Powrót Encyklopedia Wielkopolan „PER MUSICAM EFFICIMUR UNUM”

Wojciech Wietrzyński

ur. 25 kwietnia 1959
zm.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

17 Swarzędzkie Spotkanie Flażoletowe
Próba Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej
Spotkanie flażolecistów 10 stycznia 2015
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa – próba
Wywiad z p. Wojciechem Wietrzyńskim
Fleciki Polskie i Tarabany
Labor Omnia Vincit
Medal św. Iwona
Nagroda Ministra dla p. Wojciecha Wietrzyńskiego
Zdjęć: 11
Filmów: 4
Nagrań: 1
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Urodził się 25 kwietnia 1959 roku w Poznaniu. Jego ojciec Zdzisław był teletechnikiem i pracował w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej w Poznaniu, matka Aleksandra prowadziła dom.


Rodzina

Swoją żonę Lucynę poznał w 1974 roku. Zawarli związek małżeński 9 kwietnia 1983 r. Do Swarzędza przeprowadzili się 10 marca 1987 roku.

Mają dwoje dzieci – starszego syna Jarosława i córkę Katarzynę, synową Magdalenę i wnuka Wojtusia.

Edukacja

Ukończył Szkołę Podstawową nr 31 im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu w roku 1974. W roku 1980 został absolwentem technikum Łączności
w Poznaniu jako specjalista od teletransmisji. Studiował 1,5 roku na Politechnice Poznańskiej wydział Metrologii Elektrycznej ale zrezygnował bo muzyka była jego największą pasją. 13 marca 1987 roku zdał egzamin dla artystów estradowych przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Działalność zawodowa i społeczna

W 1978 r. testował pierwsze modele polskich fletów prostych dla Poznańskich Zakładów Przemysłu Muzycznego „Muza”. W latach 1983-93 pracował w tych zakładach na stanowisku samodzielnego konstruktora ds. postępu technicznego. Zajmował się elektroakustyką , aerofonami wargowymi i prawem wynalazczym. Zaprojektował m.in. flety proste T.Jorga sopran i alt oraz Educator i Junior. Jest członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej (Kraków, 1989r.).

Od początku lat osiemdziesiątych współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Poznaniu. Zdobyte doświadczenia wykorzystywał
w pracy instruktorskiej z zespołami fletów prostych (podłużnych). Wówczas to dostrzegł pewne mankamenty tych instrumentów w kontekście powszechnego umuzykalniania i amatorskiego ruchu muzycznego. W październiku 1992 r. podczas Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Muzyki zaproponował flażolet i nutowo – tabulaturowy zapis melodii, jako sposób umuzykalniania w szkołach podstawowych.
8 czerwca 1996 roku w Opalenicy odbył się I Festiwal Dziecięcych Zespołów Flażoletowych z udziałem kilkuset młodych wykonawców.

1 października 1998 roku wraz z grupą animatorów ruchu flażoletowego założył Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania.
W listopadzie 1998r. poznański W.O.M zorganizował Ogólnopolską Konferencję Metodyczną „Flażolet – instrument łatwy i efektywny”.
W latach 1999 – 2004 na zlecenie Starostwa Powiatu Poznańskiego pan Wietrzyński prowadził kursy flażoletowe dla nauczycieli i animatorów Kurs ukończyło koncertem dyplomowym łącznie ponad 120 osób. W latach 2000 – 2003 prowadził kursy flażoletowe w Akademii Muzycznej w Poznaniu, które zostały zorganizowane w ramach studiów podyplomowych/ na zlecenie prof. dr Antoniego Grochowalskiego.

Obecnie pan Wojciech jest wiceprezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania.
W ramach działalności Ośrodka Kultury w Swarzędzu prowadzi Orkiestrę Flażoletową, którą założył w lutym 1996 roku oraz zajęcia umuzykalniające z flażoletem w edukacji wczesnoszkolnej w SP 4 i SP 5 w Swarzędzu, a także SP 62 w Poznaniu. Natomiast na terenie całej Polski realizuje liczne kursy flażoletowe dla nauczycieli i animatorów, współpracując m.in. z Pracownią Pedagogiczną im. Prof. Ryszarda Więckowskiego oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli.
Jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym Międzynarodowych Warsztatów Flażoletowych.

Osiągnięcia i odznaczenia

• kwiecień 2000 r. wydawnictwo „MAG” wydało „Flażolet – najprostszy sposób na miłe muzykowanie”, którego autorem jest pan Wojciech Wietrzyński. Publikacja ta zawiera słowniczek podstaw notacji muzycznej, historię instrumentu, elementarne wiadomości z zakresu zapisu nutowego i techniki gry oraz 156 melodii w zapisie nutowo- tabulatorowym z akompaniamentem funkcyjnym.

• luty 2001 Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa nagrywa kasetę magnetofonową z tradycyjną muzyką irlandzką nagraną dla Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego

marzec 2001r. Minister Kultury uhonorował pana Wojciecha Wietrzyńskiego Nagrodą Animatora Kultury.

w latach 2006 i 2009 Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa nagrała płyty z muzyką folkową i średniowieczną. Płyty są integralną częścią kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej (wyd. WSiP), a przeznaczonego do pracy z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej.

•2008r. pan Wojciech Wietrzyński został odznaczony medalem Świętego Iwona w uznaniu zasług dla rozwoju współpracy między Polską a Francją,
a w szczególności między Wielkopolską a Bretanią

• październik 2009, UMiG Swarzędz wspólnie z Drukarnią Swarzędzką wydali zbiór melodii „Flażolety w szkole” w opracowaniu Wojciecha Wietrzyńskiego

• 15 grudnia 2009 roku, w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Wojciech Wietrzyński – Animator Kultury otrzymał Srebrny Medal „LABOR OMNIA VICIT” „Za krzewienie idei pracy organicznej”.

•Współorganizator spotkania flażolecistów „Śladami Trzech Króli” – corocznie, w pierwszą sobotę po Objawieniu Pańskim, ok. 2.000 flażolecistów gra wspólnie kolędy w Poznańskiej Bazylice Archikatedralnej.

• 2014 – pan Wojciech Wietrzyński opracował śpiewnik dla polskich i niemieckich miłośników flażoletu “Ohne Grenzen” wydany przez AB…Wydawnictwo w Poznaniu

• bierze udział w projekcie Fleciki polskie i tarabany. Muzyka Epoki Dojrzałości i Rozumu, który jest związany również z Obchodami 1050 lecia Chrztu Polski

Znaczenie postaci

Muzyka jest wielką pasją pana Wojciecha Wietrzyńskiego. Dzieli się nią z mieszkańcami naszej Gminy, poczynając od najmłodszych .Poprzez swoje działania kształci umiejętność obcowania z kulturą i muzyką dając innym wiele radości. Zapoczątkował liczne działania zmierzające do odrodzenia i zainteresowania się flażoletem. Poprzez prowadzenie zajęć umuzykalniających z flażoletem w swarzędzkich i poznańskich szkołach wciąż zaraża muzyką kolejne młode pokolenia. Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa , której jest założycielem od początku swojego istnienia skupia amatorów zainteresowanych folkiem i średniowieczem. Najmłodsi flażoleciści są uczniami III klas szkół podstawowych . Symbolem orkiestry jest muszla św. Jakuba-oznaczenie drogi pielgrzymkowej do Santiago de Compostela. Część Drogi św. Jakuba przebiega przez Gminę Swarzędz. Pan Wojciech Wietrzyński wraz z muzykami z Orkiestry Flażoletowej uczestniczyli w wielu wyjątkowych wydarzeniach, w tym między innymi:

• w latach 1998, 2002, 2003 grali na Przystanku Woodstock

• tworzyli oprawę muzyczną Nabożeństwa Genesis w 1999 r. na Polach Lednickich podczas Apelu III Tysiąclecia

• występowali w widowisku plenerowym Oblężenie Malborka w latach 2005- 2009

• uczestniczą w Finałach WOŚP

•biorą udział w Kaziuku Wileńskim odbywającym się w Poznaniu ,uroczystości ku czci św. Kazimierza, patrona Polski i Litwy.

• corocznie uczestniczą w Swarzędzkich Spotkaniach Flażoletowych – 11 kwietnia 2015 spotkanie to odbyło się po raz siedemnasty.
Kalendarium:

  • 1959 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „PER MUSICAM EFFICIMUR ...”

Źródła:

  • Flażolety w swarzędzki...
  • Kaziuk Wileński w Pozn...
  • Pan Wojciech Wietrzyńs...
  • Swarzędzka Telewizja K...
  • Swarzędzkie Spotkania ...
  • Umuzykalnianie

Zobacz też:

  • > Swarzędz