Jan Grzesiak

ur. 08 czerwca 1946
zm.
Zespół Szkół w Grodźcu - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej

Zdjęć: 5

Jan Grzesiak

Data i miejsce urodzenia

Jan Grzesiak urodził się 8 czerwca 1946 w Jaroszewicach Grodzieckich – we wsi położonej w powiecie konińskim.

Rodzina

Jego ojciec Władysław i matka Maria prowadzili gospodarstwo rolne. Aby Jan mógł uczyć się w szkole średniej, jego tata musiał sprzedać krowę. Miał troje rodzeństwa: starszego i młodszego brata, oraz starszą siostrę. Jego żona Wanda Grzesiak jest emerytowaną nauczycielką Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Ma jedną córkę Agnieszkę, która podobnie jak rodzice została nauczycielką. Pracuje w Zespole Szkół w Grodźcu jako nauczyciel języka angielskiego. Pani Agnieszka Zaskórska , mówi często o swoim tacie jak o osobie, która funkcjonuje na co dzień z radością, rozwija swoje zainteresowania. Jest człowiekiem niezwykle uczynnym, przyjaznym i życzliwym dla wszystkich napotykanych ludzi.

Wykształcenie i działalność zawodowa:

– Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich (1953-1960)
– Liceum Pedagogiczne w Morzysławiu (1960 r.)

– stanowisko nauczyciela w Szkole podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich (1965 – 1966)
– stanowisko nauczyciela w Szkole Podstawowej w Grodźcu (1966- 1974 r)
– funkcje wizytatora w powiecie Konińskim (1973 r.)
– praca w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie (1975 – 1981 r.)
– stopień doktora nauk humanistycznych zakresie pedagogiki (1978 r.)
– Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu- funkcja kierownika zakładu (1981 r.)
– praca jako niepełnozatrudniony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1984- 1989 a od 1989 r. jako pełnozatrudniony
– stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (1998 r.)
– wicedyrektor Instytutu ( 1996 – 2002 r.)
– stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (czerwiec 2000r.)

Działalność społeczna:

Jan Grzesiak w latach 1994- 1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Grodźcu.
Aktywnie działał w Społecznym Komitecie Rozbudowy Szkoły w Grodźcu walnie przyczyniając się do budowy w kilku etapach obecnego budynku szkolnego oraz hali widowiskowo – sportowej.
Z jego inicjatywy powstał Zakład Kształcenia Pedagogicznego nauczycieli w Wydziale Pedagogiczno – artystycznym w Kaliszu.

Odznaczenia i nagrody:

– Dyplom i nagroda Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Poznaniu – 1969 r.
– Srebrny Krzyż Zasługi – 1977 r.
– Odznaka ,,Przyjaciel Dziecka” – 1979 r.
– Odznaka Honorowa Za zasługi w Rozwoju Chorągwi Konińskiej ZHP – 1980 r.
– Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1981 r.
– Odznaka Honorowa ,,Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”- 1981 r.
– Srebrna Oznaka ,,Zasłużony Działacz Turystyki ‘’- 1984 r.
– Dyplom i nagroda Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego – 1985 r.
– Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1985 r.
– Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych -1986 r.
– Medal za pracę na rzecz idei schronisk młodzieżowych -1986 r.
– Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Miasta Konina – 2002 r.
– Medal PWSZ w Koninie – 2008 r.

Ważniejsze publikacje Profesora Jana Grzesiaka:

– Naukowo-medyczne podstawy nauczania początkowego matematyki poprzez zintegrowany system zadań edukacyjnych, UAM WPA,
Kalisz 2000.
– Podstawy teorii i metodyki kształcenia praktycznego nauczycieli, Kapitał Ludzki, Konin 2010.
– Lekcje w klasie i poza ławką szkolną, PWSZ, Konin 2012.
– Ewaluacja i zmiany w edukacji, PWSZ, Konin 2003.
– Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w dobie transformacji systemowej, WPA, Kalisz 2005.
– Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, WPA- PWSZ, Kalisz-Konin 2010.

Zainteresowania:

Profesor Jan Grzesiak lubi swoją pracę, choć w szkole podstawowej chciał zostać górnikiem. Lubi podróżować. Bardzo lubi przebywać na świeżym powietrzu, podziwiać przyrodę. Lubi grać na skrzypcach oraz innych instrumentach muzycznych, między innymi na harmonijce ustnej.

Zobacz też: