Jan Chylak

ur. 22 sierpnia 1914
zm. 01 lutego 1988
Zespół Szkół w Miedzichowie

Zdjęć: 14


Pochodzenie

Jan Chylak urodził się 22 sierpnia 1914 roku w Zygmuntowie w powiecie radomskim w województwie kieleckim.
Matka Antonina z domu Bobrowska, ojciec Jan. Oboje zajmowali się rolnictwem. Hodowali bydło, trzodę chlewną oraz drób. Było to źródło utrzymania dla całej rodziny. W 1917 roku urodził się młodszy brat Jana – Józef, a w 1919 siostra Maria.

Dzieciństwo i okres młodzieńczy

Podczas wojny Jan Chylak, tak jak inne dzieci mieszkające na wsi, pomagał w gospodarstwie rolnym. Jako dziecko miał też czas na zabawę na świeżym powietrzu, często wraz z kolegami wymyślał zabawy (biegi, zabawy siłowe, zabawy na zamarzniętym stawie, łyżwy własnej konstrukcji).
W wieku 7 lat, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, Jan wyjechał z młodszym rodzeństwem i rodzicami na tereny kresów wschodnich do miejscowości Choinka. Tu rodzina Jana Chylaka na nowo układała swoje życie, które rozpocząć musiała od budowy domu i gospodarstwa.
W 1921 roku zmarł ojciec, matka została sama z dziećmi. W Choince Jan spędził swoje dzieciństwo i młodość.

II wojna światowa

Jan zajął się rolnictwem. Uprawiał zboża, warzywa, założył plantację chmielu.
17 września 1939 roku na ziemie wkroczyła Armia Czerwona, szerząc terror.
W 1941 zawarł związek małżeński z Marią z domu Kacperską.
Rok po ślubie urodził się ich syn Mieczysław, który zmarł krótko po narodzinach, po dwóch latach urodził się drugi syn, któremu również dano na imię Mieczysław. W tym samym roku, w czerwcu 1944, Jan Chylak został wcielony do II Armii Wojska Polskiego i zwolniony do rezerwy po zakończeniu wojny w sierpniu 1945 roku. Za patriotyzm, bohaterską postawę i umiłowanie wolności otrzymał następujące odznaczenia:
– Medal za Zwycięstwo nad Niemcami,
– Odznakę Grunwaldzką,
Medal Zwycięstwa i Wolności.

Przyjazd na ziemie odzyskane

W styczniu 1945 roku żona Jana Chylaka z synem jako repatrianci zamieszkali w okolicach Chełma. Po powrocie z frontu Jan odnalazł swoją rodzinę. We wrześniu 1948 roku przyjechali pociągiem repatriantów i osiedlili się z całą rodziną w miejscowości Paproć,w powiecie nowotomyskim.W 1950 roku urodził się im syn Kazimierz, a w 1953 roku kolejny syn Jerzy.
Jan był rolnikiem, prowadził swoje gospodarstwo rolne. Za mozolną i ciężką pracę oraz miłośc do ojczyzny odznaczony został następującymi odznaczeniami:
Srebrnym Krzyżem Zasługi- 4 maja 1970 roku,
Medalem za Udział w Walkach o Berlin – 9 maja 1972 roku,
– licznymi dyplomami z zakresu rolnictwa.
Jako kombatant był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Jan miał wiele zainteresowań. W wolnym czasie zajmował się pszczelarstwem i radiestezją.
Rodzina kontynuuje pracę na roli. Syn Jerzy prowadzi 40. hektarowe gospodarstwo. Zajmuje się głównie szeroko rozwiniętą hodowlą gęsi.
Jan Chylak zmarł 1 lutego 1988 roku i spoczął na cmentarzu w Nowym Tomyślu.

Znaczenie postaci

Jan Chylak, mimo wielu przeciwności losu, potrafił odnaleźć się zarówno w trudnych warunkach wojennych, jak i w rzeczywistości powojennej.
Nie zawahał się, by wziąć udział w walce przeciw okupantowi, za co otrzymał odznaki. Nie związał się w swoim życiu z żadną działalnością polityczną.Spowodowane to było traumą, jaką nosił w sercu. Podczas wojny, kiedy stacjonował z wojskiem w miejscowości Kozielsk i bronił swojej ojczyzny dowiedział się od mieszkańców (wtedy radzieckich), iż wcześniej w tym miejscu zostało rozstrzelanych kilka tysięcy polskich oficerów.
Żył w czasach, kiedy było to objęte tajemnicą i nie mógł się z tym faktem z nikim podzielić. Informacje te mógł przekazać tylko swoim najbliższym.
Po wojnie zbudował własne gospodarstwo od podstaw, zapewniając byt rodzinie . Otrzymał wiele wyróżnień i dyplomów w dziedzinie rolnictwa. Jest postacią, która daje przykład patriotyzmu i szacunku do pracy. Swoje dzieci wychował w miłości do ziemi, ojczyzny i pracy.


Źródła:
– wywiad z rodziną Jana Chylaka,
– wspomnienia syna Mieczysława Chylaka,
– album rodzinny Państwa Chylaków,
– pamiątki, ordery, albumy przechowywane w archiwum rodzinnym Państwa Chylaków.Kalendarium:

 • 1914 ― Narodziny bohatera
 • 1921 ― WYJAZD NA KRESY WSCHO...
 • 1939 ― II WOJNA ŚWIATOWA
 • 1941 ― ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻ...
 • 1944 ― JAN ZOSTAJE WCIELONY ...
 • 1946 ― JAN CHYLAK OTRZYMUJE ...
 • 1946 ― JAN CHYLAK OTRZYMUJE ...
 • 1948 ― PRZYJAZD RODZINY I OS...
 • 1970 ― SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
 • 1972 ― MEDAL ZA UDZIAŁ W WAL...
 • 1988 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: