Irena Wałkowska

ur. 18 września 1949
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

wywiad
Wybrane strony folderu firmowego
Zdjęć: 19
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Irena Wałkowska urodziła się 18 września 1949 roku w Grabownie Małym (województwo dolnośląskie) pod Wrocławiem. Jej rodzice to Ludwik Słomianny i Władysława z domu Rutkowska. Ma czwórkę rodzeństwa: dwie siostry – Teresę i Marię – oraz braci – Zenona i Wojciecha. Mama zajmowała się domem i dziećmi, a tata był z zawodu kolejarzem i zawiadowcą stacji.

Dzieciństwo i lata młodości

Pierwsze 3 lata życia mieszkała w Grabownie Małym. Była typowym dzieckiem, lubiła się bawić lalkami i misiami. W wieku 3 lat wraz z rodziną przeprowadziła się do Krotoszyna. Mieszkała tam prawie 17 lat. W latach 1956-1963 r. była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie. Była dobrą uczennicą, interesowała się matematyką. Lubiła bawić się w klasy i podchody, lubiła wycieczki rowerowe z kolegami a także czytanie książek. W swoim rodzinnym mieście ukończyła Technikum Ceramiki Budowlanej (1963-1968). Chętnie czytała książki i uprawiała sport. Jej ulubione dyscypliny sportowe to siatkówka i pływanie. W 1970 roku w poszukiwaniu pracy przyjechała do Ujścia. W 1973 r. ukończyła w Chodzieży 2-letnią pomaturalną szkołę budowlaną. W latach 1974-1980 studiowała na Politechnice Poznańskiej, na wydziale Budownictwa Lądowego.

Praca zawodowa


Pierwszą pracę zawodową podjęła w Chodzieży. Kolejne kilka lat pracowała w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu, w działach inwestycji i kontroli jakości.
W 1983 roku wraz z mężem Leonem założyła rodzinną firmę: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastwil., która mieści się w Ujściu. Od samego początku firmę prowadziła pani Wałkowska, była prezesem. Początkowo był to bardzo mały zakład, zatrudniał około 10 osób i produkował elementy z tworzyw sztucznych dla krajowego przemysłu kolejowego, przede wszystkim dyble polietylenowe używane przy produkcji podkładów strunobetonowych. Zakład był dobrze zarządzany, poczyniono trafne inwestycje, rozwijał się i poszerzał produkowany asortyment. W 1989 roku przeniesiono zakład na ulicę Wierzbową w Ujściu. Zbudowano nowe hale, zwiększono zatrudnienie i poszerzono ofertę handlową. Od kwietnia 1997 r. zakład uzyskał status zakładu pracy chronionej. Pani Wałkowska bardzo skutecznie budowała markę Plastwil w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Plastwil oferował usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki metali, narzędziowni. Produkował na potrzeby kolei elementy mocowania szyn a także części do artykułów AGD oraz elementy wyposażenia samochodów. W 2010 roku Irena Wałkowska przekazała zarządzanie firmą córce Izabelli Wałkowskiej, a sama została doradcą firmy.

Rodzina

Od 1975 roku Irena jest żoną Leona Wałkowskiego. Ma troje dzieci: Izabellę (1976 r.) , Paulinę (1977 r.) oraz Jakuba ( 1993 r.). Jest babcią Igora i Filipa. Od 2000 r. mieszka w Chodzieży, a jej dom jest spełnieniem marzeń o własnym miejscu na ziemi .

Pasje i zainteresowania

Irena Wałkowska dużo podróżuje i bardzo to lubi. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi. Podróżuje szczególnie w te rejony świata, gdzie może oddawać się w swojej drugiej pasji – nurkowaniu. Ulubionym kierunkiem wypraw są Malediwy. Z zagranicznych wyjazdów przywozi dzwoneczki, ręcznie wykonane przez miejscowych artystów. Lubi i kolekcjonuje kamienie szlachetne i minerały naturalne. Jest zaangażowanym kibicem różnych dyscyplin sportowych, a ulubioną jest piłka nożna, którą zainteresował ją wnuczek Igor. Od dzieciństwa lubi czytać książki, jest wierna tradycyjnej, papierowej formie.

Nagrody i odznaczenia

W czasie swojej pracy zawodowej otrzymała liczne nagrody i odznaczenia, przyznane jej osobie jak i całej firmie. Wszystkie nagrody sprawiały jej wiele radości, ponieważ pokazywały uznanie dla jej pracy. Wśród nagród były takie, które związane były z pracą zawodową ale też takie, które pokazywały uznanie dla jej zaangażowania i pracy na rzecz lokalnej społeczności.

1991 r. „Za zasługi dla oświaty”, odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej
2002 r. „Zasłużona dla kolejnictwa”, nagroda przyznana przez Ministra Infrastruktury za zasługi dla kolejnictwa za 20-letnią działalność produkcyjną dla branży kolejowej
2003 r. „FEMINA 2003” nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności gospodarczej w europejskim stylu
2003 r. „Zasłużona dla Rolnictwa” Odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2005 r. „VIP na 102” nagroda w plebiscycie czytelników Gazety Poznańskiej i Tygodnika Nowego
2007 r. „Medal z okazji XXV- lecia Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych” nadany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu znakomitego rozwoju, unikatowego produktu o wysokiej jakości oraz wspierania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
2008 r. Tytuł „Człowiek Roku 2008” – wyróżnienie w kategorii biznes (nagroda przyznana przez dziennikarzy Głosu Wielkopolskiego)
2008 r. Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Transportu RP”, przyznana przez Ministra Infrastruktury
2008 r. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ujście za zasługi oraz wzorową postawę obywatelską.
2008 r. Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej
2010 r. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
2010 r. Wyróżnienie „Złota Honorowa Odznaka” Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.


Firma PLASTWIL wielokrotnie została doceniona za całokształt swojej działalności, innowacyjne produkty, dynamiczny wzrost a także działalność prospołeczną:
2002 r. Nagroda Grand Prix IV Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznana przez Pilską Izbę Gospodarczą
2003 r. „Złota Kielnia z Różą” wyróżnienie przyznane przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „PROFILE” za całokształt działalności
2007 r. „Przedsiębiorstwo Fair Play” wyróżnienie przyznane w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, promujący etykę w biznesie
2007 r. I miejsce w kategorii Produkcja przyznane przez Pilską Izbę Gospodarczą w III edycji konkursu im. Stanisława Staszica
2008 r. „Przedsiębiorstwo Fair Play”
2008 r. Odznaka Honorowa Przyznana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 2008 r. „Krajowi Liderzy Innowacji” – tytuł „Innowacyjny Produkt” przyznany przez Fundacje Innowacyjności i Rozwoju w kategorii firm średnich na terenie województwa wielkopolskiego
2008 r. Tytuł Lidera Sukcesu, przyznany decyzją Zarządu Powiatu w Pile
2008 r. Lodołamacze 2008 – wyróżnienie w konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, przyznane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
2008 r. Nagroda Grand Prix VII Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyznana przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski
2010 r. Gazele Biznesu – nagroda dla najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw

Znaczenie postaci

Jest współzałożycielką i wieloletnim prezesem firmy Plastwil, która od 32 lat jest bardzo ważną i wiodąca firmą na rynku lokalnym. Firma dynamicznie się rozwijała i obecnie zatrudnia ponad 220 osób. Pani Wałkowska bardzo czynnie uczestniczy w życiu gminy i powiatu pilskiego. Jest hojnym sponsorem wielu imprez kulturalnych i sportowych. Wspomaga kulturę, edukację, sport i opiekę nad słabszymi czy chorymi. Od wielu lat jest sponsorem konkursów, pasowania uczniów klas pierwszych oraz wielu innych wydarzeń w społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Ujściu. Od 6 lat jest głównym sponsorem Powiatowego Konkursu ” Mały Geniusz”. Wspiera finansowo imprezy lokalne, organizowane we współpracy z Ujskim Domem Kultury, wspiera działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu, działalność Klubu Sportowego Unia Ujście. Od ponad 20 lat wraz z innymi zakładami sponsoruje działanie Ujskiej Ligii. Najczęściej udziela wsparcia finansowego, czasami jest to pomoc rzeczowa. Wspiera też osoby indywidualne.

Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera

Źródła:

  • 25-lecie firmy i odzna...
  • Klub Sportowy Unia Ujś...
  • Produkcja dla kolei
  • Sponsor Ujskiej Ligii ...

Zobacz też: