Franciszek Jędrzejczak

ur. 20 listopada 1938
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej

Wywiad część druga
Wywiad część trzecia
Wywiad z panem Jędrzejczakiem
Zdjęć: 19
Filmów: 3

Franciszek Jędrzejczak urodzony w Kawczu 20 listopada 1938 roku. Matka Jadwiga, ojciec Stanisław z zawodu rolnik.

Pan Franciszek uczęszczał najpierw do Szkoły Podstawowej w Kawczu, a potem w Golinie Wielkiej. Ukończył szkołę zawodową i tak, jak jego ojciec, został rolnikiem. Uprawiał zboże, buraki cukrowe i hodował bydło opasowe.

5 listopada 1966 roku pan Franciszek ożenił się z Urszulą Malcherek. Państwo Jędrzejczakowie mają pięć córek: Ewę, Donatę, Małgorzatę, Agnieszkę i Dorotę. Są dziadkami osiemnaściorga wnucząt i trojga prawnucząt. Córki: Ewa, Donata i Dorota mieszkają w Kawczu, Agnieszka w Lesznie, a Małgorzata w Austrii. Najstarszy wnuk Kamil, syn Ewy w maju tego roku (2015) przyjmie święcenia kapłańskie w Nowym Jorku ( Stany Zjednoczone). Państwo Jędrzejczakowie mieszkają z córką Dorotą, jej mężem i dwoma wnuczkami: Nadią i Hanią. Dla pana Franciszka najważniejsza jest harmonia i zgoda w rodzinie.

Franciszek Jędrzejczak rolnik z zawodu, pszczelarz z zamiłowania. Kiedy pan Franciszek przejął gospodarstwo po swoim ojcu i pracował na roli, z czasem okazało się, że gospodarstwo jest zbyt małe, aby – jak mówi – „wyżywić rodzinę, więc szukałem dodatkowych zajęć, ponieważ dziadek, również Franciszek Jędrzejczak był pszczelarzem, zainteresowałem się pszczelarstwem i tak pozostało do dziś.” Z czasem gospodarstwo rolne pana Jędrzejczaka przejęła córka Donata i jej mąż Mieczysław, a pan Franciszek obecnie zajmuje się tylko pszczelarstwem.

Pszczelarstwo jest dla pana Franciszka zawodem i wielką pasją. Jest jednym z największych producentów miodu w okolicy. Praca pszczelarza jest dla niego niezwykle ważna, jak sam podkreśla „ważne jest, aby lubić to, co się robi”. W chwili obecnej panu Franciszkowi w pracy pomagają bliscy, szczególnie wnuk Nikodem, dla którego pszczelarstwo jest również pasją, którą ,,zaraził się” od dziadka.

„W naszym regionie – mówi – ( południowa Wielkopolska) zbiór i produkcja miodu zaczyna się na przełomie 20-30 maja i trwa do 15 lipca. W ciągu roku zbiera się około 30 kg miodu, jeśli jest dobry rok, a kiedy jest kiepski to 20 kg. Duży wpływ ma na to pogoda.”

Pan Franciszek jest właścicielem pasieki 80-pniowej (80 pni, czyli 80 rodzin pszczelich z ulami. Rodzina pszczela to 20 tys. pszczół ). Dla pana Franciszka w pracy ważne jest, aby pszczoły były zdrowe. Jak sam podkreśla „Ciężka jest praca pszczelarza. Dużą rolę odgrywają terminy, aby pszczoły dały dobry miód należy je karmić. Pszczoły karmi się gotowymi karmami, ale ja mam dużą pasiekę i karmę przygotowuję sam z cukru. Jest to stara, tradycyjna metoda”.

Powiat rawicki ma bogate tradycje pszczelarskie. W 1893 roku powstał związek hodowców Pszczół w Bojanowie. Później koło pszczelarskie upadło, a pszczelarze włączyli się w działalność koła powiatowego w Rawiczu. Pan Franciszek Jędrzejczak należy obecnie do Gminnego Koła Pszczelarzy w Bojanowie, które powstało 20 stycznia 1974 roku. Koło liczy obecnie 22 członków, z czego trzech to osoby młode, pozostali to starsi pszczelarze. Pszczelarze odbywają swoje spotkania regularnie i dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Pan Franciszek jest największym pszczelarzem Bojanowskiego Koła. Wiedzę czerpie także z ulubionych czasopism: „Pasieki” i „Pszczelarza Polskiego”. Każdego roku uczestniczy w szkoleniach prowadzonych dla pszczelarzy na terenie całego kraju. W ten sposób dokształca się i poszerza wiedzę. Wiele też nauczył się od starszych pszczelarzy, między innymi od Antoniego Cieślaka z Zakrzewa, który miał pasiekę 130-pniową.

Pan Jędrzejczak, mimo wielu lat w branży, idzie z postępem. Do produkcji miodu używa nowoczesnych miodarek. Posiada zmechanizowany sprzęt, do którego wkłada aż 42 ramki i ustawia na odpowiedni program.

Biogram powstał z inicjatywy uczniów. Na podstawie rozmów z mieszkańcami Kawcza i rodziną pana Franciszka uczniowie postanowili zrobić biogram pana Jędrzejczaka. W biogramie wykorzystano zdjęcia i informacje jakich udzielił pan Franciszek w trakcie spotkań z uczniami.

Franciszek Jędrzejczak jest znany nie tylko w swojej miejscowości. Zawód jaki wykonuje jest jego pasją, którą przekazuje swoim córkom (córka Ewa również ma niewielką pasiekę) i wnukom. Miód z jego pasieki trafia do wielu domów w Wielkopolsce. Z uwagi na wykonywany zawód i wielką pasję postanowiliśmy wybrać pana Franciszka na bohatera biogramu.


Zobacz też: