Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... Z...”

Stanisław Kazimierz Szymczak

ur. 14 stycznia 1944
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

Zdjęć: 13

POCHODZENIE

Stanisław Kazimierz Szymczak urodził się 14 stycznia 1944 roku w Kotlinie, koło Jarocina. 10 czerwca 1944 roku został ochrzczony w kościele parafialnym w Kotlinie. Jego ojcem był Czesław Szymczak, a matką Marta, z domu Kosińska. Przed II wojną światową ojciec pana Szymczaka pracował w kontroli celnej na granicy w Zbąszyniu i Rawiczu. W czasie wojny formalnie pracował w niemieckiej firmie, a konspiracyjnie działał w Armii Krajowej. Pierwszy rok po wojnie pan Czesław Szymczak pracował w policji, był komendantem w Kotlinie i w Mogilnie. Następnie do emerytury pracował w Cukrowni w Witaszycach. Mama pana Szymczaka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Pan Szymczak miał troje rodzeństwa: Marię, Zbigniewa i Juliusza.

Dziadkami ze strony mamy byli Ignacy i Jadwiga Kosińscy. Dziadek zajmował się krawiectwem.

Dziadek ze strony taty miał na imię Ignacy i posiadał prywatną firmę melioracyjną, a babcia Marianna zajmowała się domem.

MŁODOŚĆ I EDUKACJA

W 1950 roku Stanisław Szymczak wraz z rodzicami przeniósł się do Witaszyc. Dorastał w atmosferze powojennej, więc większość jego dziecięcych zabaw związana była z elementami wojskowymi.

W latach 1950-1957 Stanisław Szymczak uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Witaszycach. Będąc w klasie siódmej, w październiku 1956 roku, uczestniczył w szkolnym proteście. Uczniowie żądali przywrócenia nauki religii w szkołach oraz odmówili dalszej nauki języka rosyjskiego. Kierownikiem szkoły był wówczas Jakub Jurasz, a wychowawczynią pani Stanisława Nowak.

Później Stanisław Szymczak kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie, które ukończył w 1961 roku. Pan Szymczak interesował się lekkoatletyką, a dokładniej skokami wzwyż.

W 2011 roku, z okazji 50-lecia ukończenia szkoły, odbył się zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.

ETAPY DZIAŁALNOŚCI

PRACA ZAWODOWA

Stanisław Szymczak, w latach 1962–1965 oraz 1972–1973, pracował w Cukrowni w Witaszycach. W latach 1965–1966 był pracownikiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w wydziale Budownictwo, Urbanistyka i Architektura. W latach 1967–1972 był asystentem projektanta w Wojskowym Biurze Projektowo-Budowlanym w Poznaniu, gdzie przygotowywał rysunki techniczne. Od 1973 do 1975 roku Stanisław Szymczak był magazynierem w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kotlinie. Od 1988 roku był właścicielem zakładu Rzemiosło Kamieniarstwo-Betoniarstwo. Po zamknięciu własnej działalności, w latach 1999-2002, był projektantem w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Dębina Dobrzyca, prowadzonym przez księdza kanonika Henryka Buchalskiego. Firma wykonywała przede wszystkim stolarkę dla kościołów, a pan Szymczak przygotowywał projekty tworzonych elementów, prace snycerskie i rzeźbiarskie oraz projektował wnętrza świątyń.W 2002 roku Stanisław Szymczak przeszedł na emeryturę.
Stanisław Szymczak jest projektantem i wykonawcą pomnika św. Jana Pawła II w Kotlinie. Nad rzeźbą, wykonaną w piaskowcu, pan Szymczak pracował ponad rok. Pomnik, w dniu 11 października 2008 roku, został poświęcony przez ordynariusza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napierałę. Pan Stanisław Szymczak jest również twórcą rzeźb przy ołtarzach bocznych i chrzcielnicy w kościele pod wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Witaszycach oraz figury św. Jana w Kotlinie. Pan Szymczak wykonał ostatnio płaskorzeźbę – popiersie Ludwiga van Beethovena, która znajduje się w Niemczech. Wszystkie schody, poza przeciwpożarowymi, znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie również wykonał Stanisław Szymczak.
Pan Szymczak nadal wykonuje rzeźby w drewnie i kamieniu. Większość jego prac to rzeźby sakralne. Część prac pana Szymczaka znajduje się w zbiorach prywatnych, również poza granicami kraju.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

W kwietniu 1966 roku Stanisław Szymczak brał udział w wielotysięcznej manifestacji wokół katedry w Poznaniu z okazji Tysięcznej Rocznicy Chrztu Polski. Nabożeństwu rocznicowemu przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński, a w koncelebrze uczestniczył m.in. ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Była to kontrdemonstracja wobec rządowych obchodów XXI rocznicy przekroczenia przez Armię Czerwoną Nysy Łużyckiej.
W latach 1974-1982 Stanisław Szymczak należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
W czerwcu 1979 roku brał udział w obchodach nawiedzenia kotlińskiej parafii przez kopię Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Uroczystości zbiegły się w czasie z pierwszą pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Obraz do Kotlina przyjechał z Gniezna niejako bezpośrednio od papieża. Dojrzewał wtedy klimat do rozpoczęcia wielkich przemian ustrojowych w Polsce.
Od września 1980 roku Stanisław Szymczak był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego “Solidarność” w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (ZPOW) w Kotlinie. Od stycznia do marca 1981 roku był przewodniczącym Komisji Związkowej, a od marca 1981 roku przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej (MKZ) w Jarocinie. Od kwietnia 1981 roku został urlopowany do pracy związkowej w MKZ. W lipcu 1981 roku Stanisław Szymczak był delegatem na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Wielkopolska, a na przełomie września i października 1981 roku delegatem na I Krajowym Zjeździe Delegatów.
16 grudnia 1981 roku został internowany do Ośrodka Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, a od 8 stycznia 1982 roku do Głogowa. Został zwolniony 30 kwietnia 1982 roku.
Stanisław Szymczak był współzałożycielem i przewodniczącym podziemnej nieformalnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Jarocinie oraz kolporterem podziemnych wydawnictw. Współpracował m.in. z Leszkiem Dąbrowskim, Stanisławem Kończalikiem, Czesławem Szablewskim, Bogdanem Narożnym (Września), Krzysztofem Szacem (Pleszew), Bogusławem Śliwą (Kalisz). Prasę podziemną otrzymywał m.in. z Kalisza: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Nasza Solidarność”, z Poznania: „Obserwatora Wielkopolskiego” i „Solidarność Walczącą”.
Stanisław Szymczak był wielokrotnie przesłuchiwany i dwukrotnie miał rewizje w mieszkaniu.
W 1989 roku był wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu „S” w Jarocinie, a w latach 1989-1994 przewodniczącym Komisji Oświaty Gminy Kotlin. W latach 1990-1994 był radnym gminy Kotlin z listy KO.

RODZINA

17 kwietnia 1971 roku ożenił się z Haliną z domu Kopydłowską, która mieszkała w Witaszycach. 8 stycznia 1972 roku państwu Szymczakom urodziło się pierwsze dziecko – syn Leszek. W 1973 roku pan Szymczak wraz z rodziną przeprowadził się do Kotlina. Zamieszkał w nowo wybudowanym domu, który postawiono obok rodzinnego domu pana Szymczaka. Sześć lat później, 30 października 1979 roku, na świat przyszła córka państwa Szymczaków – Anna.7 sierpnia 1983 roku urodziła się druga córka Iwona, a 21 stycznia 1986 roku najmłodsza Izabella. Obecnie Stanisław Szymczak ma troje wnuków: dwudziestoletniego Krzysztofa, syna Leszka; ośmioletniego Bartosza, syna Anny i pięcioletnią Martę, córkę Anny.
Pan Stanisław Szymczak interesuje się astronomią i kosmologią. Zainteresowanie astronomią rozbudził w panu Szymczaku ojciec, który opowiadał i pokazywał co znajduje się na niebie. Później pasję tą ugruntował prof. Józef Klinkowski, który uczył astronomii w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie.

ZNACZENIE POSTACI

Pan Stanisław Szymczak jest rzeźbiarzem – samoukiem, bez specjalistycznego wykształcenia zyskuje sławę na arenie międzynarodowej. To patriota, który w okresie komunizmu walczył z ówczesną władzą o wolność Polski.
Mottem życiowym pana Stanisława Szymczaka jest fragment wiersza Adama Asnyka “Do młodych “, którego nauczył go w dzieciństwie ojciec:
“Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!”
Pan Stanisław Szymczak chętnie spotyka się z młodzieżą szkolną, opowiada o swoim życiu, pracy i pasjach.

Bibliografia

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Kazimierz_Szymczak
http://pamietaniepeerelu.karta.org.pl/
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/483465,stan-wojenny-wielkopolska-lista-internowanych-zobacz,id,t.html?cookie=1
http://www.rc.fm/polityczne/13-grudnia-81r.html
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum-kotlin/nasze_pasje_jak_je_rozwijac/aktualnosci/
http://gimkotlin.blogspot.com/2008/11/powicenie-pomnika.html
http://www.witaszyce.pl/historia.htm

Kalendarium:

 • 1944 ― Narodziny bohatera
 • 1981 ― Delegat I Krajowego Z...
 • 1950 ― Nauka w szkole podsta...
 • 1957 ― Nauka w Liceum Ogólno...
 • 1971 ― Ślub z Haliną z domu ...
 • 2007 ― Praca nad pomnikiem ś...

Źródła:

 • Biuletyn Informacji Pu...
 • Pasje Pana Stanisława ...
 • Solidarność: Stanisław...
 • Stan wojenny: Stanisła...
 • Stan wojenny: Wielkopo...
 • Wywiad ze Stanisławem ...

Zobacz też: