Franciszek Bednarski

ur. 02 stycznia 1949
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

Panorama firmy WPS. S.A oraz bloków mieszkalnych w Mirosławiu
Wywiad z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu Markiem Kamińskim…
Honorowy Obywatel Miasta Ujście
Lider Sukcesu 2007
Podziękowanie Wiceministra, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego
Wywiad miesiąca „Nowator XXI” 2/2005
Wywiad miesiąca „Nowator XXI” 2/2005
Złoty Krzyż Zasługi
Zdjęć: 22
Filmów: 2
Dokumentów: 6

Pochodzenie


Franciszek Bednarski urodził się 2 stycznia 1949 roku w malowniczo położonej wsi Trzebin, niedaleko Człopy, w województwie zachodniopomorskim. Ojciec pana Franciszka, Stanisław i matka, Maria, na co dzień zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Państwo Bednarscy oprócz niego mieli jeszcze dwie córki i syna.
Franciszek Bednarski w marcu 1970 r. zawarł związek małżeński z panią Janiną Krawczonek. Mają córkę Dorotę oraz wnuka Mikołaja.

Edukacja

Rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Człopie. Po przeprowadzce rodziny do Nowej Wsi Ujskiej uczęszczał do znajdującej się tam szkoły. Następnie podjął naukę w zasadniczej szkole zawodowej, którą później kontynuował w Technikum Naftowym w Pile. W 1969 roku zdał maturę oraz uzyskał tytuł technika wiertnika.
Kolejnym etapem edukacyjnym było ukończenie Politechniki Poznańskiej na wydziale budownictwa lądowego.

Dzieciństwo i młodość

Franciszek Bednarski od najmłodszych lat uwielbiał czytać książki przygodowe, m.in. H. Sienkiewicza czy J. Verne. Czytał także poezję. Uprawiał różne dyscypliny sportowe, szczególnie pasjonowały go sporty motorowe, sporty wodne oraz ratownictwo wodne. Zimą jeździł na łyżwach. Gdy był starszy, pomagał rodzicom w pracach na gospodarstwie rolnym. Właśnie praca i nauka wypełniały większość jego czasu.

Działalność zawodowa

Pierwszą pracę zawodową podjął w 1969 r. w PNiG Nafta Piła na stanowisku tokarza. 16 lutego 1970 roku rozpoczął pracę w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych (WPS) w Mirosławiu. Kolejno pełnił obowiązki: starszego ekonomisty do spraw transportu, kierownika transportu, kierownika kontroli jakości, szefa produkcji. W kwietniu 1984 r. awansował na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych. Od 20 czerwca 1998 r. do dnia dzisiejszego jest Prezesem Zarządu WPS S.A w Mirosławiu. Jego życie związane jest głównie z zakładem i jego załogą.
Wytwórnia jest jednym z największych w Polsce producentów podkładów kolejowych i należy do ważniejszych przedsiębiorstw w Wielkopolsce. W połowie lat 90. zakład został zmodernizowany, obecnie wytwarza podkłady kolejowe, podkłady tramwajowe, przejazdy kolejowe i inne produkty. W roku 1996 w WPS nastąpiły przekształcenia własnościowe, w wyniku których powstała pracownicza Spółka Akcyjna – WPS S.A. Poprawiły się warunki pracy w zakładzie. W maju 2008 r. WPS S.A. weszła w skład międzynarodowej grupy Consolis. W roku 2014 Wytwórnia zatrudniała 110 stałych pracowników, a w sezonie w zależności od zamówień zatrudnienie wzrastało do 250 pracowników. Zakład jest jednym z największych miejsc pracy oraz głównym źródłem dochodów dla mieszkańców gminy.

Działalność społeczna

Zakład pod kierownictwem Franciszka Bednarskiego uczestniczy w licznych przedsięwzięciach służących rozwojowi miasta i gminy, a efekty tego są widoczne w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.
W roku 1995 Wytwórnia przekazała na rzecz Gminy Ujście 7 bloków mieszkalnych w Ujściu oraz 8 bloków mieszkalnych w Mirosławiu, co daje około 195 mieszkań. Zakład nieodpłatnie przekazał także na potrzeby mieszkańców wsi stołówkę w Mirosławiu, która obecnie pełni funkcję świetlicy wiejskiej, wspomógł także finansowo imprezę obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Ujście.
Od wielu lat, dzięki przychylności Prezesa, WPS wspiera finansowo działalność klubu piłkarskiego ,,Unia ” Ujście. Sportowa pasja Pana Prezesa i zaangażowanie przekłada się także na realizację działań sportoworekreacyjnych dla pracowników. WPS sponsoruje drużyny w rozgrywkach Ujskiej Ligi Piłki Nożnej i Piłki Koszykowej (jest jej głównym sponsorem).
Dzięki staraniom Pana Bednarskiego, WPS S.A wspiera różne organizacje społeczne i instytucje np. Ośrodek Pedagogiczno-Rehabilitacyjny w Gębicach, szkoły, przedszkola i domy kultury na terenie gminy Ujście. Dzięki długoletniej współpracy między Wytwórnią w Mirosławiu i Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ujściu współfinansowane są np. zakupy pomocy dydaktycznych, naprawiany jest sprzęt kuchenny, oświetlenie hali i inne urządzenia, co stanowi duże odciążenie finansowe szkoły. Udzielana jest pomoc przy organizacji różnych przedsięwzięć szkolnych.
Pan Franciszek Bednarski jest człowiekiem o wielkim sercu, otwartym i wrażliwym na potrzeby innych, a zarazem bardzo skromnym.

Zainteresowania

Kierując tak wielką firmą, ma mało czasu dla siebie. Z dzieciństwa pozostało mu zamiłowanie do pracy w ogrodzie – ma słabość do pięknych trawników i swojej małej szklarni przy domu. Przyjemność sprawiają mu prace stolarskie. Od lat jego ulubionym instrumentem są organki. W swoich szufladach ma ich całą kolekcję.
Obecnie jego zainteresowania są też związane ze sportami wodnymi. Uwielbia pływanie, a w szczególności nurkowanie, lubi wędkowanie, jeździ na motorze, gra w golfa, a ostatnio uczy się jazdy na nartach. Ze względu na małą ilość czasu wolnego zrezygnował z czynnego udziału w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR). Uprawia turystykę, bardzo lubi podróżować po świecie. Wolny czas spędza ze swoim wnukiem Mikołajem, rozwijając w nim pasje i zainteresowanie światem. Obaj są miłośnikami kolejek wąskotorowych.

Nagrody i wyróżnienia

Dnia 7 listopada 2005 roku Franciszek Bednarski odznaczony został przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi .
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 maja 2014 r. otrzymał Medal Okolicznościowy oraz Tytuł ,, Honorowego Obywatela Miasta Ujście” za działalność na rzecz Miasta i Gminy Ujście.
Zarząd Powiatu Pilskiego przyznał Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. tytuł honorowy Lidera Sukcesu 2007 To tytuł przyznany za wybitny wkład w rozwój gospodarczy i społeczny oraz promocję powiatu pilskiego w roku 2007.
Wicepremier Minister Gospodarki, Janusz Piechociński, złożył podziękowanie Panu Franciszkowi Bednarskiemu Prezesowi Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki ( 25.06.2014 r.).
Za wieloletnią pomoc otrzymał tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu.

Znaczenie postaci

Prezes WPS-u Franciszek Bednarski, kierując zakładem, zwraca szczególna uwagę na działalność społeczną firmy, wspiera i inicjuje różnorodne przedsięwzięcia służące rozwojowi miasta i gminy.
Dzięki jego zaangażowaniu, WPS S.A. wspiera finansowo różne instytucje, np. szkoły, przedszkola czy domy kultury. Dotuje organizację imprez artystycznych i rekreacyjnych na terenie gminy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwe podejście Pana Franciszka Bednarskiego, który mimo licznych obowiązków zawodowych, zawsze chętnie służy ofiarnością i pomocą. Daje możliwość pracy wielu osobom z naszej gminy.
Swą postawą wzbudza szacunek całego środowiska lokalnego.

Źródła informacji:

Rozmowa z panem Franciszkiem Bednarskim.
Wywiad z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu panem Markiem Kamińskim.
Strony Internetowe:
http://www.wps-sa.com.pl/pl/o_firmie/
http://www.ujscie.pl/pl/ludzie.html
http://www.faktypilskie.pl/ujscie/12315-walczyli-o-puchar-prezesa-wps
Kronika Urzędu Miejskiego w Ujściu.
Czasopismo Nowator 2/2005

Źródła:

  • Honorowy Obywatel Ujśc...
  • Ujska Liga
  • Walczyli o puchar prez...
  • Wytwórnia Podkładów St...

Zobacz też: