Jan Rożek

ur. 06 października 1886
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Jan Rożek urodził się 6 października 1886 roku w Wąsowie, gmina Kuślin. Jego rodzice – Jan Rożek i Maria Rożek z domu Pawlik byli rolnikami.

Dzieciństwo i młodość

Jan Rożek dzieciństwo spędził w swoim rodzinnym domu, w miejscowości Wąsowo. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem. W latach 1893 – 1901 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Wąsowie. W 1903 roku wyjechał do Lipska, gdzie uczył się zawodu brukarza.

Etapy działalności

Wojsko i pierwsza wojna światowa

Powołany do czynnej służby wojskowej do 22 batalionu saperów w mieście Risa. Następnie pracował jako konduktor w Lipsku. Podczas I wojny światowej przebywał w armii niemieckiej (22 baon saperów) na froncie zachodnim (Francja).

Powstanie Wielkopolskie

W listopadzie 1918 roku uciekł z Francji do Wielkopolski, gdzie obok S. Łąckiego był współorganizatorem kompanii powstańczej we Lwówku. Na jej czele w pierwszych dniach stycznia 1919 roku rozbroił niemieckich kolonistów w Wąsowie, Kuślinie, Władysławowie, Chraplewie i Głuponiach, jak również obsadził Lwówek i okolice. Zajął okolice Miedzichowa i przerwał tor kolejowy Trzciel – Lwówek. Szóstego stycznia 1919 roku sformował z roczników niepoborowych we Lwówku kompanię liczącą 120 ochotników. 9 stycznia uderzył na Sępolno i Miedzichowo, a 16 stycznia na Lewice, odnosząc znaczne sukcesy. W lutym walczył przeciwko Niemcom pod Grudną i Blakami, zdobywając dwa ciężkie kulomioty. 1 kwietnia 1919 roku został przydzielony do 7 p. strzelców wlkp., pełnił funkcję dowódcy 6 kompanii do kwietnia 1920 roku.

Czasy międzywojenne

W grudniu 1920 roku wstąpił do Policji Państwowej. Po odbyciu kursu szkolnego w Poznaniu pełnił służbę w Buku, a następnie w Nowym Tomyślu.

Początek II wojny światowej

We wrześniu 1939 roku dotarł do Brześcia, gdzie został internowany przez wojsko radzieckie.

Śmierć

Wiosną 1940 roku. został zamordowany w Twerze (ówcześnie Kalinin) przez NKWD, ostatni spoczynek znalazł na cmentarzu w Miednoje.

Rodzina

Był żonaty z Katarzyną Olejnik, miał synów: Mieczysława, Leonarda oraz córkę Irenę.

Odznaczenia

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,

Źródła:

– Zdzisław Kościański, Bogumił Wojcieszak, „Trzeba było pójść… Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Historia i Pamięć”, Nowy Tomyśl 2010, ISBN 978-83-915081-7-6

– Rozmowa z panem Mieczysławem Janasem – mieszkańcem Wąsowa zajmującym się historią wioski.

– Ogrody Wspomnień – Jan Rożek – Wikipedia .

Zobacz też: