Stanisław Jarzębowski

ur. 15 kwietnia 1898
zm.
Zespół Szkół w Kościelcu

Zdjęć: 8

Stanisław Jarzębowski urodził się 15 kwietnia 1898 roku w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. Ukończył Szkołę Kupiecką, a następnie z numerem czterdziestym immatrykulacji został studentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Swoja praktyczną działalność w rolnictwie rozpoczął na Stacji Doświadczalnej w Kisielnicy pod Łomżą. Tutaj zapoznał się z Marianem Baranieckim, swoim kierownikiem. Obydwaj musieli sobie przypaść do gustu, jak mówi obiegowe powiedzenie. Baraniecki – kresowy Polonus, człowiek wielce już zasłużony, znany i uznawany, starszy od Jarzębowskiego o ponad trzydzieści lat. S. Jarzębowski świeżo kreowany inżynier rolnik i to wywodzący się z rodziny inteligenckiej, mieszczańskiej, ale od młodości przesiąknięty umiłowaniem i służbą dla Ojczyzny. Już, jako młodzieniec, mając 17 lat, tuż po maturze, bez wiedzy rodziców zaciągnął się do oddziału skautingowego przy I Brygadzie Legionów. Za swój udział w czynie zbrojnym na rzecz odradzającej się Polski w 1918 roku odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości.

Stanisław Jarzębowski ożenił się w 1926 roku z Marią – wychowanicą państwa Baranieckich. Był autorem licznych artykułów, referatów, prelekcji wykładów na tematy związane z uprawą i hodowlą oraz ekonomiką rolnictwa. Pełnił funkcję nadzorcy sądowego dla spadkobierców Chylewskich ze Stellutyszek, majątku dr med. Witolda Kępińskiego z Kolnicy koło Brudzewa oraz majątku Ziółkowskiej z Mąkolna.

Stanisław Jarzębowski sprawował stanowisko kierownika Ogniska i Zakładu Doświadczalnego w Kościelcu, w latach 1934 – 1939.

Zmarł w roku 1980.

Źródła:

Prywatne zbiory wnuczki S. Jarzębowskiego, Pani M. Frankowskiej.

Zbiory Pana Ziarniaka.

” KOŚCIELEC OŚRODKIEM KULTURY I OŚWIATY ROLNICZEJ 1920 – 1939″, Józef Stanisław Mujta.
Zobacz też:

  • > Marian Baraniecki
  • > Kościelec
  • > Kościelec