Sebastian Mazurkiewicz

ur. 04 maja 1976
zm.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Sebastian Rafał Mazurkiewicz urodził się 4 maja 1976 r. we Wrześni. Rodzice: Janusz i Barbara Mazurkiewiczowie.

Dzieciństwo

Lata dziecięce spędził w rodzinnej Wrześni.

Edukacja

Sebastian Mazurkiewicz ukończył najpierw Szkołę Podstawową nr 1 we Wrześni, a następnie kontynuował naukę we wrzesińskim Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Tutaj też zdał egzamin dojrzałości. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia o specjalności archiwistycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 r. obronił pracę magisterską pt. „Dzieje Wrześni i dóbr do niej należących do 1793 r.” Podczas studiów był aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Archiwistyki. Równocześnie kontynuował studia magisterskie na kierunku teologicznym o specjalizacji katechetyczno-pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława bm we Wrześni w okresie staropolskim”. Dalszą naukę kontynuował na studiach podyplomowych z muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na studiach podyplomowych z zarządzania ochroną dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. W 2011 na Wydziale Historycznym UAM otworzył przewód doktorski.

Działalność zawodowa

Już w okresie studiów pracował jako archiwista w firmach prowadzących usługi archiwalne. Następnie pracował jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, religii, filozofii i bibliotekarz w szkołach: Podstawowej nr 46 w Poznaniu, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu, Scholia Sp. z o.o. w Poznaniu, Zespole Szkół w Otocznej, Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego we Wrześni, Samorządowej Szkole Podstawowej w Chociczy Wielkiej, Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni. W latach 2010-2011 pełnił funkcję dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. W 2007 r. objął funkcję dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, gdzie przeprowadził wiele zmian dotyczących funkcjonowania placówki. Koordynował remontem, uporządkował sprawy dotyczące organizacji, uporządkował zbiory i wpisy inwentarzowe, rozpoczął proces cyfryzacji zbiorów. Współpracując z Archiwum Państwowym zdigitalizował cały zasób materiałów dokumentalnych, fotograficznych, bibliotecznych, audiofonicznych, dotyczących strajku szkolnego dzieci wrzesińskich. Wprowadził szeroką edukację muzealną. Najbardziej efektownym działaniem była realizacja autorskiego programu dla uczniów pt. „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe ziemi wrzesińskiej”. W muzeum powołał i prowadzi czasopismo „Museion wrzesiński”. Założył też stronę internetową informującą o zbiorach i działalności placówki. Jest organizatorem wystaw na terenie muzeum. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje fotografii Ireneusza Zjeżdżałki i fotodialogi historyczne: „Ziemia wrzesińska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”, „Swastyka nad miastem”, „Magistrat miasta Wrześni”, „Dawno temu w PRL-u”. Wprowadził nowe imprezy muzealne: ”Dzień muzealnika”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”, akcję „Zapal znicz pamięci”. Włączył muzeum do współorganizacji „Rajdu im. Dzieci Wrzesińskich” i „Rajdu Niepodległości”. Organizował w muzeum spotkania z naukowcami, autorami publikacji o tematyce historii regionalnej. Jest też organizatorem uroczystości patriotycznych z okazji rocznic historycznych.

Osiągnięcia i nagrody

Mimo młodego wieku Sebastian Mazurkiewicz zdołał już zebrać za swoją pracę sporą ilość nagród i wyróżnień. Za autorski program „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe ziemi wrzesińskiej” otrzymał I nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Izabella 2010”. Za dbałość o pamięć narodową i miejsca pamięci w 2011 r. Krajowa Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa uhonorowała go „Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci”. W 2014 roku z rekomendacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu otrzymał tytuł Społecznego Opiekuna Zabytków. W tym samym roku przez marszałka Senatu RP za swoją działalność na rzecz dziedzictwa został uhonorowany tytułem „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.

Znaczenie postaci

Sebastian Mazurkiewicz to pasjonat historii, udzielający się w wielu aspektach życia Wrześni i okolic. Dzięki jego pracy ożyło Muzeum Dzieci Wrzesińskich. Dba o promocję zabytków ziemi wrzesińskiej. Jest autorem programów opieki nad zabytkami dla powiatu wrzesińskiego oraz gmin Września, Nekla i Kołaczkowo. Prowadzi też imprezy edukacyjne dla uczniów ze szkół z terenu Wrześni i okolic. Prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Wśród prac monograficznych wymienić należy m.in.:
Nekla. Historia miasta 1505-2005, Nekla 2005
Kościół Świętego Krzyża na Lipówce we Wrześni, Września 2006
Mileszyna, czyli Targowa Górka, Nekla 2008
Kościoły drewniane ziemi wrzesińskiej, Września 2011
Poza tym współpracuje z „Kwartalnikiem Wrzesińskim”, „Naszą Wspólnotą”, „Wieściami z Ratusza”, „Przeglądem Powiatowym”. Jest autorem prac zbiorowych.

Kalendarium:

  • 1976 ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > Kołaczkowo
  • > Nekla
  • > Września
  • > Uniwersytet im. Adama ...