Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Mieć wiele do zrobienia to najszczęśliwsza troska, którą można mieć na tym św...”

Kazimierz Cybulski

ur. 29 lutego 1948
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Teodozji Kazimierczyk w Tarnówce

Wywiad
Wywiad 2
Wywiad 3
Zdjęć: 17
Nagrań: 3

POCHODZENIE/RODZINA
Kazimierz Cybulski urodził się 29.02.1948 r. Rodzeństwo to Emilia i Edmund. Rodzice: ojciec Bernard, mama Kunegunda z domu Kołodziej. Dzieci: syn Zbigniew, córka Elżbieta.

DZIECIŃSTWO/EDUKACJA
Kazimierz Cybulski od wczesnego dzieciństwa interesował się kowalstwem, którym zajmował się jego dziadek i ojciec.
Wykształcenie: średnie techniczne (szkoła w Koszalinie, ukończona w 1994 r.).
PRACA ZAWODOWA
1961 – 1967 nauka zawodu kowal.
1967 – 1969 służba wojskowa.
1970 – 1985 PGR Złotów spawacz- mechanik.
1985 – 1990 GS Tarnówka kiermasz handlowy.
1990 – 2010 działalność prywatna handlowa.
2010 – Emeryt.

PRACA SPOŁECZNA
Ochotnicza Straż Pożarna od 1961r.- członek.
Od 1980 do 2010 r.naczelnik OSP Tarnówka(gmina Tarnówka,powiat Złotów).
2010 – 2014 r. Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Od 1966 r. honorowy dawca krwi. Oddał 40l krwi. Założyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP W Tarnówce w 1970 r.( do teraz) .
W 2011 r. założył Klub Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego przy OSP Tarnówka – pierwszy w kraju. Był aktywnym członkiem Zespołu Folklorystycznego,,Tarnowiacy” w latach 1990 – 2005. Z zespołem odnosił liczne sukcesy na terenie całego kraju i za granicą.
Radny Gminy Tarnówka od 2010 roku.
Odznaczenia, wyróżnienia i medale:
medal złoty, srebrny i brązowy OSP za zasługi ,
złoty medal – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, rok 1991,
medal 25 lecia Honorowego dawcy Krwi, rok 1983,
Kryształowe Serce PCK, rok 2008,
Działacz Roku OSP,Starostwo Powiatowe Złotów,
Tracza Herbu Powiatu Złotowskiego, rok 2010,
Złoty Znak Związku OSP,rok 2013,


Jest inicjatorem i budowniczym pomnika ku czci zmarłych strażaków ( pierwszy pomnik w powiecie złotowskim) na Cmentarzu Parafialnym w Tarnówce(powiat Złotów,woj.wielkopolskie).
Organizator i pomysłodawca budowy chodnika przy ulicy Przedszkolnej. Akcja podjęta wspólnie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówce.

ZNACZENIE POSTACI
Postać Kazimierza Cybulskiego to postać, która cieszy się wielkim uznaniem społecznym. Ceniony przez lokalną społeczność, przede wszystkim za pomoc, ofiarność i wsparcie oraz zaangażowanie w pracy na rzecz gminy Tarnówka , powiatu złotowskiego i województwa wielkopolskiego. Z wielkim zaangażowaniem pełni funkcję Radnego Gminy Tarnówka (druga kadencja) .Działa czynnie w OSP Tarnówka, współpracuje ze szkołą w celu poprawy warunków nauczania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Pomoc drugiemu człowiekowi jest dla niego źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. To postać szlachetna, na pierwszym miejscu stawiająca dobro drugiego człowieka. Jego działalność to przede wszystkim praca na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, o czym świadczą liczne podziękowania, odznaczenia i medale otrzymane za służbę ludziom i krajowi oraz aktywną działalność na polu społeczno – kulturalnym. Człowiek o wielkim zaangażowaniu w sprawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Źródła:
– wywiad i spotkania z bohaterem,
-medale i odznaczenia,
– strony internetowe:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=tarnowka/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=127&id=127&str=
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=tarnowka/&strona=Informacje&typ=podmenu&menu=127&id=127&str=5
http://www.psp.wlkp.pl/?art=9641
http://www.inter.media.pl/nt-bin/tarnowka/start.asp?page=pl_osp&tytul=Ochotnicze%20Stra%BFe%20Po%BFarne
http:// adonai.pl

Kalendarium:

  • 1948 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Mieć wiele do zrobieni...”

Źródła:

  • PIERWSZA ZORGANIZOWANA...

Zobacz też: