Ewa Kubiś

ur. 24 grudnia 1968
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stróżewie

Jak powstają projekty
Powstanie Stowarzyszenia SOCIUS
Książeczka harcerska
Legitymacja szkolna
Świadectwo szkolne klasa 1
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Zdjęć: 14
Filmów: 2
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Ewa Kubiś (nazwisko rodowe Białkowska) urodzona 24.12.1968 roku w Trzciance. Mieszkała wraz z rodzicami, dziadkami i starszą o dwa lata siostrą Małgorzatą w Zielonowie (powiat Trzcianka). Mając trzy lata wraz z rodzicami i siostrą zamieszkała w Pietronkach (powiat Chodzież)w domu rodzinnym ojca. Mieszkała tam do ukończenia 21 lat. Matka Halina (nazwisko rodowe Nowak ) najpierw zajmowała się wychowywaniem dzieci, następnie pracowała w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chodzieży, jako ,,wagowa”. Ojciec Bogdan pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, jako traktorzysta.

Dzieciństwo

Mieszkała w niewielkiej wsi, gdzie dzieci było niewiele i w różnym wieku. Wszystkie dzieci a większość było chłopców, bawili się razem. Najczęściej były to zabawy w „wojnę”, biegali ze słonecznikami naśladując traktory, w „chowanego”, „ganianego, grali w chłopka, w cygana, w hegzę albo skakali w gumę.

Szkoły

W 1975 rozpoczęła naukę w klasie I w Zbiorczej Szkole Gminnej w Radwankach, filia w Pietronkach, gdzie nauka odbywała się w klasach łączonych. Do klasy IV (1978-1979) dojeżdżała około 15 km do filii w Podstolicach. Od klasy V-VIII (1979-1983) uczyła się w Zbiorczej Szkole Gminnej, w Radwankach (około 10 km). W roku 1983 zdała egzamin wstępny do Technikum Przemysłu Spożywczego w Krajence (szkoły, której uczęszczała jej siostra). Wytrzymała w szkole tylko rok, gdyż mieszkała w internacie i nie potrafiła znieść tęsknoty za domem i bliskimi. Aby być bliżej rodziny podjęła naukę w Liceum Ekonomicznym, w Pile o profilu sprzedawca – magazynier. Do szkoły dojeżdżała autobusem, a w czasie zimowym mieszkała w internacie. Po ukończeniu liceum w 1988 zaczęła pracować. W latach 1997 – 2002 studiowała na Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Ukończyła licencjat na kierunku praca socjalna i studia magisterskie na kierunku pedagogika społeczna. W 2005 – 2006 zrobiła specjalizację na specjalistę psychoterapii uzależnień w Studium Terapii Uzależnień, Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. W latach 2007 – 2008 na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła studia podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej.

Praca Zawodowa

Po ukończeniu liceum w 1988 podjęła pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, w Strzelcach jako pracownik restauracji /Pałac w Pietronkach/,gdzie przepracowała do 1989. Następnie od 1989 – 1990 pracowała w Ośrodku Opiekuna Społecznego w Chodzieży jako pracownik socjalny. W 1990 w wyniku reorganizacji w sektorze pomocy społecznej została zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Chodzieży jako aspirant pracy socjalnej, a później kolejno jako pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej. Przepracowała tam do końca grudnia 2014. Od stycznia 2015 objęła stanowisko zastępcy wójta Gminy Chodzież.

Do zawodu trafiła przypadkowo, lecz krótko po tym okazało się, że praca z ludźmi, wspólne rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań stało się jej pasją, stąd podjęła działania, aby się rozwijać i uzyskać wykształcenie w tym kierunku.

Działalność społeczna

Mając na uwadze potrzeby innych ludzi, wspólnie z pracownikami GOPS Chodzież w kwietniu 2004 r powołali do życia Stowarzyszenie Socius. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju mieszkańców i gminy Chodzież. Od 17 stycznia 2010 r do 20 stycznia 2015 roku była Prezesem tej organizacji. Działając w stowarzyszeniu napisała mnóstwo projektów w tym zakresie, a kilkanaście z nich z powodzeniem zostało zrealizowanych w ramach środków zewnętrznych. Jako Stowarzyszenie Socius zorganizowano takie zadania jak: wypoczynek letni dla dzieci, wsparcie psychologiczne dla mieszkańców, aktywizacja środowiska lokalnego w projektach: Boże Narodzenie u Babci, Nietuszkowo moja mała ojczyzna, Sposób na rytm Nietuszkowa, Teraz Strzelce; wsparcie osób niepełnosprawnych w projektach: Wyprawa w nieznane, Pokonać Siebie, Kierunek-Zmiana. Obecnie Stowarzyszenie oczekuje na ocenę dwóch złożonych wniosków, jeden dla uzdolnionych wokalnie i tanecznie dzieci pod nazwą S.O.S. Kolibry (S.O.S. to dzieci ze szkół w Stróżewie, Oleśnicy i Strzelcach, a kolibry to bardzo ruchliwe i niecierpliwe ptaszki), drugi projekt ma na celu kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Wielkopolski – realizacja obu projektów zaplanowana jest w działaniach partnerskich z Gminą Chodzież. Stowarzyszenie jest też w trakcie przygotowania wsparcia dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Chodzież.

Odznaczenia i wyróżnienia

Największym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia Socius jest to, że wypracowało sobie dobrą markę w lokalnym środowisku, jest cenione przez ludzi, budzi zaufanie i szacunek, jest rozpoznawalne a samorząd chętnie z nim współpracuje.
Za projekt „Pokonać Siebie”, który Socius realizował w 2013 r. w partnerstwie z Gminą Chodzież i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gmina Chodzież otrzymała I miejsce w IV edycji konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”
W marcu 2015- Stowarzyszenia SOCIUS decyzją czytelników Tygodnika Chodzieskiego zakwalifikowało się do ” Złotych Dziesiątek ” w kategorii działalność społeczna Plebiscytu Wspaniali 2014.

Życie prywatne

Pani Ewa jest zamężna, ma córkę Martę i męża Mariusza oraz 9 letniego labradora Borysa, który najczęściej jest zwany Bolusiem albo Truskaweczką. W wolnym czasie dużo spaceruje z psem, jeździ po lesie rowerem i chodzi po szlakach górskich.

Zrealizowane projekty

W latach 2013-2014 Stowarzyszenie „SOCIUS” zrealizowało następujące projekty i uroczystości :
• projekt „Kierunek – Zmiana”: rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminą Chodzież, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, wartość projektu 23616 zł;
• projekt :Teraz Strzelce”: dostarczenie wiedzy i umiejętności mieszkańcom Sołectwa Strzelce z zakresu mobilizowania społeczności lokalnej do działania oraz z zakresy bukieciarstwa i dekorowania kwiatami- ze środków Samorządu Wielkopolskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, wartość projektu 6940 zł

• Projekt :” Jestem, czuję zmieniam świat! ” grupa 30 dzieci z klas IV-VI z najwyższymi średnimi ocen za drugie półrocze roku szkolnego 2012/2013 szkół podstawowych Gminy Chodzież uczestniczy w okresie 18-24 sierpnia 2013r w kolonii w Stroniu Śląskim.

• projekt dla osób niepełnosprawnych „Pokonać Siebie” realizowany w okresie VIII – XI 2013 finansowany ze środków PFRON

• „Biesiada po polsku” zorganizowana została we współpracy z Chodzieskim Domem Kultury pod honorowym patronatem Wójta Gminy Chodzież.

• Co roku w styczniu Stowarzyszenie Socius wspólnie z Gminą Chodzież gości seniorów gminy na spotkaniu wigilijno-noworocznym (w styczniu 2015 r-było to już 13 spotkanie).
Kalendarium:

  • 1968 ― Narodziny bohatera
  • 1975 ― Rozpoczęcie nauki w k...
  • 2004 ― Powstanie Stowarzysze...
  • 2010 ― Objęcie stanowiska pr...
  • 2013 ― I miejsce w IV edycji...
  • 2015 ― Zakwalifikowanie do Z...

Źródła:

  • Strona stowarzyszenia...

Zobacz też: