Tomasz Jurdziński

ur. 20 grudnia 1899
zm. 24 stycznia 1987
Szkoła Podstawowa w Lutyni

Zdjęć: 3

Pochodzenie:

Tomasz Jurdziński urodził się 20 grudnia 1899r. w Fabianowie, w rodzinie chłopskiej Szymona i Katarzyny z domu Dolata.

Rodzina:

W 1927 Tomasz Jurdziński zawarł związek małżeński z Rozalią Jebasińską z Czarnuszki (ur. 1906 r.). Wspólnie wychowali trzech synów i dwie córki.

Służba wojskowa:

W 1917r. Tomasz Jurdziński powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w armii pruskiej, wcielony do 6 pułku piechoty w Zielonej Górze i skierowany na front francuski. Po kapitulacji, Niemiec w listopadzie 1918r. wrócił, jako dezerter, do domu. 27 grudnia 1918r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Jarocinie – do 2 kompanii dowodzonej przez S. Karolczaka. Bezpośrednim dowódcą Tomasza Jurdzińskiego był sierżant Michał Hybiak. Razem z kompanią brał udział w uroczystej defiladzie na jarocińskim rynku 1 stycznia 1919r. którą odebrał komendant Zbigniew Ostróg-Gorzeński. W styczniu 1919r. Tomasz Jurdziński brał udział m. in. w walkach na froncie południowo-zachodnim, na odcinku Osieczna – Leszno, a w lutym walczył pod Krotoszynem i Zdunami. Po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego pozostał w wojsku w 6 pułku strzelców wielkopolskich. Stąd trafił do oddziału pancernego pociągu ,,Danuta” w Poznaniu, a następnie do pociągu pancernego ,,Goplana” pod Inowrocławiem. W 1921r. Tomasz Jurdziński wrócił do cywila. Brat Tomasza, Stanisław żołnierz 2 pułku piechoty, poległ pod Nowosiedlicą w 1915r. Natomiast drugi brat, Józef, zaginął w czasie I wojny światowej we wschodnich Karpatach.

Działalność:

Tomasz Jurdziński, jako najstarszy z żyjących synów, musiał objąć gospodarstwo rolne po ojcu o obszarze 8,5 ha.

Życie Tomasza Jurdzińskiego obfitowało w działania i zaangażowanie w pracę i działalność społeczną na rzecz rodziny i środowiska. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, członkiem koła Powstańców Wielkopolskich w Kotlinie, współzałożycielem Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Kotlinie i członkiem Rady Nadzorczej w Kotlinie i Dobrzycy.

Przez dwie kadencje był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicy. W 1957 r. był założycielem Kółka Rolniczego w Fabianowie i przez jedną kadencję jej prezesem.

W czasie okupacji II wojny światowej został z całą rodziną przez Niemców przymusowo wysiedlony do Goliny pow. Jarocin. Tomasz, żona i starsze dzieci zmuszeni byli pracować u niemieckiego gospodarza i w miejscowym majątku.

Znaczenie postaci:

Po zakończeniu działań wojennych wrócili na ojcowiznę do Fabianowa.

Tomasz Jurdziński był pracowitym i prawym człowiekiem mającym na względzie miłość do Ojczyzny poświęcenie i dyscyplinę. Te wartości, które pozwoliły mu przetrwać ciężkie czasy przekazywał swoim dzieciom.

Był głęboko wierzącym katolikiem. Wiarę chrześcijańską przekazał mu ojciec Szymon. Warto wspomnieć, że w czasie remontu kościoła w Sośnicy w 2011 r. odnaleziony został wpis, z którego wynika, że Szymon Jurdziński, ojciec Tomasza, był jednym z fundatorów obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten, obecnie odrestaurowany, wisi na zewnątrz kościoła w Sośnicy.

Tomasz Jurdziński w 1958 r. otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy, a w 1975 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 24.01.1987 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lutyni.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni, 8 stycznia 2015r. została odsłonięta tablica upamiętniająca Tomasza Jurdzińskiego oraz innych zasłużonych mieszkańców Lutyni, Fabianowa i Sośnicy. W uroczystości poświęconej w szczególności Powstańcom Wielkopolskim wzięli udział, obok uczniów i nauczycieli, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny bohaterów.

Kalendarium:

 • 1899 ― Narodziny bohatera
 • 1917 ― Zasadnicza służba woj...
 • 1919 ― Udział w Powstaniu Wi...
 • 1918 ― Powstanie Wielkopolskie
 • 1921 ― Powrót do cywila
 • 1927 ― Zawarcie zwiazku małż...
 • 1957 ― Założenie Kółka Rolni...
 • 1958 ― Odznaczenie Krzyżem P...
 • 1975 ― Odznaczenie Krzyżem K...
 • 1987 ― Śmierć bohatera

Źródła:

 • Lista Odznaczonych Wie...
 • Powstańcy Wielkopolscy...

Zobacz też: