Zdzisław Marciniak

ur. 15 czerwca 1960
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile

Akt nadania stopnia sierżanta
Dyplom ukończenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podziękowanie
Zdjęć: 1
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Zdzisław Marciniak urodził się 15 czerwca 1960 roku w Pile. Syn Henryki z domu Walczak i Zygmunta Marciniaka.

Edukacja

W 1975 roku ukończył Szkołę Podstawową w Szydłowie, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im M. Skłodowskiej-Curie w Pile. Pan Zdzisław ukończył liceum w roku 1979.
14 września 2010 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra.

Praca i rodzina

9 maja 1990 roku w Wałczu, Wojskowa Komenda Uzupełnień nadała mu stopień sierżanta.
31 marca 1991 roku zawarł związek małżeński. Żona Zdzisława Marciniaka, pani Wiesława z domu Wolkoff, jest prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej w Pile. Mają dwie córki Annę urodzoną 1982 roku i Małgorzatę urodzoną w 1991 roku.
Zarządzał gminą Szydłowo od 1989 roku do roku 2007. Przed objęciem funkcji wójta, pracował jako urzędnik w gminie.

Działalność

W czasie sprawowania przez Zdzisława Marciniaka funkcji wójta, w gminie Szydłowo wybudowano nową szkołę w Starej Łubiance, przeprowadzono generalny remont szkoły podstawowej w Skrzatuszu, przeprowadzono modernizację szkoły w Szydłowie, zmodernizowano obiekty szkolne w Leżenicy i Róży Wielkiej, zbudowano salę gimnastyczną w Szydłowie.
W roku 2000 podjął śmiałe decyzje i rozwiązania w dziedzinie oświaty, które przyniosły bardzo pozytywne efekty; postanowił, że zamiast podzielić gminną oświatę na szkoły podstawowe i gimnazja, utworzy zespoły szkół. W ich skład wchodziły przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.
Zrealizował również szeroko zakrojony plan porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w całej gminie Szydłowo. W konsekwencji gmina Szydłowo stała się gminą ekologicznie czystą.
27 stycznia 2001 roku gmina Szydłowo, na czele z wójtem, panem Zdzisławem, podpisała partnerskie porozumienie z chorwacką gminą Blato. Porozumienie to ma na celu wymianę młodzieży oraz wzajemną promocję obu gmin.
25 sierpnia 2002 roku otrzymał Dyplom Uznania za długoletnią pomoc okazywaną pszczelarzom Koła w Szydłowie. Został odznaczony Srebrną Odznaką PZP. Pan Zdzisław ubiegał się między innymi o różne dotacje z Unii Europejskiej dla pszczelarzy. Pomagał promować produkty pszczelarzy w celu zwiększenia ich produkcji.
Zrezygnował z działalności samorządowej. Obecnie jest Wicedyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Kalendarium:

  • 1960 ― Narodziny bohatera

Źródła:

  • Prezent od Piły
  • Tygodnik Nowy

Zobacz też:

  • > Piła
  • > Skrzatusz
  • > Szydłowo