Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Myślę, że wartości, jakim jest wierny pan Eugeniusz, wyniósł z domu rodzinneg...”

Eugeniusz Zamiar

ur. 03 lipca 1968
zm.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Wywiad z Panem Eugeniuszem Zamiarem
Zdjęć: 9
Filmów: 1

Pochodzenie

Pan Eugeniusz Zamiar urodził się 3 lipca 1968 roku w Niechanowie jako najmłodszy z czworga rodzeństwa (braci) Marii i Czesława Zamiarów.

Dzieciństwo i edukacja

Lata dzieciństwa oraz wczesnej edukacji spędził Pan Eugeniusz w Witkowie, w którym mieszka do dziś. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta (dziś w tym budynku mieści się gimnazjum im. Adama Borysa), a następnie do Technikum Rolniczego im. Dezyderego Chłapowskiego (dzisiejszy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) również w Witkowie. Jego dziecięcym marzeniem była praca w zawodzie weterynarza, ponieważ od dziecka kochał zwierzęta oraz całą otaczającą przyrodę, co w przyszłości przełożyło się na jego hobby, którym stała się hodowla owczarka niemieckiego. Wśród swoich koleżanek i kolegów z lat szkolnych zapamiętany został szczególnie z uroczystych apeli, na których Pan Eugeniusz odbierał dyplomy, pochwały i stypendia za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu. Był prymusem szkoły.

Prywatnie

Jako osoba prywatna Pan Eugeniusz Zamiar dał się poznać swoim przyjaciołom i bliskim jako człowiek wielkiego serca, i wielkiej mądrości. Nie podejmuje pochopnych i nieprzemyślanych decyzji. Potrafi wysłuchać każdego człowieka. Dyrektor Zespołu Szkół w Niechanowie Pani Elżbieta Rzepecka-Roszak tak się wypowiada o bohaterze biogramu: „Myślę, że wartości, jakim jest wierny pan Eugeniusz, wyniósł z domu rodzinnego. Nie wątpię, że był to dom pełen miłości i wzajemnego szacunku. Pan wójt zawsze odnosi się z wielkim szacunkiem do drugiego człowieka. Jest kimś bardzo życzliwym i serdecznym. To człowiek z niezwykłym poczuciem humoru”.

Praca

Swą karierę zawodową od początku związał Pan Eugeniusz z Niechanowem i Urzędem Gminy. Najpierw od 1988 roku pracował jako referent ds. melioracji i łąkarstwa. Od 1991r. był inspektorem ds. melioracji i łąkarstwa, ochrony środowiska, dróg oraz komunikacji i ppoż. a od 1999r. pracował jako Sekretarz Gminy Niechanowo. Po raz pierwszy na stanowisko wójta zostaje wybrany w 2002 r. W kontaktach służbowych dał się poznać jako osoba bardzo życzliwa, otwarta na potrzeby ludzi, bardzo przychylna, szczególnie dzieciom i młodzieży.
Wśród współpracowników urzędu gminy postrzegany jest jako osoba obowiązkowa i wymagająca, doskonale spełniająca się na swoim stanowisku. O zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy gminy świadczyć może wynik ostatnich wyborów, w których uzyskał 75% poparcie w stosunku do 25% swojego kontrkandydata. Zawsze znajduje czas dla ludzi, chcących podzielić się swoimi uwagami i problemami, niezależnie od statusu społecznego petentów.

Sukcesy i osiągnięcia zawodowe

– finalizacja budowy nowego przedszkola
– rozbudowa sieci chodników we wsiach, place zabaw, świetlice wiejskie
– modernizacja oczyszczalni ścieków,
– finalizacja budowy sieci gazociągu w Niechanowie,
– sfinansowanie remontów w szkołach, m.in. kuchni i stołówki oraz toalet w Zespole Szkół w Niechanowie,
– budowa boiska przy Zespole Szkół w Niechanowie,
– budowa boiska przy WDK Jarząbkowo,
– budowa orlika Cielimowo,
– rewaloryzacja kompleksu parkowo – leśnego „Planty”,
– kanalizacja, gazyfikacja,
– termomodernizacja budynków gminnych.

Do sukcesów Pana Eugeniusza Zamiara Zaliczyć można również osiągnięcia na polu hodowli owczarka niemieckiego długowłosego min.:
2012 –„ESPA Przylesie” – najlepszy owczarek wyhodowany w Klubie Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Polsce
2013 i 2014 – dwukrotnie tytuł najlepszej hodowli Klubu „Hodowla z Kasztanowej Alei”.

Znaczenie postaci

Każdy człowiek pracujący w służbie dla innych zasługuje na to, by go upamiętnić, a Pan Eugeniusz Zamiar misję swą spełnia w sposób wyjątkowo oddany. Jest on głęboko zatroskany o małą ojczyznę, pomaga ludziom, wspiera finansowo niejednokrotnie z własnych, prywatnych środków rozmaite inicjatywy, np. szkolne zawody sportowe organizowane przez absolwentów, jest sponsorem od wielu lat Biegu Niechana, finansuje stypendia dla uczniów, nagrody, puchary. Dba o wygląd i estetykę gminy Niechanowo, a przede wszystkim jest bardzo skromnym człowiekiem, nie zabiega o rozgłos w mediach, czyni wiele dobrego bez nagłaśniania tych działań. Jest bohaterem codzienności, każdego dnia pomaga ludziom, rozwiązuje różne spory, negocjuje, nie zdarzyło się nigdy, żeby nie dotrzymał słowa. Poza tym jest otwarty na wszelkie inicjatywy, wzbudza zaufanie, nie odmawia pomocy. Został Człowiekiem Roku, a tego tytułu nie otrzymuje się bezpodstawnie. Jest przyjacielem wielu instytucji ,min przedszkola „Kajtek” w Niechanowie, Zespołu Szkół w Niechanowie, Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie.

Kalendarium:

  • 1968 ― Narodziny bohatera
  • 1988 ― Praca jako inspektor ...
  • 1988 ― Praca jako referent d...
  • 1988 ― Rozpoczęcie pracy w U...
  • 1999 ― Praca jako Sekretarz ...
  • 2002 ― Praca jako wójt Gminy...
  • 2012 ― Tytuł dla hodowcy Pan...
  • 2012 ― Tytuł dla hodowcy Pan...

Cytaty:

  • „Myślę, że wartości, ja...”

Źródła:

  • Strona Zespołu Szkół P...

Zobacz też: