Władysława Pautera

ur. 06 stycznia 1935
zm. 30 października 2010
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie

Zdjęć: 7

Dzieciństwo i pochodzenie

Władysław Pauter urodził się w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 1935 r. w znajdującej się pod Pobiedziskami miejscowości Latalice. Jego rodzicami byli zajmujący się prowadzeniem gospodarstwa rolnego Władysław i Zofia (z d. Małkowiak). Udało się też ustalić kolejnych przodków W. Pautera, którzy mieli na imię: Franciszek (dziadek) oraz Kasper (pradziadek). Wszyscy oni zamieszkiwali w Latalicach. Wśród krewnych W. Pautera znajduje się m.in. zamordowany w Oświęcimiu Edward Pauter. Jak informuje ks. Władysław Sobański w swojej książce o mieszkańcach Węglewa:

“To w ich domu w Latalicach znajdowały schronienie i możliwość działania wszystkie organizacje i stowarzyszenia działające w parafii: Akcja Katolicka, Młode Polki, KSMŻ i KSMM oraz Stronnictwo Narodowe. Duch prawdziwej wartości i służby innym pozostał w tej rodzinie”

W takiej właśnie atmosferze dorastał W. Pauter. Miał jednego brata Mieczysława, o dwa lata starszego. W związku z wybuchem w 1939 r. II Wojny Światowej ani Władysław, ani jego brat nie podjęli w przewidzianym czasie nauki w szkole. Dopiero po zakończeniu wojny obaj bracia równocześnie podjęli naukę w I klasie szkoły w odległym o 3 km Węglewie, do której uczęszczali pieszo.

Nadmienić można, ze z Węglewa, w którym znajdowały się parafia i szkoła W. Pautera, pochodzi Józef Kostrzewski – odkrywca Biskupina. Bogdan, syn Józefa jest również jednym z bohaterów CDEW, jest on bowiem osobą, która odkryła gród w Gieczu.

Edukacja

Po zakończeniu szkoły W. Pauter rozpoczął naukę w renomowanym poznańskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Karol Marcinkowskiego. Dojeżdżał do szkoły codziennie najpierw rowerem do Pobiedzisk (7 km w jedną stronę), a następnie pociągiem do Poznania. Jakby tego było mało, w godzinach popołudniowych pomagał rodzicom na gospodarstwie. Jedynie w okresie zimowym zamieszkiwał na stancji.

Po zdaniu matury próbował dostać się na poznańską Akademię Medyczną. Pomimo pozytywnie zdanego egzaminu nie został przyjęty na studia z powodów politycznych (podejrzenie, że rodzice byli kułakami). Dopiero po odwołaniu przyjęto W. Pautera na studia. Podobnie jak w czasach licealnych, dojeżdżał on na zajęcia rowerem i pociągiem.

Praca zawodowa


W 1960 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Talar. Po zakończeniu studiów W. Pauter odbył staż w szpitalu w Gnieźnie. W tym właśnie okresie urodziło się pierwszych trzech synów – Krzysztof (1960, dziś wójt gminy Dominowo), Sławomir (1962) oraz Mariusz (1965).

Pierwszą samodzielną pracą W. Pautera była praca w ośrodku zdrowia w Dominowie. Jak się okazało, z tą miejscowością związane było całe jego życie. Był drugim w historii tej placówki lekarzem, przejął ją po poprzednim lekarzu o nazwisku Równikiewicz. Już po przeprowadzce do Dominowa urodził się w 1966 w Środzie Wielkopolskiej najmłodszy syn Przemysław.

Władysław Pauter w okresie swojej pracy w Dominowie był bardzo obciążony obowiązkami zawodowymi. Do godziny 15 pracował w przychodni, do tego dochodziły (po kilka razy w tygodniu i w weekendy) dyżury na pogotowiu w Środzie Wielkopolskiej. Pełnił również inne funkcje, m.in. był prezesem lokalnego zarządu PCK. Duża ilość obowiązków i stresująca praca przyczyniły się do problemów ze zdrowiem – w 1985 przeżył zawał serca.

W dominowskiej przychodzi pracował jako samodzielny lekarz, udało się jednak doprowadzić też do zatrudnienia dentysty. Stan ten trwał do 1998, kiedy reforma służby zdrowia wymusiła zmiany organizacyjne i od tego czasu pracował z drem Paciorkowskim.

Ale nawet po przejściu na emeryturę nie porzucił całkowicie lekarskiego fachu. Pracował w prywatnej przychodni w Środzie Wielkopolskiej. Władysław Pauter zmarł w piątek, 30 października 2010 r. w wieku 75 lat na zawał serca. Był aktywny zawodowo aż do śmierci – tego dnia w godzinach przedpołudniowych odbył swój normalny dzień pracy. Pochowany został na cmentarzu w Grodziszczku.

Życie prywatne

Władysław Pauter wolny czas spędzał na czytaniu, interesował się też wydarzeniami politycznymi, chociaż sam w politykę w żaden sposób się nie angażował. Najstarszy syn Krzysztof wspomina naszego bohatera jako osobę skromną i pracowitą ojca obdarzającego dzieci dużym zaufaniem, nie kontrolującego na bieżąco wyników w nauce, ale nieustannie uświadamiającego jak ważne jest wykształcenie oraz jako człowieka z żelaznymi zasadami, dającego synom dużo swobody, ale zarazem określającego nieprzekraczalne granice, które egzekwował z całą stanowczością.


Znaczenie postaci

Władysław Pauter był cenioną postacią w lokalnej społeczności, bardzo cenioną zarówno ze względu na cechy charakteru, jak i kompetencje zawodowe. Wspominany jako rzetelny lekarz fachowy, życzliwy i kompetentny w swoim fachu. Przez długie lata był jedynym w gminie lekarzem pierwszego kontaktu, tym, do którego chorzy kierowali się w pierwszej kolejności przy jakichkolwiek problemach ze zdrowiem, zatem prawie każdy mieszkaniec gminy miał z nim osobisty kontakt i pamięta jego zaangażowanie oraz fachową opiekę.

Kalendarium:

 • 1935 ― Narodziny bohatera
 • 1955 ― Zakończenie nauki ...
 • 1960 ― Ślub z Krystyną Talar
 • 1961 ― Zakończenie studiów n...
 • 1966 ― Przeprowadzka do Domi...
 • 1985 ― Pierwszy zawał serca
 • 2010 ― Śmierć bohatera

Źródła:

 • Akademia Ekonomiczna, ...
 • B. Kostrzewski –...
 • Giecz (Grodziszczko)
 • Gmina Dominowo
 • Gniezno
 • II Wojna Światowa
 • Latalice
 • Liceum im. K. Marcinko...
 • PCK
 • Poznań
 • Węglewo
 • pobiedziska
 • pobiedziska
 • szpital Gniezno
 • węglewo
 • Środa Wlkp

Zobacz też: