Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Per aspera ad astra”

prof. Dariusz Gwiazdowicz

ur. 25 kwietnia 1966
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Cieszynie

Zdjęć: 13

Pochodzenie

Dariusz Gwiazdowicz urodził się 25.04.1966 r. w Sośniach. Jego tata pracował jako leśniczy i pochodził z Granowca, a mama z Sośni, z wykształcenia była nauczycielką. Dziadkowie mieszkali w Ostrowie Wielkopolskim, a drudzy w Sadkowicach, małej miejscowości położonej niedaleko Warszawy. Ma dwójkę rodzeństwa, siostrę Lidię, która jest nauczycielką i mieszka w Świnoujściu i brata Mirosława, który mieszka w Warszawie i pracuje w kancelarii Sejmu. Dziadek ze strony ojca był leśniczym, a ze strony matki był rzeźnikiem. Babcie z obu stron zajmowały się gospodarstwem domowym.


Dzieciństwo

Uczęszczał do przedszkola w Cieszynie. Nie lubił zupy pomidorowej z ryżem, dlatego wszystkie dzieci musiały na niego czekać z odejściem od stołu . Już w przedszkolu wiedział co będzie robił w życiu. Wspomina, że w tych latach emitowany był w telewizji serial przyrodniczy ” Świat, który nie może zaginąć „. Już wtedy marzył o podróżach po świecie, aby podziwiać przyrodę. Fascynacja przyrodą była tak wielka, że każdą wolną chwilę spędzał w lesie obserwując zwierzęta. Rodzice Dariusza Gwiazdowicza mieszkali w leśniczówce, posiadali zwierzęta gospodarcze z którymi jako dziecko miał mnóstwo obowiązków. Dzieciństwo kojarzy się mu z beztroską i czasem, w którym nie było kłopotów. Sumienność i obowiązkowość to wartości, które wpajali mu rodzice przez cały ten czas. Również razem z rodzeństwem ustalali między sobą zasady wynikające z prawidłowych relacji między nimi.

Edukacja

Dariusz Gwiazdowicz rozpoczął edukację od uczęszczania do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Cieszynie w latach 1973-1981. Jego wychowawczynią w klasach młodszych była Maria Handzlik, w klasach starszych Feliks Handzlik, który pełnił funkcję dyrektora szkoły. Wszystkie przedmioty w szkole podstawowej bardzo lubił i nie miał żadnych problemów z nauką. Uwielbiał biegać na lekcjach wychowania fizycznego i interesował się językiem rosyjskim, bo już wtedy marzył o wyjeździe na Syberię, aby zapolować na niedźwiedzia. Z tego przedmiotu w klasie siódmej otrzymał na koniec roku szkolnego czwórkę i bardzo to przeżywał. Umiejętność porozumiewania się w języku rosyjskim, którą nabył w szkole podstawowej wykorzystuje do dziś, ponieważ wiele podróży odbywa do Rosji. W drodze do szkoły interesował się pracami rolników na polu i obserwował pracę traktorzystów. Brał udział w wycieczkach szkolnych, choć nie było ich za wiele. Najbardziej utkwiła mu w pamięci wycieczka do Warszawy. Wakacje spędzał na koloniach i obozach w różnych częściach kraju. Pozostały czas wakacji spędzał w domu lub u najbliższej rodziny. Po szkole podstawowej rodzice zdecydowali, aby kontynuował naukę w Technikum Leśnym w Miliczu. Były to lata 1981-1986. W tym okresie nie było połączenia komunikacyjnego między Cieszynem, a Miliczem, dlatego zamieszkał w internacie i do domu przyjeżdżał raz w miesiącu, a czasami rzadziej. Zafascynowany od dzieciństwa światem przyrody, naukę po szkole średniej kontynuował w latach 1986-1991 na studiach Akademii Rolniczej w Poznaniu, na Wydziale Leśnym. Pracę magisterską i rozprawę doktorską napisał o roztoczach, drobnych, małych bezkręgowych zwierzątkach, niewidocznych gołym okiem.

Rodzina

Ożenił się w 1997 roku, żona Magdalena jest sekretarką na uczelni. Ma troje dzieci: Józefinę, Marysię i Jasia. Wiele czasu spędza poza domem, ale stara się jak najczęściej przebywać z rodziną, szczególnie w okresie wakacyjnym. Razem podróżują i poznają nowe miejsca. Najbliżsi wspierają go w jego pracy i podróżach, a on wypowiada się o nich z wielką miłością.

Etapy działalności

Działalność zawodowa

Już podczas studiów zainteresował się pracą naukową i jako student prowadził pierwsze badania w Puszczy Białowieskiej. Jego zadaniem badawczym była obserwacja wilków i niedźwiedzi w Bieszczadach. Były to pierwsze doświadczenia młodego naukowca w okresie studiów. Jako wykładowca ochrony przyrody lubi, kiedy studenci się uczą. Praca nauczyciela akademickiego jest bardzo ciekawa, bo wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy. Kieruje się powiedzeniem łacińskim ,,Docendo discimus”, to znaczy ucząc innych, uczymy samego siebie. Praca za studentami zmusza go do ciągłego dokształcania, sprawia mu to wielką przyjemność, ponieważ pozwala mu cały czas się rozwijać. Praca zawodowa związana jest ze zdobytym wykształceniem.

Podróże

W okresie studiów wybrał się do Niemiec pożyczonym od rodziców fiatem. Była to pierwsza zagraniczna podróż i ogromne wydarzenie. Kilka lat później wyjechał w wymarzoną podróż na Syberię, nas Jezioro Bajkał. Odbył jeszcze wiele podróży po całym świecie. Do każdej z nich solidnie się przygotowywał. Każdy dzień z długiej wyprawy zapisywał w dzienniku podróży. Tego typu notatki prowadził na trzydziestu wyprawach. Przygotowania do nich zależą od celu podróży i są bardzo pracochłonne, do niektórych przygotowywał się kilka miesięcy. W czasie ich trwania przeżywał nie tylko wesołe, ale i przykre przygody, m.in. obrzucenie kamieniami czy ukąszenie przez pająka, ale wszystkie zakończyły się szczęśliwie. Były tak fascynujące że, pisze o nich książkę przygodową.

Osiągnięcia naukowe

Pierwszym osiągnięciem będącym wkładem w rozwój nauki były artykuły w czasopismach naukowych. Przez 23 lata pracy napisał ponad 350 prac naukowych i popularno- naukowych, które ukazały się w 85 czasopismach w 20 krajach. Jest autorem lub współautorem wielu książek jak na przykład „U źródeł nauki”, „Ochrona przyrody”, „Estetyka lasu”, „Polskie ekspozycje łowieckie”, a także redaktorem wielu opracowań książkowych m.in. dwóch tomów poradnika pt. „Ochrona przyrody w lasach”, a także książek „Gospodarka leśna a ochrona przyrody”, „Edukacja przyrodniczo-leśna”, „Wybrane aspekty ochrony zwierząt” , „Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce”, „Las i zdrowie”. Każda napisana i wydana przez niego książka jest ogromnym sukcesem, chociaż musi się wiele napracować, co zależy od tego, do kogo jest ona skierowana. Podręcznik dla studentów i książki naukowe, których odbiorcami są naukowcy, pisał kilka lat, ponieważ najpierw musiał przeprowadzić badania naukowe. Jego aktywność naukowa skoncentrowana jest również nad prowadzeniem projektów badawczych. Dotychczas prowadził badania naukowe m.in. w Australii, Iranie, Japonii, Meksyku, Norwegii (Spitsbergen), Polsce, Rosji (Syberia), Rumunii i we Włoszech.

Pełnione funkcje

Pełni wiele funkcji ,z których ważniejsze to : ekspert w Narodowym Centrum Nauki ,przewodniczący Komisji Nauki na Wydziale Leśnym w Poznaniu, przewodniczący Komisji Kultury i Tradycji przy Okręgowej Radzie PZŁ w Poznaniu, Koordynator Narodowego Programu Leśnego w bloku Dziedzictwo, a ponadto jest członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a także redaktorem naczelnym czasopisma, które jest wydawane przez tę placówkę. Jest również członkiem Kolegium Redakcyjnego w kilku czasopismach naukowych w Polsce i za granicą.

Znaczenie postaci

Dariusz Gwiazdowicz jest dowodem, że można urodzić się w malutkiej miejscowości i dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu odnieść ogromny sukces. Bogaty dorobek pracy naukowej jest świadectwem ogromnej pracy. Jako absolwent Szkoły Podstawowej w Cieszynie z radością przyjmuje zaproszenia na spotkania z dziećmi i młodzieżą. Dzieląc się swoimi przeżyciami z podróży i ciekawostkami przyrodniczymi zaraża swoją pasją młode pokolenie. Zaprasza uczniów na ciekawie zorganizowane spotkania, podczas których pokazuje uczelnię, miejsca badań, m.in. ogród dendrologiczny. Dzięki temu rozbudza zainteresowania przyrodą. Ofiarował szkolnej bibliotece kolekcje autorskich książek. Jest osobą otwartą, dowcipną, łatwo nawiązuje kontakty, szczególnie z dziećmi. Jesteśmy dumni, że człowiek z naszej małej miejscowości stał się ważną postacią w świecie nauki.


Źródła:

1. Wywiad z prof. Dariuszem Gwiazdowiczem przeprowadzony dnia 17 stycznia 2015 r.

2. Księgi Parafii św. Michała Archanioła w Cieszynie

3. Kroniki Szkoły Podstawowej w Cieszynie w latach 1973- 1981 i 2012- 2013

4. Księga Uczniów lata 1973- 1981


Kalendarium:

  • 1966 ― Narodziny bohatera
  • 1973 ― Nauka w Szkole Podsta...
  • 1981 ― Nauka w Technikum Leś...
  • 1986 ― Studia w Akademii Rol...

Cytaty:

  • „Docendo discimus”
  • „Per aspera ad astra”

Zobacz też: