Bronisław Dobrzycki

ur. 16 lutego 1936
zm. 18 stycznia 2001
Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach

Zdjęć: 12
Filmów: 9
Nagrań: 9
Dokumentów: 9

Pochodzenie

Bronisław Dobrzycki urodził się 16 lutego 1936 r. w Czarnymlesie, zmarł 18 stycznia 2001 r.

Dzieciństwo

Jego rodzice to Maria i Teodor. Matka urodziła się 21 stycznia 1911 r., zmarła 3 stycznia 2010 r. Zajmowała się gospodarstwem domowym. Ojciec Teodor pracował w tartaku w Antoninie. W poszukiwaniu pracy wyjeżdżał również do Niemiec. Zmarł mając 50 lat. Dobrzycki miał brata Jana, który zmarł w wieku 26 lat i siostrę, która żyła tylko jeden miesiąc.

Edukacja (lub „młodość”)

Bronisław bardzo dobrze się uczył. Ukończył liceum w Odolanowie, do którego przez cały okres edukacji dojeżdżał rowerem. 12 lipca 1969 r. uzyskał tytuł inżyniera ogrodnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu.

Etapy działalności

16 lutego 1969 r. wraz z żoną Urszulą zamieszkali w Kobylej Górze. Tam wychowali trójkę dzieci: Mariolę, Dorotę i Stanisława. Do 1973 r. pełnił funkcję agronoma gromadzkiego. W związku z powołaniem gmin, wybrany został w 1973 roku naczelnikiem gminy Kobyla Góra. Wtedy to rozpoczął się bardzo intensywny rozwój gminy. Dobrzycki był inicjatorem wielu czynów społecznych i można powiedzieć, że wszystko, co powstało w tamtym okresie, było jego pomysłem. To za jego kadencji (po zlikwidowaniu powiatów w roku 1975), gdy został przewodniczącym, rozpoczęły się prace Społecznego Komitetu Budowy Zalewu. Udało mu się wprowadzić pomysł budowy zalewu do inwestycyjnego planu województwa kaliskiego. Kobylą Górę widział jako miejscowość uzdrowiskową – Kobylą Górę Zdrój.

W lipcu 1982 r. w Kobylej Górze powołano Ośrodek Sportu i Rekreacji, na czele którego stanął Zdzisław Poprawa. Budowa zalewu na Meresznicy ruszyła w 1978 roku, a została ukończona w 1983 roku. Na wyznaczonym terenie wokół zbiornika zaczęły powstawać domki letniskowe, pola namiotowe, kempingi i stanica harcerska. Kobyla Góra stała się jednym z największych ośrodków turystycznych w regionie, a gmina, nie mając większych zakładów przemysłowych, zakwalifikowana została jako obszar chronionego krajobrazu.

Tradycją stały się organizowane tu imprezy sportowe czy kulturalne, do których należą m. in. biegi przełajowe „O Puchar Kocich Gór”, których twórcą był Dobrzycki i które uchodziły za największą w Polsce imprezę integracyjną. Pierwsze zawody odbyły się w 1983 roku, a w 30 rocznicę tych biegów wszyscy startujący otrzymali medal z wizerunkiem Bronisława Dobrzyckiego.

Dobrzycki niestrudzenie popierał też budownictwo mieszkaniowe. Powstało kilka osiedli, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz bloki na osiedlu Zalesie.

Dla miejscowych sportowców wybudowano nowy stadion. Przy drodze wojewódzkiej nr 449 powstał jeden z 33 gościńców wielkopolskich „Siodło”. W okolicznych miejscowościach zbudowano Domy Strażaka, m.in. w Parzynowie, Myślniewie oraz Kobylej Górze (1972 rok).

Wiele dróg doczekało się nawierzchni asfaltowej, m.in. droga do Parzynowa i Myślniewa, a Mąkoszyce uzyskały połączenie asfaltowe z Marcinkami i Kępnem.

Dobrzycki był inicjatorem powołania Społecznego Komitetu Przedszkola w Mąkoszycach. Niestety inwestycja nie została ukończona, a budynek przedszkola w stanie surowym został sprzedany osobie prywatnej.

Bronisław Dobrzycki był człowiekiem cały czas szukającym środków finansowych do realizacji swoich zamierzeń, dlatego mało czasu spędzał w urzędzie, za biurkiem. W 1985 roku, głównie z powodu ciężkiej choroby, zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

Wyróżnienia i odznaczenia

Dzięki swojej ogromnej pracy dla społeczeństwa otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń:

– 1978 r.: Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodowej przyznał Gminie Kobyla Góra dyplom i nagrodę w wysokości 500 000 w konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności” w 1977 r.

– 14.11.1969 r.: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu przyznało Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”

– 26.08.1970 r.: Rada Państwa przyznała Brązowy Krzyż Zasługi

– 10.09.1970 r.: Zarząd Główny LOK przyznał Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza LOK

– 15.05.1972 r.: Ministerstwo Rolnictwa przynało Odznakę Zasłużonego Pracownika dla Rolnictwa

– 10.02.1973 r.: Główny Urząd Statystyczny wyróżnił go Srebrną Odznaką Honorową za Współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym

-22.07.1974 r.: Rada Państwa odznaczyła go Medalem 30-lecia Polski Ludowej

– lipiec 1978 r.: Krajowy Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia przyznał mu Honorową Odznakę NOZ

– 06.07.1978 r.: otrzymał od Rady Państwa Złoty Krzyż Zasługi

– 20.10.1978 r.: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Polsko-Radzieckiej uhonorował go Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

– 17.03.1979 r.: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał mu Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

– 28.04.1979 r.: Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Kaliszu wyróżnił go Złotym Honorowym Odznaczeniem WKKFiT za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki Województwa Kaliskiego

– 31.05.1979 r.: Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego przyznała mu Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa

– 28.11.1980 r.: otrzymał od Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS Złotą Odznakę Honorowa LZS

– 04.05.1981 r.: Wojewódzka Rada Narodowa w Kaliszu przyznała mu Odznakę Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego

– 10.10.1982 r.: Ministerstwo Obrony Narodowej uhonorowało go Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju

– 20.10.1982 r.: Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia LZS przyznało mu Odznakę Zasłużonego Działacza LZS

– 27.04.1983 r.: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorował go Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

– 18.05.1983 r.: Komenda Chorągwi Kaliskiej Związku Harcerstwa Polskiego przyznała mu odznakę „Zasłużony Dla Chorągwi Kaliskiej”

– 20.06.1984 r.: Związek Harcerstwa Polskiego przyznał mu Krzyż za Zasługi dla ZHP

– 22.07.1984 r.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odznaczyło go Brązową Odznaką za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego

– 18.05.1986 r.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uhonorowało go Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej

– 06.05.1987 r.: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał mu Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

– 18.09.1989 r.: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy wyróżniła go Srebrną Odznaką za Zasługi dla OHP

– 19.04.1991 r.: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych wręczył mu Złoty Znak Związku

– 25.03.1994 r.: Rada Gminy Kobyla Góra utytułowała go mianem Honorowego Obywatela Gminy Kobyla Góra

– listopad 1998 r.: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczył mu Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Znaczenie postaci

Bronisław Dobrzycki należał do ludzi konsekwentnie realizujących swoje plany. Mieszkańcy z pobliskich miejscowości bardzo go lubili go i często zapraszali na różne imprezy, np.: dożynki. Wielu mówiło: „Bronek, jak ty nam tego nie zrobisz, to nikt nam nie zrobi”.

Kalendarium:

  • 2001 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >