Józef Kończal

ur. 07 lutego 1933
zm.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby

Wywiad z Józefem Kończalem
Zdjęć: 28
Filmów: 1

POCHODZENIE

Józef Kończal urodził się 7 lutego w 1933 w Czarnotulu. Miejscowość ta leży w powiecie mogileńskim. Pochodzi z rodziny rolniczej. Matka Franciszka Kończala z domu Sobkowiak. Żyła 93 lata (1908-2001) oraz ojciec Antonii Kończal żył 87 lat (1905-1992). Byli rolnikami. Uprawiali własne gospodarstwo. Nasz bohater ma dwie siostry i jednego brata. Dwie córki – jedna jest lekarzem, a druga informatykiem.


EDUKACJA

Józef Kończal rozpoczął edukację po wojnie w Szkole Podstawowej w Czarnotulu. Klasę siódmą i ósmą ukończył w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. W latach 1947-1951 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Miejscowość ta jest znana ze względu na kościół św. Prokopa, który się tam znajduje. Jest to jeden z najciekawszych zabytków Polski. Studia rozpoczął w 1951 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Tytuł magistra chemii otrzymał w 1955r.


Praca

Po studniach zaczął pracę w Luboniu w zakładach chemicznych doktora Romana Maya, przez wiele lat zmieniały się nazwy tego zakładu. Obecnie nazywa się Luvena. Większość czasu spędził tam jako dyrektor. Najpierw do spraw inwestycji 1973-1976 a następnie jako dyrektor techniczny w latach 1976-2007. Zajmował się różnymi rzeczami np. budową oddziałów na zakładzie, uruchamianie produkcji i inne rzeczy związane z produkcją. W sumie przepracował 52 lata w zakładach chemicznych do 74 roku życia. W tym czasie zdobył wiele nagród, między innymi: nagrody państwowe drugiego stopnia, nagrody naczelnej organizacji technicznej, medale za osiągnięcia dla województwa polskiego, nagrody województwa wielkopolskiego, prestiżowa nagroda dla Województwa Poznańskiego “Złoty Suwak” za osiągnięcia techniczne oraz wiele patentów, które dotyczyły poszczególnych procesów chemicznych np. wpływu na ochronę środowiska, które można obejrzeć w galerii obok. W 1972 r. W Niemczech Wschodnich, w wydziale Duisburg uruchomił produkcję kwasu siarkowego, była to pierwsza fabryka zbudowana przez Polaków w Niemczech. W 1975 r. wyjechał do Uzbekistanu do miejscowości Ałmałyk (średniowieczna miejscowość, położona na południe od Taszkentu – stolicy Uzbekistanu), Wybudował fabrykę produkującą kwas siarkowy, Polacy dostarczali instalację. Technologia ta została potem sprzedana do Iraku (1990 r.) i Chin (2005 r.).

Osiągnięcia

Osiągnięcia
Pan Józef Kończal całe życie (52 lata) pracował w tym samym zakładzie chemicznym w Luboniu. Teraz nosi on nazwę Luvena. Pracował w zespole dokonując wielu wynalazków opatentowanych przez Urząd Patentowy. Dokonał następujących wynalazków:
1. Sposób Wytwarzania katalizatora wanadowego do utleniania dwutlenku siarki.
2. Sposób wytwarzania fluorowodoru z kwasu fluorokrzemowego
3. Sposób wytwarzania katalizatora do utleniania dwutlenku siarki z popiołów wanadowych.
4. Sposób wytwarzania superfosforatu wzbogaconego.

Znaczenie postaci

Pan Józef Kończal całe swoje życie zawodowe poświecił jednemu zakładowi: Luvena (początki działania Luveny S.A., producenta nawozów oraz impregnatów do drewna, sięgają roku 1914 i wiążą się z nazwiskiem dr Romana Maya). Doprowadzał do rozwoju zakładu, który znany jest w całej Polce. Ciągle pracował nad ulepszaniem produkcji, która była sprzedawana za granicą do Niemiec Wschodnich, Iraku i Chin. Dokonał kilku wynalazków, które zostały opatentowane. Wykazywał się umysłem ścisłym, mocno stąpał po ziemi, logicznie myślał i był zawsze skoncentrowany. Wykazywał się cierpliwością, odwagą i ciekawością. Jako chemik był pasjonatą tej profesji, ciągle rozwijał się w dziedzinie przyrody i zachodzących związków chemicznych. Rozsławiając Luvenę S.A. rozsławiał równocześnie Luboń w całej Polsce i na świecie.

Źródło:

Biogram został napisany na podstawie wywiadu i materiałów źródłowych otrzymanych od p. Józefa Kończal.

Kalendarium:

  • 1933 ― Narodziny bohatera
  • 1951 ― Ukończenie liceum
  • 1955 ― Tytuł magistra chemii
  • 1973 ― Dyrektor do spraw inw...
  • 1976 ― Dyrektor techniczny
  • 1978 ― Nagroda II stopnia
  • 1985 ― Krzyż Kawalerski
  • 1998 ― Wyróznienie w postaci...
  • 2007 ― Przejście na emerytur...

Źródła:

  • Dokumenty i wywiad

Zobacz też: