona: Złotą Odznaka Honorową Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Brązowym Medalem za zasługi dla Policji, Kariatydą 2011 – za wspieranie inicjatyw kulturalnych na terenie Gminy Grzegorzew przyznana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Zainteresowania

Interesuje się historią Polski jak również historią regionu. Z jej inicjatywy Gmina Grzegorzew od 28 czerwca 2013 roku posiada herb. Lubi muzykę i literaturę. Jednak jej główną pasją jest praca w samorządzie

Za swoje największe osiągnięcie uznaje swoją rodzinę. „To najpiękniejsze co może się wydarzyć kobiecie: wspaniałe dzieci, mąż, kochająca rodzina”.

Znaczenie postaci

Sposób zarządzania gminą przez Bożenę Dominiak jest akceptowany przez społeczeństwo o czym świadczy jej długoletnia kadencja. Dzięki jej aktywnej pracy zmienia się oblicze Grzegorzewa.

Jest osobą ciepłą i życzliwą, dla której najważniejszymi sprawami są sprawy społeczeństwa.


Źródła informacji:

Wywiad przeprowadzony z B. Dominiak dn. 27.03.2015 r.


Cytaty:

  • „Zawsze z ludźmi i dla ...”

Zobacz też: