Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Dawać dobro i być dobrym”

Mariusz Witek

ur. 07 września 1965
zm.
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Kryta pływalnia- wywiad przeprowadzony przez TVP Poznań
Otwarcie Orlika
Otwarcie krytej pływalni
Pierwsza Sesja
Wywiad z Burmistrzem
Wywiad z Burmistrzem cz. II
Wywiad z Burmistrzem część III
Wywiad z Burmistrzem część IV
Wywiad z Burmistrzem część V
Zdjęć: 16
Filmów: 10

Pochodzenie

Mariusz Witek urodził się 7 września 1965 roku w Ostrzeszowie. Wychowywał się domu rodzinnym w Potaśni. Jego mama ma na imię Cecylia, a ojciec Stefan. Ma dwie starsze siostryJolantę i Grażynę.


Dzieciństwo

Mając siedem lat zaczął chodzić do Szkoły Podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości. Od klasy piątej kontynuował naukę w Zbiorczej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie. Od najmłodszych lat interesował się sportem. W szkole średniej trenował lekkoatletykę oraz zapasy. Jego koledzy, z którymi dorastał, nazywali go „Wiciu” lub „Szpula” ze względu na jego umiejętności, ponieważ, jak sam mówi, w późniejszych latach był sprinterem. Chciał zostać harcerzem, był na kilku zbiórkach, jednak z powodu problemów z dojazdem i małej ilości zainteresowanych harcerstwem kolegów – nie został nim. Mariusz Witek dobrze się uczył, miał świadectwo z wyróżnieniem. W roku 1980 ukończył szkołę podstawową. Jego wymarzonym zawodem były służby mundurowe. Chciał być policjantem, wojskowym lub strażakiem, co odzwierciedla fakt, iż złożył podanie do Szkoły Lotniczej oraz do Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Jednak los pokierował Mariusza Witka nieco inaczej i ostatecznie uczęszczał do technikum w Szkole Rolniczej w Przygodzicach, gdzie w roku 1985 zdał maturę.


Młodość

Studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu, a następnie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jednak ambicje i pracowitość bohatera skłoniły Go do ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak sam wspomina, w szkole najbardziej interesowała go chemia, matematyka oraz fizyka.


Etapy działalności

Jeszcze przed ukończeniem studiów, w 1993 roku rozpoczyna pracę, najpierw prowadzi własną działalność gospodarczą, a następnie zostaje kierownikiem w Kółku Rolniczym w Siedlikowie. Po roku angażuje się w działalność w samorządzie naszej gminy. We wszystkich 6 kadencjach samorządu gminnego uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Jego życiorys zawodowy jest pokaźny- pełnił funkcję wice, a następnie szefa komisji budżetowej, później przez 16 lat był zastępcą burmistrza (1994-2010), aż wreszcie został burmistrzem (2010) i pełni swoją funkcję już od 5 lat. W ostatnich wyborach samorządowych w 2014 roku został wybrany na stanowisko burmistrza w pierwszej turze wyborów, uzyskując ponad 60% poparcie mieszkańców gminy. Przez 25 lat samorządowej działalności inicjował oraz uczestniczył w bardzo wielu działaniach, między innymi: budowa drogi w Niedźwiedziu, budowa drogi w Rojowie, budowa drogi w Korpysach, budowa siłowni pod chmurką, budowa bloku komunalnego w Ostrzeszowie, budowa placu zabaw w każdej miejscowości naszej gminy, budowa Orlika w Ostrzeszowie oraz placu ,,Mój Rynek”. Jako miłośnik sportu zabiegał z sukcesem o wybudowanie krytej pływalni na terenie gminy, co z pomocą dofinansowania z Unii Europejskiej stało się możliwe. Obiekt ten, otwarty 25.09.2010 roku jest wizytówką miasta. Przyciąga liczne wycieczki oraz jest miejscem wypoczynku i rekreacji dla wielu rodzin. Umożliwia rehabilitację i pozwala dbać o dobrą formę ludziom chorym oraz starszym.


Zainteresowania i pasje

Burmistrz jest człowiekiem pełnym pasji. Oprócz jego najważniejszej, jaką jest praca, znajduje również czas na dobrą literaturę, sport oraz pogłębianie swojej wiedzy historycznej. Podkreśla, że jego gust czytelniczy zmieniał się wraz z etapami jego życia. Wśród jego ulubionych książek znajdziemy Trylogię Sienkiewicza oraz książki historyczne księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego.


Rodzina

Oprócz wielu odpowiedzialnych funkcji, które burmistrz pełni, jest jeszcze jedna, najważniejsza. Od 27 lat jest mężem, ojcem trójki dzieci oraz dziadkiem. Najmłodszy syn Adam jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ostrzeszowie, córka Paulina jest nauczycielką języka angielskiego, a najstarsza córka Kornelia ukończyła studia w zakresie kosmetologii i biotechnologii, wyszła za mąż i wychowuje dwójkę dzieci- Franciszka i Rozalkę.


Znaczenie postaci

Nasz bohater, jak sam mówi, inspiruje się sportowcami i naukowcami, ze względu na ich pracowitość, samozaparcie i dążenie do własnych celów. Przytacza często postawę Jana Pawła II, bo jak sam zauważa, najważniejsze to być dobrym człowiekiem. Zachęca młodzież do naśladowania pozytywnych wzorców i do osiągania zamierzonych w życiu celów. W młodych ludziach najbardziej ceni pracowitość, sumienność i miłość do życia. Szanuje wartości i tradycję, które chce przekazać młodym. Podkreśla w życiu znaczenie Boga, rodziny oraz własnej ojczyzny. Jest patriotą, jak sam mówi- dla ojczyzny byłby w stanie zapłacić największą cenę. Swoją przyszłość wiąże z dalszym rozwojem gminy, poprzez trwający ćwierć wieku staż w samorządzie ma wiele nowych pomysłów, co zmienić, aby żyło się lepiej. Burmistrz bierze aktywny udział w życiu lokalnym. Często odwiedza szkoły na różnorakich uroczystościach. Przez lata swojej działalności Mariusz Witek otrzymał wiele nagród i wyróżnień, do najważniejszej z nich zalicza nagrodę od profesora Rogulskiego za projekt jaki wówczas prezentowało Miasto i Gmina Ostrzeszów. Burmistrz aktywnie wspiera szkoły w gminie. Podczas ostatniej kadencji przyczynił się do termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie. W czasie jego działalności samorządowej wybudowano sale gimnastyczne przy prawie każdej szkole podstawowej w gminie. W tym roku kilkakrotnie odwiedził naszą szkołę. Po raz pierwszy przyjechał, by mianować pierwszoklasistów na uczniów. Po raz drugi, aby uczniowie przeprowadzili z nim wywiad, a po raz trzeci- na uroczyste przekazanie naszej szkole pomocy dydaktycznych w postaci zestawu „Autochodzik” oraz zestawu odblaskowego „Serduszko na Drogę”. Dzięki Mariuszowi Witkowi nasza i inne szkoły mogą się sprawniej rozwijać. Dba On nie tylko o dzieci, ale pamięta również o seniorach, ludziach zasłużonych, spotyka się z małżonkami obchodzącymi złoty jubileusz. Jest człowiekiem dialogu i kompromisu. Liczy się z każdym mieszkańcem swojej gminy, stara się mu pomóc. Robi wszystko, by Miasto i Gmina Ostrzeszów były ważną częścią Wielkopolski, by ludzie chcieli tu mieszkać, tu wracać po krótkiej czy dłuższej podróży, by wszystkim żyło się lepiej. Jego działania i przedsięwzięcia spowodowały bardzo szybki rozwój gminy. W swoich poczynaniach stawia dobro innych ponad własne, kieruje się korzyściami dla swojego miasta oraz jest gotowy do licznych poświęceń. Dąży do polepszenia sytuacji swojej Małej Ojczyzny. Dla nas młodych jest człowiekiem godnym naśladowania.

Źródła:

-wywiad oraz spotkanie z bohaterem

-fotografie i pamiątki rodzinne Mariusza Witka

-materiał filmowy z archiwum Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów

-strona internetowa bohatera www.mariuszwitek.pl


Cytaty:

  • „Dawać dobro i być dobr...”

Źródła:

  • Autochodzik
  • Wywiad
  • Ślubowanie klas I

Zobacz też: