Bronisław Borowy

ur. 18 października 1912
zm. 12 stycznia 1978
Szkoła Podstawowa w Wijewie

Bronisław Borowy
Zdjęć: 8
Filmów: 6
Nagrań: 6
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Biblioteka sejmowa

Bronisław Borowy pochodził z Zaborówca. Urodził się w rodzinie chłopskiej 18 października 1912 r.

Dzieciństwo

Jego rodzicami byli Antoni Borowy i Bronisława Jazdon. W dzieciństwie bardzo lubił bawić się drewnianymi zabawkami. Jego ulubioną zabawką był konik wykonany z drewna.

Edukacja (lub „młodość”)

Uczył się w 4-letniej Szkole Podstawowej w Zaborówcu. Następnie uczęszczał do Technikum Rolniczego w Lesznie.

Etapy działalności:

Okres międzywojenny (1918 – 1939)

W okresie międzywojennym pracował jako administrator w majątku Ludwika Apolinarskiego w Błotnicy. W roku 1937 rozpoczął działalność gospodarczą w Nowej Wsi k/Przemętu, gdzie utworzył jeden z większych tartaków w okolicy.

II wojna światowa

20 sierpnia 1939 r. został powołany do wojska jako podoficer i wcielony do 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, gdzie był dowódcą sekcji. Następnie został przeniesiony do 7. Pułku Strzelców Konnych Armii Poznań, do grupy operacyjnej gen. Romana Abrahama jako dowódca sekcji ckm. W bitwie nad Bzurą został ranny w nogę.

Okres powojenny

W okresie powojennym był znanym działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie, radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie, członka Prezydium Wojewódzkich Komitetów ZSL w Zielonej Górze i Lesznie. 27 listopada 1949 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Działał aktywnie jako członek spółdzielczości rolniczej. 28 marca 1972 r. został posłem na sejm PRL VI kadencji.

Znaczenie postaci

Bronisław Borowy zasłużył się, jako znany działacz społeczny i gospodarczy. Z jego inicjatywy w Wijewie wybudowano pierwszą restaurację.

Kalendarium:

 • 1912 ― Narodziny bohatera
 • 1931 ― Wcielony do 17 pułku ...
 • 1932 ― Zostaje wysłany do sz...
 • 1932 ― Awans na starszego uł...
 • 1938 ― Ślub bohatera
 • 1939 ― Zostaje powołany do w...
 • 1939 ― Ciężko ranny w walkac...
 • 1949 ― Zostaje członkiem ZSL
 • 1972 ― Wybrany posłem na sej...
 • 1978 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > kampania wrześnio...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >