Janina Kwiatkowska

ur. 08 kwietnia 1961
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście

List Siostry Alojzy do przyjaciółki
Zdjęć: 2
Dokumentów: 1

Janina Kwiatkowska, siostra Alojza zakonu orionistek – misjonarka z Madagaskaru urodzona w 8 kwietnia 1961 roku, powiat koniński, córka Henryka Kwiatkowskiego oraz Gertrudy Kwiatkowskiej, z domu Kaźmierczak. Jej rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Ukończyła szkołę podstawową w Sławsku i szkołę średnią – Liceum Ekonomiczne w Słupcy.

W 1980 r. wstąpiła do zakonu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia. W latach 1982-1992 pracowała jako katechetka w Warszawie, Siedlcach i w domu dla dziewcząt z upośledzeniem umysłowym we Włocławku. W 1993-1994 przebywała we Włoszech na kursach przygotowujących do pracy na misjach. Siostra zna język włoski, francuski i malgaski.
13 lat pracowała w stolicy – Antanarivie, a od 7 lat mieszka i pracuje w dystrykcie Ankazoabo, (o obszarze 2400 km²). W obrębie tego dystryktu, który znajduje się w Diecezji Morombe w 2007 roku było już 2 493 katolików. Siostra Alojza prowadzi służbę duszpasterską, edukacyjną i zdrowotną. Pracuje na rzecz ubogich, w tym również dzieci. Pracuje w szkole, w której uczy się 1200 dzieci. Placówce tej podlega jeszcze 9 mniejszych szkół w okolicznych wioskach. Zajmuje się dożywianiem, leczeniem i edukacją dzieci. Oferując dożywianie mobilizuje tamtejsze rodziny, aby pozwalały dzieciom chodzić do szkoły. Poświęcając się swojej pracy misyjnej zdecydowała się na pracę w trudnych warunkach w kraju, gdzie panuje głód, brakuje służby zdrowia i lekarstw, są złe warunki sanitarne, a węże, jaszczurki, karaluchy i szczury swobodnie chodzą sobie po domu i można znaleźć wszędzie.
Organizując adopcję na odległość pozyskuje środki finansowe na utrzymanie i wykształcenie dzieci. Doraźnie zajmuje się również sierotami, którym organizuje opiekę i domy dziecka
W trakcie swoich podróży do Polski organizuje fundusze na wyposażenie szkoły, zakup ławek, książek, lekarstw, komputerów i innego sprzętu oraz budowę studni dla miejscowej ludności. Udziela się publicznie, prowadzi spotkania w szkołach, kościołach, remizach zbierając datki na potrzeby ludności malgaskiej. Nawiązała współpracę z wieloma szkołami, w których organizowana jest pomoc dla Madagaskaru.

Źródła:

  • Adopcja na odległość
  • Prezentacja filmowa Si...
  • Wywiad z Janiną Kwiatk...

Zobacz też: