Mieczysław Konstanty Piątek

ur. 26 stycznia 1873
zm.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie

Zdjęć: 2

Urodził się 26 stycznia 1873 r. w Olszowie w ówczesnym powiecie ostrzeszowskim w rodzinie chłopskiej jako syn Tomasza i Józefy. Ukończył szkołę podstawową. Od najmłodszych lat zaangażował się w działalność społeczną, a w sposób szczególny w rozwój ruchu ludowego w Wielkopolsce. W czasie I wojny światowej, ak inni Polacy z zaboru pruskiego,służył w armii niemieckiej.Po zakończeniu wojny został wybrany z powiatu ostrzeszowskiego jako delegat na Sejm Dzielnicowy, który odbył się w Poznaniu w dniach 3-5.12.1918 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadził gospodarstwo rolne w Doruchowie (powiat ostrzeszowski). W tym okresie był wybrany na prezesa zarządu powiatowego PSL “Piast” i członka władz wojewódzkich Stronnictwa. W latach 1924-1931 został członkiem Rady Naczelnej i członkiem Zarządu Głównego PSL “Piast”.W wyborach parlamentarnych do Sejmu II RP w 1928 r. został posłem wybranym w okręgu nr 37 z listy nr 25 Polskiego Bloku Katolickiego PSL ” Piast” i Chrześcijańskiej Demokracji. Podczas kadencji Sejmu uczestniczył w pracach Klubu Parlamentarnego PSL “Piast”. W pracach sejmowych wskazywał na wolne tempo wdrażania postanowień uchwalonej reformy rolnej, a w szczególności na opieszałość w prowadzeniu parcelacji i brak zaopatrzenia materialnego osób , które walczyły o niepodległą Polskę,c zęsto zostając inwalidami. Warto przytoczyć słowa M.Piątka wygłoszone w jego mowie sejmowej w dniu 01.06.1928 r. gdzie wskazywał, że gwarancją zwycięstwa w wypadku wojny jest dbałość państwa o los mas chłopskich oraz budowa dobrych relacji między obywatelem, a państwem. Oto fragment jego wypowiedzi: “Proszę Panów, nie można być pewnym, czy wojna będzie za 20 lat, czy za 2 lata, czy kiedykolwiek, trzeba jednak starać się o to, żeby ten naród, ten ogół był zadowolony, bo z zadowolonym żołnierzem można iść wszędzie i żołnierz zadowolony, który z tego ludu pochodzi w największej części, bo jego jest najwięcej, jest silniejszy niż armaty, choćby najcięższego kalibru”. Mieczysław Piątek był także członkiem i działaczem Związku Obrony Kresów Zachodnich. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w Stronnictwo Ludowe w 1931 r. był na terenie Wielkopolski jego aktywnym działaczem. Związek małżeński zawarł z Balbiną Dembską. Zmarł w Doruchowie 26 stycznia 1957 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Doruchowie. Poseł Mieczysław Piątek był zwykłym człowiekiem pochodzącym ze wsi. Własnej pracy oraz silnym cechom charakteru zawdzięcza wszystko, czego dokonał w życiu. Swoim życiem i działalnością udowodnił, że prosty człowiek może mieć wpływ na politykę i to, co się wokół niego dzieje.Zawsze bliska mu była ciężka sytuacja chłopów i ludzi ubogich. Pragnął także nieść kaganek oświaty wśród ludności wiejskiej (jego zaangażowanie w odbudowę szkoły po wojnie). W pamięci mieszkańców pozostał jako dobry gospodarz, społecznik, patriota pamiętający o miejscu z którego pochodził, w którym żył i pracował.

Zobacz też: