Bolesław Święciochowski

ur. 04 listopada 1938
zm.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie

Wywiad z Panem Bolesławem Święciochowskim
Zdjęć: 18
Filmów: 1

Pochodzenie

Bolesław Stanisław Święciochowski – ur. 4. 11. 1938 r. w Goślinowie, pow. Gniezno.

Dzieciństwo

Rodzice: Feliks (ur. w 1895 w Folwarku, ówczesny powiat witkowski) Maria z d. Klawiter, ur. w 1899 r. w Siemianowie, pow. Gniezno. Rodzice, zarówno ze strony ojca jak i matki wywodzili się ze wsi. Oni sami, podobnie jak ich przodkowie, byli rolnikami wielkopolskimi.

Edukacja

W l. 1945-1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Goślinowie k. Gniezna, lecz do siódmej klasy uczęszczał w Gnieźnie (Szkoła Podstawowa nr 4, którą ukończył w 1952 r.).

W latach 1952-1956 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Maturę zdał w czerwcu 1956 r.

W 1959 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Bydgoszczy, kierunek: historia.

Między 1959 a 1960 rokiem pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Niestronnie, pow. Mogilno, woj. bydgoskie.

W l. 1960-1963 dalsze studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, Wydział Humanistyczny, kierunek historia.

Działalność

W l. 1963-1976 pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesznie, pow. Mogilno, woj. bydgoskie. W międzyczasie, w l. 1970-1973 pełnił funkcję kierownika (dyrektora) Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie. Między 1976 a 1990 rokiem pracował w Zespole Szkół Zawodowych we Wrześni jako nauczyciel historii i wychowania obywatelskiego. W l. 1990-1998 po przejściu na emeryturę nadal pracował w tej szkole w niepełnym wymiarze. W okresie pracy zawodowej, poza realizacją podstawowych obowiązków nauczycielskich, nawiązywał kontakty z osobami znającymi historię lokalną, z kombatantami, gromadził różnorodne pamiątki, dokumenty, przedmioty. Organizował i pomagał w organizowaniu izb pamięci narodowej w LO w Trzemesznie i w Zespole Szkół Zawodowych we Wrześni. Organizował lekcje, w których uczestniczyli kombatanci, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, przygotowywał również uroczystości ogólnoszkolne rocznic historycznych i świąt np. w ZSZ Września z okazji Dnia Zwycięstwa, przez kilka lat organizował spotkania pod hasłem: „Żołnierze różnych frontów”.

Uczniowie pod jego kierunkiem brali udział w konkursach wiedzy historycznej i olimpiadach wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, odnosząc kilkakrotnie poważne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Z okazji nadania w 1994 r. Zespołowi Szkół Zawodowych we Wrześni imienia Bohaterów Monte Cassino zorganizował wspólnie z uczniami okazałą okolicznościową wystawę.

W latach pracy w Trzemesznie: przez kolejne kadencje był przewodniczącym Rejonowej Konferencji Pedagogicznej ZNP oraz prezesem Ognisk ZNP w Trzemesznie. Był aktywnym członkiem amatorskiego chóru im. F. Nowowiejskiego w Trzemesznie i przez 4 lata jego prezesem.

W latach pracy i pobytu we Wrześni :

-od wielu lat należy do amatorskiego chóru „Camerata”,

-od 1988 roku należy do Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego, a od 1989 r. jest jego prezesem. W ramach działalności WTK :

a) systematycznie rozwijał współpracę ze szkołami z terenu Gminy Września, organizując konkursy wiedzy historycznej, jednodniowe wycieczki krajoznawcze po Wielkopolsce, włączał szkoły do wspólnej realizacji uroczystości patriotycznych (Święto Niepodległości, 3 Maja, Święto Wojska Polskiego, Marsz do Sokołowa, rocznica agresji ZSRR na Polskę w 1939 r.),

b) organizował prelekcje dla dorosłych i młodzieży, głównie o tematyce historycznej (regionalnej),

c) organizował, prowadził szereg wycieczek dla członków i sympatyków WTK,

-był przewodniczącym społecznego komitetu odbudowy grobowca generała Kazimierza Grudzielskiego w Gozdowie (w l. 1990-1994),

-zorganizował działalność wydawniczą WTK.

W ramach „Biblioteczki WTK” ukazało się od 1994 r. 14 publikacji, gdzie Bolesław Święciochowski jest autorem i współautorem kilku z nich.

-w istotny sposób przyczynił się do założenia we Wrześni:

a) Koła Towarzystwa Czytelni Ludowych (1995),

b) Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (1998),

-aktywnie uczestniczy w działalności samorządu terytorialnego:

a) w l. 1988-1990 był radnym Miejskiej Rady Narodowej we Wrześni,

b) od 1998 r. jest radnym Rady Miejskiej we Wrześni, wybieranym na kolejne kadencje. W Radzie Miejskiej pełnił następujące funkcje: Przewodniczącego RM (1998-2000), zastępcy przewodniczącego (2002-2006), przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM (2006-2010 i 2010-2014),

– nawiązał współpracę WTK z innymi organizacjami we Wrześni i poza nią, zaprosił do współpracy proboszczów parafii wrzesińskich (organizacja uroczystości patriotycznych), samorządem miejsko-gminnym i powiatowym we Wrześni,

-dzięki jego aktywności działalność WTK była zauważona i doceniona poza Wrześnią. Dzięki temu: przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, członkiem Rady Krajowej RSR RP oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RSR RP.

Znaczenie postaci

Za pracę dydaktyczną i społeczno-wychowawczą otrzymał kilkakrotnie nagrody: dyrektora szkoły, kuratora oświaty i ministra oświaty. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Odznakę Honorową „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Uczestniczył w działalności społecznej środowiska, w którym przebywał.

Za działalność społeczno-kulturalną otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień: Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Wrzos” burmistrza Wrześni, Laur Starosty Wrzesińskiego, odznakę „Za zasługi dla kultury Wielkopolski”, tytuł „Człowieka Roku 2003” Fundacji Dzieci Wrzesińskich i inne.

Źródła

-spotkania i wywiad z panem Bolesławem Święciochowskim

Kalendarium:

  • 1938 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: