płk. Zygmunt Studziński

ur. 23 lipca 1883
zm. 25 lutego 1956
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Bibliografia
Zdjęć: 2
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Zygmunt Studziński urodził się 23 lipca 1887 r. w rodzinie szlacheckiej, w guberni kijowskiej.

Etapy działalności

Kariera wojskowa

Był oficerem artylerii, absolwentem Kijowskiej Szkoły Wojskowej.W armii carskiej zajmował się między innymi remontem koni, czyli zakupem koni na potrzeby wojska. W kwietniu 1915 roku rozpoczął kurs pilotów w szkole lotniczej w Getczynie, którą ukończył we wrześniu tegoż roku otrzymując tytuł lotnika. W sierpniu 1917 roku został skierowany do tworzonego w Rosji 1. Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Tam w lipcu 1917 roku został dowódcą jednostki lotniczej – I Polskiego Oddziału Awiacyjnego. Początkowy stan oddziału to jeden nieuzbrojony samolot, francuski „Nieuport 11C1”. Zygmunt Studziński działał w tajnym Związku Lotników, który rozpoznawał niemiecki garnizon lotniczy i układ lotniska na Mokotowie. Uczestniczył w przejęciu z rąk niemieckich lotniska na Mokotowie. Płk. Zygmunt Studziński był jednym z 36 lotników, którzy 16 grudnia 1918 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie złożyli pierwszą w wojsku polskim przysięgę na wierność Rzeczypospolitej. 10 lutego 1919 roku przeszedł do wojsk wielkopolskich gdzie objął stanowisko inspektora artylerii, a później szefa Departamentu Remontu Koni i Taborów Armii Wielkopolskiej. W służbie wojskowej przebywał do 1920 roku a w roku następnym został dowódcą portu lotniczego w Poznaniu – Ławicy.

Miłośnik koni

W latach 1927 -1939 był kierownikiem Poznańskiego Związku Hodowców Koni. Po zakończeniu drugiej wojny światowej na krótko wrócił do pracy w Związku Hodowców. W październiku 1945 roku objął stanowisko kierownika Państwowej Stadniny Koni w Iwnie. Dzięki niemu udało się zorganizować stadninę na nowo po zniszczeniach wojennych. Dzięki jego staraniom odzyskano część uprowadzonych koni i utworzono w Iwnie przedsiębiorstwo liczące 1999 ha. Był mocno związany z Iwnem, które pamiętał jeszcze z czasów hrabiego Mielżyńskiego. Funkcję dyrektora Stadniny Koni w Iwnie pełnił do końca 1946 roku. Potem nadal zajmował się hodowlą koni. Zmarł 25 lutego 1956 r. w Poznaniu. Jego uroczysty pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Iwnie.

Znaczenie postaci

Zygmunt Studziński był patriotą, który w trudnych latach tworzenia niepodległej Polski zasłynął jako ten, który w Wojsku Polskim był jednym z pierwszych organizatorów lotnictwa wojskowego. Po przejściu do rezerwy oddał się swojej drugiej pasji jaką były konie. W okresie międzywojennym był kierownikiem Związku Hodowców Koni w Poznaniu, po wojnie objął kierownictwo Państwowej Stadniny Koni w Iwnie.
Jako dyrektor stadniny koni pokazał się jako sprawny organizator. Udało mu się odbudować stadninę po zniszczeniach wojennych, dzięki czemu stadnina wkrótce stała się wizytówką Iwna. Do Iwna czuł duży sentyment, tutaj też został pochowany.

Kalendarium:

  • 1883 ― Narodziny bohatera
  • 1917 ― Dowódca I Polskiego O...
  • 1920 ― kariera wojskowa
  • 1927 ― Kierownictwo Poznańsk...
  • 1945 ― Objęcie stanowiska ki...
  • 1956 ― Śmierć bohatera

Źródła:

  • Przysięga lotników na ...
  • Pułkownik Zygmunt Stud...

Zobacz też:

  • > Iwno