Konstanty Opala

ur. 11 listopada 1935
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie

Zdjęć: 5

Pochodzenie

Konstanty Opala urodził się 11 listopada 1935 roku w Michorzewie, gmina Kuślin. Jego rodzice – Józef Opala i Cecylia Opala z domu Kasperczak byli rolnikami. Do wybuchu II wojny światowej pracowali w miejscowym majątku należącym do zamożnej rodziny ziemiańskiej Sczanieckich. Po II wojnie światowej oprócz uprawiania własnej ziemi rodzice pracowali w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Dzieciństwo i młodość

Konstanty Opala dzieciństwo spędził w swoim rodzinnym domu, w miejscowości Michorzewo. Mieszkał z rodzicami i 5 rodzeństwa. (Joanną, Czesławem, Janem, Barbarą i Władysławem). Z uwagi na II wojnę światową w przyśpieszonym tempie (dwie klasy w ciągu jednego roku szkolnego) ukończył w 1950 roku miejscową szkołę podstawową. W latach 1950 – 1954 był uczniem Technikum Rolniczego w Starym Tomyślu, gdzie zdał maturę i uzyskał tytuł technika rolnika.

Działalność

Studia i praca

W latach 1954-1958 studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu zdobywając tytuł inżyniera rolnika.
Po studiach rozpoczął pracę w Urzędzie Powiatowym w Nowym Tomyślu na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Rolnego.
Po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1975 roku, został powołany na stanowisko Naczelnika gminy Kuślin, z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Stanowisko to pełnił do przedwczesnej nagłej śmierci.
Jako naczelnik gminy dał się poznać jako solidny włodarz dbający o dobro mieszkańców i rozwój gminy. Dzięki jego inicjatywom w gminie powstało szereg nowych obiektów służących poprawie jakości życia mieszkańców. Był inicjatorem budowy ośrodka zdrowia, gminnego ośrodka kultury wraz z biblioteką, siedziby urzędu gminy oraz szkoły podstawowej w Michorzewie, w której obecnie znajduje się także gimnazjum. Jego staraniami w każdej z 11 wsi wybudowano wodociągi i poprawiono infrastrukturę drogową.

Działalność społeczna

W latach 1954 -1965 był czynnym zawodnikiem i działaczem klubu sportowego Huragan Michorzewo, przyczyniając się do jego rozwoju. Huragan Michorzewo w latach swej świetności awansował do klasy okręgowej.

W latach 1974 – 1988 był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego należał do Koła Łowieckiego „Żbik” w Wąsowie później z siedzibą w Kuślinie. W kole pełnił funkcję sekretarza. Był wielkim miłośnikiem przyrody.

Śmierć

Zmarł nagle i przedwcześnie w domu w Michorzewie dnia 15 listopada 1988 roku w wieku zaledwie 53 lat.

Rodzina

Był żonaty z Czesławą Opala. Syn Arkadiusz został prawnikiem – sędzią; córka Iwona była pracownikiem administracyjnym w instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

Odznaczenia państwowe

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Znaczenie postaci

Konstanty Opala po reformie administracyjnej, którą w 1975 roku wprowadziła ówczesna władza, stanowisko naczelnika gminy pojmował jako służbę dla lokalnej społeczności. Przez 13 lat kierował gminą typowo wiejską, a co za tym idzie biedną, jednak na miarę środków jakie pozyskiwał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, dbał o rozwój tej lokalnej społeczności. Z obiektów, które wówczas wybudowano, lokalna społeczność korzysta do dnia dzisiejszego. Był przykładem lokalnego patrioty, przykładem człowieka, o myśleniu propaństwowym, który widział dobro ojczyzny i regionu.

Źródła:

– „Skąd przychodzimy dokąd zmierzamy przewodnik po gminie Kuślin” – Maria Czekała i inni CATL 27 F / 5.1.1
– „40 – lecie koła łowieckiego „ŻBIK” w Kuślinie” opracowanie: Leon Łysiak, Jerzy Sterczyński, Wacław Olejniczak, Jerzy Sieg, Kazimierz Filipiak druk WOPR w Sielinku 1989r.
– rozmowa z synem Konstantego Opala Arkadiuszem Opala.
– rodzinny zbiór fotografii.


Zobacz też: