Jan Stefen

ur. 26 grudnia 1946
zm.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Zdjęć: 11

Dzieciństwo

Jan Stefen urodził się 26 grudnia 1946 r. w Wysokiej. Jego rodzice to Paweł i Anna z domu Cerajewska. Ojciec pracował jako robotnik rolny w gospodarstwie księdza proboszcza w Wysokiej, później po II wojnie światowej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wysokiej. Mama zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci.

Jan Stefen ukończył Szkołę Podstawową w Wysokiej. W szkole lubił historię, geografię, fizykę i śpiew. Do innych szkół nie mógł uczęszczać ze względu na to, że musiał pomagać ojcu w pracy PGR . Ojciec po powrocie z obozów był schorowany i szybko zmarł, mając zaledwie 63 lata. Jan Stefen po ukończeniu szkoły podstawowej, jako 15-letni chłopak w 1961 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej. O służbie w straży pożarnej pan Jan marzył od dziecka i już jako mały chłopiec lubił bawić się w strażaka. Dzisiaj z perspektywy czasu Jan Stefen żałuje, że nie mógł się uczyć.

Praca zawodowa i działalność w OSP

Podczas dorosłego życia ukończył różne kursy, m.in. kurs radiooperatora oraz kurs dla zakładowych społecznych inspektorów pracy. Uzyskał zawód kierowcy-mechanika. Przez 48 lat pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej jako kierowca. Na emeryturę przeszedł w 2006 roku.

W okresie od 1961 roku do 2005 roku strażak Jan Stefen brał udział w 880 różnych akcjach pożarniczych i ratowniczych. W jego pamięci są prawie wszystkie akcje, w których uczestniczył. Najczęściej wspomina pożar w Wysokiej: przy ulicy Stodołowej (obecnie ulica Świerczewskiego) paliły się stodoły. We wrześniu 1982 roku Jan Stefen brał udział w zwalczaniu skutków klęski ekologicznej na rzece Warcie we Wronkach. Rok później, czyli w 1983 roku, pomagał w gaszeniu pożaru lasu w okolicach jeziora Płotki w Pile. Inne akcje pożarnicze i ratownicze, w których wziął udział druh Jan Stefen i które często wspomina to: pożar Puszczy Nadnoteckiej w okolicach miejscowości Miały w 1992 roku, pożar chlewni w Nowej Rudnej (gmina Wysoka), gdzie przez 12 godzin strażacy wspólnymi siłami walczyli z żywiołem (w tej akcji brało udział 10 zastępów straży pożarnej), pożar świetlicy wiejskiej, biblioteki i Klubu Rolnika w Czajczu (gmina Wysoka) w 1997 roku, pompowanie wody z piwnic i ulic Piły przez 12 godzin po oberwaniu chmury w lipcu 1998 roku czy pożar chlewni w Dębówku (gmina Białośliwie) w styczniu 2000 roku.

Za swoją wzorową pracę, przygotowanie bojowe oraz dbałość o sprzęt i pojazdy, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej czterokrotnie otrzymała wyróżnienie i puchar Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Radni Miasta i Gminy Wysoka uznali, że w dużej mierze to zasługa Jana Stefena.

Przez ponad 40 lat pracy w OSP Wysoka, Jan Stefen przeszedł wszystkie szczeble awansu od szeregowego strażaka, poprzez mechanika-kierowcę, gospodarza do naczelnika i wiceprezesa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję miejsko-gminnego komendanta OSP w Wysokiej. Co roku do strażnicy, w której pracował druh Stefen przychodziły dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, żeby zobaczyć na czym polega praca strażaka, dotknąć sprzętu gaśniczego, wsiąść do samochodu strażackiego czy założyć kask strażacki. Jan Stefen bardzo lubił odwiedziny dzieci ponieważ wiedział, że niektórym te odwiedziny zostaną długo w pamięci, a może niektórzy pójdą jego śladem. Od 1980 roku prowadził młodzieżową drużynę chłopców, a od 2003 roku zajmował się nauką drużyny dziewcząt. Najczęściej spotykał się z nimi na zbiórkach przed zawodami, w maju i w czerwcu.

Śladem Jana Stefena poszedł jego syn Krzysztof, który pracuje jako zawodowy strażak w Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Swojemu synowi Jan Stefen tłumaczył, że do każdego pożaru należy podchodzić z rozwagą i rozmysłem. Ciągle synowi powtarzał, że dobry strażak to wyszkolony strażak, że bycie profesjonalnym strażakiem to całkowite poświęcenie i oddanie się temu, co się robi.

Działalność społeczna

Druh Jan Stefen cieszy się dużym autorytetem i nieposzlakowaną opinią wśród strażaków i całego społeczeństwa miasteczka Wysoka.

Pan Jan Stefen był radnym Miasta i Gminy Wysoka w latach 1984-1992 oraz członkiem Zarządu Miasta i Gminy. Udziela się również w Radzie Sołeckiej, pełniąc funkcje przewodniczącego. Do każdej z pełnionych funkcji podchodzi z dużą odpowiedzialnością i ogromnym zaangażowaniem. Pracując jako radny wraz z innymi członkami Rady Miasta i Gminy doprowadził do gazyfikacji miasta Wysoka, modernizacji wodociągu i kanalizacji. Jego pomysłem było uhonorowanie księdza Budniaka, długoletniego proboszcza parafii w Wysokiej, tytułem Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wysoka.

Jan Stefen jest człowiekiem, który nie odmówi nikomu pomocy. Był zawsze tam, gdzie potrzebna była pomoc. Ceni sobie uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność i punktualność. Jest spokojnym i skromnym człowiekiem, nie potrafi się kłócić ani ubliżyć nikomu.

Wkład pracy i zaangażowanie Jana Stefena na rzecz lokalnej społeczności zostało docenione przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, która uchwałą nr 2470/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. przyznała mu honorową odznakę „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, a Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 8 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIII/84/2007 nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy.

Jan Stefen został odznaczony m.in.:

1974 – Wzorowy Strażak

1979 – Brązowy Krzyż Zasługi

1981 – odznaka „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego”

1983 – Medal za Ofiarność i Odwagę

1984 – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1985 – Srebrny Krzyż Zasługi

1980 i 1989 – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1988 – wpisany do Księgi Zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej województwa pilskiego.

Rodzina

W życiu prywatnym Jan Stefen jest mężem Barbary Stefen z domu Węgielska, ojcem trojga dzieci: Justyny, Aldony i Krzysztofa oraz dziadkiem czworga wnucząt.


Literatura i materiały źródłowe

M. Mikołajczak „Wysoka i okolice”, Poznań 2002

„Zasłużony strażak” w Express lokalny, nr 23/2006

Czasopismo lokalne „Nasza Wysoka” nr 2(4)/2009, wydawane przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Kronika Miasta i Gminy Wysoka

Wywiad z panem Janem Stefenem, przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WysokiejZobacz też: