inż. Józef Ćwiertnia

ur. 18 marca 1956
zm.
Zespół Szkół w Bolewicach - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera

Medale i odznaczenia
Zdjęć: 14
Dokumentów: 1

Biogram inż. Józefa Ćwiertni

Pochodzenie

Józef Ćwiertnia urodził się 18 marca 1956 roku w Lwówku jako syn Wacława i Genowefy z domu Kałek. Dom rodzinny pana Józefa Ćwiertni znajdował się przy ulicy Rynek 17 w Lwówku (woj. wielkopolskie).

Ojciec pochodził z Lwówka, gdzie pracował w Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”, matka Genowefa pochodziła z Trzcianki (koło Opalenicy), zajmowała się domem. Pan Józef posiada dwie starsze siostry: Krystyna urodzona 28 lutego 1950 roku oraz Barbara urodzona 23 kwietnia 1952 roku.


Dzieciństwo

1 września 1963 roku jako uczeń pierwszej klasy rozpoczął swoją ośmioletnią edukację w Szkole Podstawowej w Lwówku.


Edukacja

W latach 1971 – 1976 uczył się w Technikum Hodowlanym w Trzciance, gdzie tańczył w „Zespole Pieśni i Tańca Polanie”.
25 lipca 1985 roku ukończył w trybie zaocznym studia wyższe w zakresie zootechniki na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując z wynikiem bardzo dobrym tytuł inżyniera zootechnika.
Brał udział w licznych szkoleniach studyjnych między innymi w Danii, Francji, Austrii poświęconych poznaniu zasad demokracji lokalnej, gospodarki odpadami, odnawialnymi źródłami energii.

Wojskowość

Zasadnicza służba wojskowa w Prudniku w latach 1977- 1979, zakończona w stopniu – starszy kapral.

Rodzina

12 kwietnia 1980 roku w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku poślubił Romualdę Krzemińską. Wspólnie zostali rodzicami Katarzyny (5 lutego 1984 roku) oraz Małgorzaty (9 lutego 1990 roku). Do Bolewic przeprowadzili się w grudniu 1986 roku. Pani Romualda jest nauczycielką języka polskiego oraz bibliotekarką w Zespole Szkół w Bolewicach. Pan Józef w każdym momencie swojego życia może liczyć na wsparcie ze strony żony i najbliższych.

Zainteresowania

Interesuje się historią II wojny światowej.

Działalność społeczna

Wójt gminy Miedzichowo w latach 1994-2010. Członek PSL. Działalność Józefa Ćwiertni przyczyniła się do znacznego rozwoju gminy Miedzichowo oraz wsi Bolewice. Istotnym osiągnięciem w tym okresie było skuteczne inwestowanie w gminę i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
Dzięki czemu udało się :
– dokonać modernizacji oświetlenia ulicznego (ul. Szkolna i Nowa) w Bolewicach,
– zmodernizować ul. Rzemieślniczą, Parkową, Sportową, Leśną, Tylną, Nową, Krótką, Młyńską i Szkolną w Bolewicach,
– zmodernizować drogę we wsi Grudna i Bolewicko
– wybudować salę gimnastyczną przy szkole w Miedzichowie i rozbudować istniejącą część szkoły
– wybudować sieć wodociągową z przyłączami wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Miedzichowie i Bolewicach
– wybudować oczyszczalnię ścieków w Bolewicach wraz z kanalizacją sanitarną
– zrekultywować istniejące dzikie wysypisko śmieci
– wprowadzić system odbioru i segregacji odpadów
– wyremontować Bibliotekę Publiczną w Bolewicach i Miedzichowie
– utworzyć Centrum Kulturalne Wsi na bazie świetlicy wiejskiej w Bolewicach wraz z przylegającym parkiem
– utworzenie Centrum Kulturalnego Wsi na bazie świetlicy wiejskiej przy OSP w Miedzichowie
– wyremontować siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– uruchomienie pierwszych w gminie oddziałów przedszkolnych w Miedzichowie i Bolewicach
– zamknąć wysypisko śmieci, wdrożyć segregację śmieci
– wybudować kompleks sportowy „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.
– modernizacja i budowa świetlic wiejskich w miejscowościach na terenie gminy: Jabłonka Stara,Grudna
– wyremontować Ośrodek Zdrowia w Bolewicach
– podniesienie zdolności operacyjnych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy (zarówno szkolenia, jak i sprzęt)
– zainicjować powstanie stowarzyszeń:
“Miedzichowo Bezpieczna Gmina”
“Aktywnych Kobiet w Bolewicach”
Chóru “Bolewiczanie”

W latach 2007-2012 pełnił obowiązki przewodniczącego Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego.

Odznaczenia

16.03.1999 roku odznaczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
26.03.1999 roku odznaczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaką STRAŻAK WZOROWY
25.03.2002 roku odznaczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
08.09.2003 roku odznaczony przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu „ za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Złotą Odznaką
17.06. 2004 roku odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi
26.02.2007 roku odznaczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
13.01.2011 roku odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi
14.03.2012 roku odznaczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku
07.09.2012 roku Niemieckie Stowarzyszenie Straży Pożarnych nadaje w uznaniu wkładu na rzecz przyjaźni z niemieckimi strażami pożarnymi i ich stowarzyszeniami byłemu komendantowi Straży Pożarnej Józefowi Ćwiertni
25.03.2014 roku Prezydium Zarządu okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP. Nadaje Józefowi Ćwiertni Krzyż Jubileuszowy 95 lat ZW. INW. WOJ. RP

Znaczenie postaci

Oddany pasji, którą jest Ochotnicza Straż Pożarna – dziś duma Bolewic


Gdy włodarzem gminy Miedzichowo został inż. Józef Ćwiertnia od razu bardzo zaangażował się w działalność OSP na terenie całej gminy. Otoczył jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej szczególną opieką piastując stanowisko Prezesa Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak najbliższą sercu jednostką była ta w Bolewicach. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolewicach, to jedna z 4 straży działających w Gminie Miedzichowo, woj. wielkopolskiego. Skład osobowy tej liczącej już 93 lata OSP, to 65 druhen i druhów, 31 z nich funkcjonuje w Jednostce Operacyjno -Technicznej. Działa tu również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Swoją pasją do straży pożarnej zarażał innych, dzięki czemu na przestrzeni szesnastu lat bardzo zmienił się wygląd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolewicach i na terenie gminy Miedzichowo.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wójta, strażacy odpowiedzieli równie wielkim ze swojej strony. Wspólnymi siłami wyremontowano budynek, prace budowlane, elektryczne, dekarskie i hydrauliczne w remizie, wykonali w czynie społecznym. Wartość wykonanych prac szacuje się na kwotę przekraczającą 200 tysięcy złotych.
Kolejnym krokiem były szkolenia teoretyczne i praktyczne strażaków, kursy. Dzięki środkom z funduszy unijnych członkowie OSP Bolewice uczestniczyli w szkoleniach z zakresu ratownictwa przedmedycznego oraz kursach kierowców kategorii „C” i „CE”. Obecnie w szeregach OSP jest 20 przeszkolonych kierowców – operatorów sprzętu, 19 osób z uprawnieniami ratowników przedmedycznych, 8 dowódców OSP, 2 naczelników i 8 osób przeszkolonych z zakresu kierowania ruchem drogowym.
Niedaleko od Bolewic przebiega autostrada A2 z tzw. węzłem nowotomyskim. Strażacy licznie uczestniczą w skutkach wypadków drogowych. Często, jako pierwsi są na miejscu zdarzenia i podejmują działania ratujące życie poszkodowanym.
Prężne działania wójta owocowały przybywaniem coraz to lepszego sprzętu i nie tylko. Do dyspozycji strażacy mają 3 samochody bojowe:
Volvo FM12 – Ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem o pojemności 15 tys. l,
Mercedes- Średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
GBA 2,7/22 IFA W 50 LA -Średni samochód gaśniczy,
oraz Volkswagen T4 – Lekki samochód kwatermistrzowski, a także zestawy ratownictwa przedmedycznego, aparaty powietrzne, sprzęt ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze, piły do betonu i stali oraz drewna, a także inny specjalistyczny sprzęt. Strażacy posiadają własne mundury galowe oraz ubrania ochronne , rękawice niepalne itp.
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2002 roku OSP włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Gmina Miedzichowo pokryta jest w 70 % lasami, co również wpływa na rodzaj zagrożeń i warunki funkcjonowania OSP. W 2002 r. OSP otrzymała od PSP w Nowym Tomyślu, pojazd Jelcz wraz z naczepą o pojemności 18 000 litrów wody.
Samochód ten służący głównie, jako zaopatrzenie w wodę poprawił skuteczność działania. Było to bodźcem do zapoczątkowania w 2003 r. rozbudowy strażnicy, ponieważ nie starczyło miejsca do garażowania tak dużego pojazdu. Tak oto rozbudowano remizę.
Dzięki pomocy finansowej gminy, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu oraz rzeszy życzliwych osób, strażacy są przygotowani do aktualnych wymagań technicznych.
W ostatnich latach (2006-2007) pozyskano środki unijne na renowację w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich dla OSP w kwocie 15 tys. na odrestaurowanie, pochodzącej z lat dwudziestych ubiegłego stulecia, zabytkowej sikawki konnej, którą strażacy zakupili od osoby postronnej, za własne środki. Sprawna sikawka jest dzisiaj dumą strażaków.
W roku 2004 zamontowano w strażnicy System Selektywnego Alarmowania. Strażacy są wzywani do akcji ratunkowych przy pomocy odbiorników indywidualnych (pagerów), które dają sygnał do działania uruchamiany drogą radiową ze stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Działa także nowoczesny system powiadamiania na telefony komórkowe. To spowodowało, że OSP wyjeżdża do akcji w ciągu 5 minut od zaalarmowania
Wójt gminy inż. Józef Ćwiertnia nawiązał współpracę z niemiecką Strażą Pożarną w powiecie Potsdam- Mittelmark miejscowości Wenzlow, dzięki czemu udało się doposażyć OSP Bolewice, a także wymienić swoje doświadczenia i zmierzyć się w zawodach strażackich.
Inż. Józef Ćwiertnia jest osobą niezwykle aktywną społecznie. Za swą działalność w OSP był wielokrotnie odznaczany m.in.: medalami “Za Zasługi dla Pożarnictwa” – brązowym, srebrnym i złotym, “Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, a także Złotym Znakiem Związku.

Źródła:
Wywiady przeprowadzone z: Józefem Ćwiertnią, Romualdą Ćwiertnią, Małgorzatą Michnowicz – Ćwiertnią, Małgorzatą Ćwiertnią, Mariuszem Napierałą, Mieczysławem Patrzałą
Kroniki OSP Bolewice,
Informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedzichowo: link


Kalendarium:

  • 1956 ― Narodziny bohatera
  • 1963 ― Rozpoczęcie edukacji ...
  • 1971 ― Technikum Hodowlane
  • 1977 ― Służba wojskowa
  • 1994 ― Wójt Gminy Miedzichowo

Zobacz też: