Ignacy Rzepka

ur. 30 czerwca 1909
zm. 25 grudnia 1997
Zespół Szkół w Klęce

Zdjęć: 24

POCHODZENIE

Ignacy Rzepka urodził się 30 czerwca 1909r. w Lusowie koło Poznania.

DZIECIŃSTWO I EDUKACJA

Jego rodzina od kilku pokoleń zamieszkiwała w Wielkopolsce. Rodzice Antoni i Marianna z domu Zalewska prowadzili 7,5 hektarowe gospodarstwo rolne. Ignacy był najmłodszy z 7 rodzeństwa, miał pięć sióstr i jednego brata. Brat Antoni był najstarszy z rodzeństwa, brał udział w powstaniu wielkopolskim. Gospodarstwo rodziców sąsiadowało z majątkiem ziemskim gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, naczelnego dowódcy wojsk w czasie Powstania Wielkopolskiego. Ignacy w dzieciństwie dużo czasu spędzał w domu generała, wzrastając wraz z jego córką Janiną Antoniną(Lewandowską). To ona nauczyła go czytać i pisać(w wolnych chwilach bohater czytał książki starszemu rodzeństwu). Ukończył 4-klasową Szkołę Powszechną w Więckowicach.

PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po ukończeniu szkoły podstawowej, a później po odbyciu w 1931 roku służby wojskowej w 14 Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu przez cały czas pracował w gospodarstwie rodziców. W tym czasie opiekował się miejscową drużyną “Orląt” (organizacja skupiała młodzież w wieku 11-16 lat. Miała zasięg ogólnopolski i była w okresie międzywojennym drugim po Związku Harcerstwa Polskiego, najliczniejszym stowarzyszeniem młodzieży w Polsce – liczyła ponad 40 tys. członków).Działał w Towarzystwie Strzeleckim „Sokół”.

LATA 1939-1947

24 sierpnia 1939 roku jako rezerwista zgłosił się do 14 PAL w Poznaniu do baterii zapasowej w stopniu kanoniera. Pułk wcześniej pojechał na front, a jego bateria otrzymała rozkaz, aby pociągiem dotrzeć do Kielc i tam odebrać uzbrojenie. Na miejscu w Chęcinach okazało się, że nie ma ani wojska, ani broni. Pomaszerowali na wschód. Po drodze dołączyli do rozbitego pułku wojsk przygranicznych i wraz z nimi dotarli aż pod Kowel. Tam, w pobliżu miejscowości Kołki stoczyli potyczkę z Sowietami. Ignacy został ranny w bok. 23 września 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej. Wraz z innymi jeńcami, pod silną eskortą rosyjską popędzono ich do Równego, skąd dalej przewiezieni byli do miejscowości Brody. Tam pracowali przy budowie drogi. Później przeniesiono ich pod Łuck do pracy w kamieniołomach, a po kilu miesiącach za Tarnopol , na budowę lotniska. Pracowali w bardzo trudnych warunkach. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej(22 czerwca 1941r.) po trzytygodniowym marszu dotarł wraz z innymi jeńcami do obozu w Starobielsku. Kilka miesięcy wcześniej przebywali tam polscy oficerowie, zamordowani przez Sowietów. O ich bytności świadczyły wyryte na ścianach nazwiska i stopnie wojskowe. Ignacy Rzepka z innymi jeńcami w Starobielsku przebywali około miesiąca. Stamtąd pociągami przewieziono ich do Uzbekistanu i wcielono do formowanej przez gen. Władysława Andersa Armii Polskiej w ZSRR. Ignacy został żołnierzem 6.lwowskiego pułku artylerii lekkiej 5. Kresowej

Dywizji Piechoty. Ukończył pięciotygodniowy kurs kierowców. W lutym 1942 roku z Armią Andersa przez morze Kaspijskie statkami dotarli do Iranu, a później do Iraku. Ze swoim pułkiem stacjonował w Palestynie i Egipcie. Na przełomie 1943/1944 roku przeszedł przeszkolenie wysokogórskie kierowców. Po szkoleniu przez Palestynę i Egipt dotarli do Aleksandrii, skąd statkami przewieziono ich do Włoch. W marcu 1944 roku w ramach II Korpusu Polskiego uczestniczył w ofensywie na Włochy. Po załamaniu się trzeciego natarcia aliantów na masyw i klasztor Monte Cassino powierzono 2 Korpusowi Polskiemu wykonanie tego zadania. Przygotowania do decydującego ataku zaczęły się po zluzowaniu wykrwawionych oddziałów angielskich, nowozelandzkich i hinduskich. Jako kierowca 6 Lwowskiego PAL dowoził amunicję.Tylko nocą, bez świateł ,wąską , krętą dróżką wśród skał i przepaści, w którą Niemcy byli doskonale wstrzelani. Wystarczyło na ułamek sekundy zapalić światło, aby spowodować lawinę niemieckich pocisków. O godz. 23.00, 11 maja 1944r. rozpoczął się szturm na Monte Cassino. Brał wtedy udział w jednym z ostatnich transportów amunicji na stanowisko artylerii. 18 maja 1944 roku w samo południe na ruinach klasztoru Monte Cassino polski żołnierz odegrał Hejnał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy. Na murach klasztoru umieszczono polską flagę. Ignacy Rzepka takie same zadania wykonywał jeszcze w bitwach o Neapol, Ankonę i Bolonię.

PO ZAKOŃCZENIU WOJNY

Po zakończeniu wojny żołnierzy przeniesiono do Rawenny , gdzie stacjonowali do września 1946 roku. Tam otrzymali rozkaz wyjazdu do Wielkiej Brytanii. W Anglii przebywał w obozie repatriacyjnym koło Glasgow. Musiał podjąć decyzję czy wraca do kraju, czy emigruje do Kanady lub Australii. Tęsknota za rodziną sprawiła, że postanowił wracać do Polski. 30 maja 1947 roku wraz z innymi żołnierzami gen. Andersa wrócił do ojczyzny.


RODZINA, PRACA ZAWODOWA

W 1948 roku ożenił się z Józefą Telega, która pochodziła z Nowego Miasta nad Wartą. Z Ignacym poznali się,kiedy on przyjechał w odwiedziny do swojego brata Antoniego. Mieli troje dzieci : synów Mieczysława i Andrzeja oraz córkę Dorotę.
Ignacy Rzepka zamieszkał ze swoją rodziną w Nowym Mieście nad Wartą. Rozpoczął pracę w PGR Chocicza. W 1974 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł 25 grudnia 1997 roku w Nowym Mieście nad Wartą i tam został pochowany.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA


1. Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino-polskie odznaczenie wojskowe wprowadzone rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 26 lipca 1944 roku jako odznaka pamiątkowa dla żołnierzy 2 Korpusu, uczestniczących w walkach pod Monte Cassino, celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino.

2. Medal Wojska-polskie odznaczenie wojskowe. Medal Wojska został ustanowiony dekretem Prezydenta RP na Uchodźstwie w Londynie dnia 3lipca 1945. Nadawany był żołnierzom wojsk lądowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie za czyny dokonane w czasie II wojny światowej.

3. Medal Zwycięstwa i Wolności 1945-polskie państwowe odznaczenie wojskowe ustanowione dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 października 1945 roku.

4. Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”-polskie odznaczenie wojskowe. Został ustanowiony ustawą z dnia 3 lipca 1981 roku jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października roku.

5. Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie-polskie odznaczenie wojskowe. Ustanowiony ustawą z 17 maja 1989 jako wyraz uzna-nia, szacunku i pamięci dla czynu zbrojnego żołnierzy, lotników i marynarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okazji 45 rocznicy bitew przez nich stoczonych.

6. The War Medal-(Medal za Wojnę 1939-1945) – brytyjskie odznaczenie wojskowe przyznawane osobom, które podczas II wojny światowej służyły w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii przynajmniej przez 28 dni w okresie 3 września 1939-2 września 1945r.

7. The 1939-45 Star(Gwiazda za wojnę 1939–1945) – brytyjska gwiazda wojskowa przyznawana za udział w II wojnie światowej, pomiędzy 3 września 1939 a 2 września 1945.

8. Italy Star-(Gwiazda Włoch) – brytyjskie odznaczenie wojskowe (gwiazda), zaliczane do medali kampanii, przyznawane za udział w działaniach bojowych na terenie Włoch i śródziemnomorskim teatrze działań podczas II wojny światowej między 11 czerwca 1943 a 8 maja 1945.

ZNACZENIE POSTACI

Pan Ignacy Rzepka miał swój wkład w obronie ojczyzny i Europy przed Niemcami. Uczestniczył w ważnych bitwach przy boku sławnych dowódców. Był człowiekiem bardzo pracowitym,uczciwym i chętnym do pomocy innym. Sumiennie wykonywał powierzone mu obowiązki. To postać zasługująca na uznanie i pamięć.
Według wnuków:”Dziadek był cichy i skromny, czasami wydaje się,że aż za skromny.”

Źródła

Informacje pozyskane podczas wywiadu z synem bohatera Mieczysławem Rzepką.
Dokumentacja osobista i zdjęcia udostępnione przez Mieczysława Rzepkę.
Słownik biograficzny powiatu średzkiego:tom I, Józef Pluto, Środa Wlkp.2011.
Wiadomości Lokalne, 1991,nr 5, str.6.

Kalendarium:

  • 1909 ― Narodziny bohatera
  • 1939 ― II wojna światowa
  • 1997 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: