Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Trzeba mieć dużą ambicję, mieć cel i do niego dążyć. Trzeba mieć marzenia, bo...”

Norbert Chudy

ur. 05 lipca 1975
zm.
Zespół Szkół w Bolewicach - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera

Najważniejsze wyróżnienia
Prowadzenie działalności
Zdjęć: 11
Filmów: 2

Pochodzenie

Data i miejsce urodzenia

Norbert Chudy urodził się 5 lipca 1975 roku w Nowym Tomyślu.

Rodzice i rodzeństwo

Jego mama Bożena, urodziła się 5 października 1946 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Zmarła 29 maja 1991 roku w Nowym Tomyślu. Z zawodu była sprzedawcą. Ojciec Henryk, urodził się 1 października 1945 roku, w Trzciance. Z zawodu jest murarzem. Norbert Chudy ma dwie starsze siostry: Justynę, która z zawodu jest cukiernikiem i Żanettę, która z zawodu jest sprzedawcą. Ma również młodszego brata Arkadiusza, który jest murarzem.

Rodzina

Żona Magdalena, z domu Flens, urodziła się 1 października 1976 roku. Z zawodu jest technikiem – rolnikiem. Związek małżeński z Norbertem Chudym zawarła 17 kwietnia 1995 roku w Miedzichowie. Mają oni jednego dwudziestoletniego syna Karola, który uczy się w Technikum Logistycznym w Nowym Tomyślu.

Edukacja

Norbert Chudy naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Chmielinku, którą ukończył w 1990 roku. Swoją edukację kontynuował w Szkole Zawodowej w Nowym Tomyślu. Ukończył ją w 1993 roku. W 2005 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie.

Praca zawodowa

Początkowo Norbert Chudy miał zostać weterynarzem. Jego rodzinie zależało, aby miał konkretny zawód. Został rzeźnikiem, jednak w wolnym czasie zajmował się budownictwem. Dlatego w 1998 roku pojawił się pomysł założenia zakładu ogólnobudowlanego, który zatrudniał około ośmiu osób. Początki działalności Norberta Chudego były trudne, gdyż Bolewice nie były miejscem, które gwarantowało sukces. Wpływ na to miała miejscowa mentalność jej mieszkańców. Pierwsze lata wymagały ogromnego wkładu pracy, ale kolejne sukcesy spowodowały dalsze inwestycje.

Firma „Nor-Bud” powstała 1 maja 2001 roku i obecnie zatrudnia około 27 ludzi. Firma działa na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Do najciekawszych i najważniejszych inwestycji „Nor-Budu”, zaliczyć należy: blok na 64 mieszkania w Opalenicy, blok na 36 mieszkań w Buku, „Galerię Bolewice”, osiedle domów jednorodzinnych w Dąbrówce, osiedle domów jednorodzinnych w Bolewicach, 94 boiska sportowe na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego, szkoły i przedszkola oraz wiele innych. Szukając nowych przedsięwzięć, Norbert Chudy szuka dużych inwestycji, aby zatrudnieni przez niego ludzie mieli pracę oraz dobre zarobki.

Plany zawodowe na przyszłość

Do najciekawszych inwestycji firmy „Nor-Bud” w przyszłości, należeć będzie budowa osiedla mieszkaniowego we Wrześni oraz kontynuacja budowy domów jednorodzinnych w Bolewicach. Pamiętając o trudnej sytuacji życiowej miejscowej ludności Norbert Chudy planuje budowę bloku socjalnego. Powstanie tych mieszkań miałoby na celu polepszenie komfortu życia tych rodzin.

Działalność społeczna

Norbert Chudy jest prezesem klubu sportowego „Dąb Bolewice”. Po zatrudnieniu trenera, kupieniu piłkarzy, pojawiła się u wszystkich ambicja wygrywania kolejnych meczów. Sukcesy sportowe spowodowały szybkie przejście drużyny piłkarskiej z klasy B do klasy A. Wygrywanie meczów cieszyło nie tylko sportowców, ale także kibiców, którzy coraz chętniej zasiadali na trybunach boiska. Klub sportowy „Dąb Bolewice” poszczycić się może ładnym stadionem oraz jednym z najładniejszych w okolicy zapleczy.

Norbert Chudy jest również sponsorem różnego rodzaju imprez kulturalnych we wsi Bolewice i okolicznych miejscowościach. Wspomaga finansowo Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, biegi uliczne im. Arkadego Fiedlera organizowane w Zespole Szkół w Bolewicach. Pomaga w odnawianiu szkolnych pomieszczeń udostępniając swoich pracowników.

Prezes klubu sportowego „Dąb Bolewice”

Na boisku sportowym Norbert Chudy pojawiał się zawsze gdy mógł. Kiedy nie było go osobiście, co wynikało z jego obowiązków zawodowych, wysyłał swojego zastępcę. Klub wspierał finansowo oraz dbał o dobrą organizację. Był bardzo pozytywnie i przyjaźnie nastawiony zarówno do trenera, jak i zawodników. Zarażał innych swoją pozytywną energią, dlatego wszyscy byli zadowoleni ze współpracy. Piłkarze szanowali Norberta jako prezesa, gdyż motywująco działał na swój zespół. Bolały go porażki klubu, cieszyły sukcesy piłkarzy. Organizował spotkania zarówno po meczach wygranych, jak i przegranych.

Zainteresowania

Norbert Chudy interesuje się motoryzacją, sportem oraz strzelectwem. Jednak, jak sam przyznał, prowadząc tak dużą działalność na zainteresowania nie zostaje mu zbyt wiele czasu.

Nagrody i wyróżnienia

Norbert Chudy jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jest laureatem konkursu jakości „PRIMUS NOMINATUS” z 2010 roku, który osobiście uważa za najważniejsze wyróżnienie. Otrzymał nagrodę za pracę na rzecz środowiska lokalnego wsi Bolewice oraz wspieranie działań podejmowanych w Gminie Miedzichowo, w 2011 i 2013 roku. Został uznany „Kreatywnym Przedsiębiorcą” roku 2013. Po uzyskaniu tych wszystkich nagród i wyróżnień, został poproszony o wytypowanie w roku 2015 osoby do nagrody „Kreatywny Przedsiębiorca”.

Znaczenie postaci

Norbert Chudy dużą liczbę swoich inwestycji zrealizował w Bolewicach. Dzięki jego pomysłom powstały tu m. in. domki jednorodzinne, prywatne przedszkole, „Galeria Bolewice”, które w dalszym ciągu są rozbudowywane i remontowane. Dzięki tym inwestycjom w Bolewicach pojawiła się „zdrowa konkurencja”, a miejscowa ludność otrzymała możliwość pracy. Jest on cenionym i szanowanym w Gminie Miedzichowo przedsiębiorcą, który chętnie wspiera miejscowe imprezy kulturalne.

Źródła:

– film nagrany przez grupę projektową podczas przeprowadzonego wywiadu w panem Norbertem Chudym;

– film nagrany przez grupę projektową podczas przeprowadzonego wywiadu w panem Dawidem Kaniewskim, byłym trenerem klubu sportowego „Dąb Bolewice”;

– fotografie pochodzące ze zbioru własnego pana Norberta Chudego;

– zdjęcia nagród, wyróżnień i podziękowań pochodzące ze zbioru własnego pana Norberta Chudego;

– zdjęcia inwestycji pana Norberta Chudego, wykonane przez członków grupy projektowej.


Cytaty:

  • „Trzeba mieć dużą ambic...”

Zobacz też: