Mirosław Skoczylas

ur. 18 lutego 1956
zm.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie

Konsekracja Kościoła w Witebsku
Obudowa świątyni
Spotkania z Janem Pawłem II
Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej we Władysławowie
Zdjęć: 2
Filmów: 4

Ks.mgr Mirosław Skoczylas

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, kapłan diecezji włocławskiej; ur.18 lutego 1956 w Russocicach (powiat turecki), syn Jana i Zofii z domu Kasprzak,


Edukacja:
Szkoła Podstawowa we Władysławowie (1963 -1971), Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki w Turku (1971 -1975), Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (1975-1982), w ich trakcie odbycie dwuletniej, przymusowej służby wojskowej w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu nad Odrą (1975 -1977). Święcenia kapłańskie 13 czerwca 1982 r w katedrze włocławskiej z rąk Biskupa Włocławskiego Jana Zaręby. Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( 1980 -1983 ), uwieńczone tytułem magistra teologii. Wyższa Szkoła Biznesu National – Luis University w Nowym Sączu, studia podyplomowe, specjalność: Zarządzanie i Marketing, Instytut Zaawansowanego Zarządzania (2001 – 2003),

Praca duszpasterska:
Wikariusz parafii: Wojków (obecnie diecezja kaliska, (1982 -1985), Korczew (1985 -1987), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli ( 1987- 1990), współtwórca i kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Zduńskiej Woli (1988 -1990), pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Janiszewicach koło Zduńskiej Woli (1990 – 2000), odznaczony przywilejem „ rokiety i mantoletu”, praca duszpasterska na Białorusi w utworzonej w roku 1999 r przez Jana Pawła II diecezji witebskiej (2000 – 2011). Skierowany do tej pracy na własną prośbę przez Biskupa Włocławskiego Bronisława Dembowskiego. Ekonom Diecezji Witebskiej na Białorusi (2000 -2011), Prałat Dziekan Witebskiej Kapituły Katedralnej (2001- 2011), członek Rady Kapłańskiej i Rady Konsulatorów diecezji witebskiej, Wikariusz Generalny Biskupa Witebskiego Władysława Blina (2008-2011), Proboszcz Parafii Jezusa Miłosiernego w Witebsku (2008-2011), obecnie kościół katedralny, Dziekan dekanatu Witebsk-Południe (2008-2011)., Prałat Honorowy Jego Świątobliwości – tytuł nadany przez papieża Benedykta XVI dn.16 września 2009 roku; od 30 czerwca 20121 r.- proboszcz parafii Zygry diec.włocławska, dekanat szadkowski.

Źródła:

  • Rokieta
  • Rokieta
  • Wystawa

Zobacz też: