Stefan Kozan

ur. 28 sierpnia 1920
zm.
Zespół Szkół w Perzowie

Zdjęć: 15
Stefan Kozan urodził się 28.08.1920 roku w Domaninie jako piąte dziecko Teofila i Pelagii Kozanów. Do Domasłowa przeprowadził się wraz z rodzicami i rodzeństwem w wieku 2 lat. Do szkoły uczęszczał najpierw 4-letniej w Domasłowie, a następnie uzupełniając kolejne 3 lata w Perzowie, równocześnie pracując w cegielni w Slupia pod Bralinem. II wojna światowa zastała go we wsi Domasłów. W dniu 1.09.1939 po wkroczeniu wojsk hitlerowskich, wieczorem tegoż dnia przebywał w areszcie w szkole w Domasłowie. Po zwolnieniu z aresztu zastaje wywieziony na prace przymusowe do Dziadowej Kłody do majątku rolnego i pracował tamtejsze robotnik rolny. Następnie od stycznia 1942 zostaje przeniesiony do majątku w Sycowie gdzie pracuje również jako robotnik rolny. We wrześniu 1943 roku nawiązuje kontakt z plutonowym Przybyłkiem i zostaje zaprzysiężony do szeregów AK otrzymując pseudonim “Jurek”.
Natychmiast otrzymuje zadanie i zostaje włączony do II batalionu Giewont.
Jago zadaniem początkowo było pełnienie funkcji łącznika i gońca należał do sekcji sabotażowo-egzekucyjnej.
Następnie otrzymał przydział dokonywania szkiców i planów stacji kolejowych, mostów w Sycowie- siedziby Żandarmerii obserwowania akcji i składania meldunków o ruchu i transportach wojsk hitlerowskich udających się na wschód, rozprowadzał prasę konspiracyjną otrzymywana z okolic Kraków, prowadził spis broni i amunicji u Niemców.Podejrzany przez oddział niemiecki o udział w zrzucie broni przez Anglików pod Namysłowem w dniu 24.07.1944 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Miliczu.
Po dwóch miesiącach z powodu braku dowodów zostaje zwolniony z aresztu i ponownie zgłasza się do dalszej pracy w AK i pomocy dywersji II baonu który na skutek aresztowań poniósł duże straty kadrowe.
19.01.1945 zostaje ponownie aresztowany przez Niemców i razem z niewolnikami francuskimi pędzony pieszo w mrozie do miejscowości Rosstan w górach Harz. Zapędzeni na miejsce zostali 9.03.1945 i tam rozpoczęli prace w kamieniołomach.
W kwietniu 1945 roku został oswobodzenie przez VIII Armię Amerykańską. Po przebyciu prawie jednego miesiąca w obozie polskim wojsko amerykańskie zorganizowało odpowiedni transport do Polski.
Do kraju powrócił 10.10.1945 gdzie zaangażował się do pracy z Zarządzie Gminy w Perzowie.
W listopadzie 1945 poznał Jadwigę Krajewską z Trębaczowa, z którą 26.04.1949 bierze Ślub.
Po ślubie zamieszkują z matka Jadwigi w Domasłowie.
W 1950 rodzi sie ich pierwszy syn Stanisław a w 1951 na świat przychodzi drugi Zbigniew i w tym też samym roku kupują budynek byłej szkoły w Domałowie, gdzie po przeprowadzeniu gruntownego remontu zamieszkują w 1952 roku.
W 1953 rodzi się ich trzeć syn Józef.
Stefan Kozan prowadził wraz z żoną małe gospodarstwo rolne.
Do 1973 pracował w Urzędzie Gminy w Perzowie, a od 1981 w Wydziale Finansowym w Kępnie.
Doczekał się siedmiorga wnucząt.
Do końca życia mieszkał w Domasłowie.
Zmarł 2.08.2003, uroczystość pogrzebowa zgromadziła tłumy ludzi.
Stefan Kozan posiadał wiele odznaczeń i medali.
Postrzegany był jako człowiek skory do pomocy i niezwykle skromny.

Zobacz też: